ReadyPlanet.com
24 พ.ย. 2565 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีจัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ปี 2565

 24 พ.ย. 2565 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีจัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ปี 2565
กิจกรรมนักเรียน

6 กันยายน 2566 กิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์
27 สิงหาคม 2566 การแข่งขัน Pattaya Rapid Central Chess on Tour 2023 Season3 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล มารีน่า พัทยา กีฬาหมากรุกไทยรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี เด็กชายณภัทร เมฆิยานนท์ ป.4/3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (ที่1) เด็กหญิงวริศรา พิรารักษ์ ป.5/5 ได้รับรางวัลรอง
รายการ : Singapore and Asian Schools Maths Olympiad ชั้นปี : Primary 3 รางวัล : Gold Medal
25 ส.ค.2566 รายงานผลการแข่งขัน Balance Bike ของเด็กหญิงรวิสรา ศรีรัตน์ (น้องสายไหม) ชั้นอนุบาลปีที่ 1/4 ที่เมือง 𝐓𝐚𝐢𝐧𝐚𝐧,ประเทศ 𝐓𝐚𝐢𝐰𝐚𝐧
24 ส.ค.2566 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เดินทางทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ คุ้มวิมานดิน และพระวัดโพรงอากาศ จังหวัดฉะเชิงเทรา
24 ส.ค.2566 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เดินทางทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร
23 ส.ค.2566 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี เข้าร่วมโครงการการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
24 ส.ค.2566 กิจกรรมวันพระในโรงเรียน
23 ส.ค. 2566 นายสิราวิชญ์ สำนักสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี พร้อมผู้บริหารและครู ร่วมพิธีเปิดการอบรมพนักงานธนาคาร รุ่นที่ 11 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี โดยมีตัวเเทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 40 คน เข้าร่วมก
วันที่ 19 ส.ค. 2566 ด.ญ. ญูคาธนันณัฏฐ จิตนารี แข่งขันรายการ Yong Artists Exhibition By Kids of Art & Little Art Chonburi ได้รับรางวัลลำดับที่ 5 ชื่อผลงาน รำไทย
18 ส.ค. 2566 นายสิราวิชญ์ สำนักสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และครู นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
16 ส.ค. 2566 คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรมใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง โครงการวันพระในโรงเรียน
10 ส.ค.2566 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรสองภาษา เข้าร่วมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ ซาฟารีเวิลด์ กรุงเทพฯ
10 ส.ค.2566 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
10 ส.ค.2566 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
9 ส.ค.2566 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เดินทางศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ คลองหลวง ปทุมธานี
3 ส.ค. 2566 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ร่วมกิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2566 ในโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและวินัยในโรงเรียน โดยได้รับความอนุเคราะห์อุปกรณ์การเลือกตั้ง พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ กกต. และผู้ตรวจการเลือกตั้ง จังหว
28-30 ก.ค.2566 การแข่งขันกีฬาหมากรุกไทย ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพระราม 2
27 ก.ค. 2566 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
27 ก.ค. 2566 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ช
26 ก.ค. 2566 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
25 ก.ค. 2566 คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรมใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง โครงการวันพระในโรงเรียน
18 ก.ค. 2566 ผอ. สิราวิชญ์ สำนักสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ
17 ก.ค. 2566 โครงการวันพระในโรงเรียน
วันที่ 8 - 9 ก.ค. 2566 เด็กหญิงโชติกา หล่อเถิน ได้รับรางวัลจากรายการ CHONBURI PAO SWIMMING CHAMPIONSHIP 2023
เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
รายการ : Hongkong International Mathimatical Olympiad (HKIMO) รอบ : คัดเลือกตัวแทนประเทศไทย ชั้นปี : Primary 3 รางวัล : Silver Medal
ชื่อ : มฤคินทร์ วีระวุฒิพล รายการ : Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Mathematical Olympiad (Big Bay Bei) รอบ : ชิงชนะเลิศ ระดับชั้น : Primary 3 รางวัล : 2nd Prize Award (Silver award)
ชื่อ : มฤคินทร์ วีระวุฒิพล รายการ : South East Asean Mathematical Olympiad ระดับชั้น : Primary 3 รางวัล : Merit award
19 ส.ค. 2565 เด็กเก่งรับรางวัล
10 ก.ค. 2566 โครงการวันพระในโรงเรียน
26 มิ.ย. ผอ. สิราวิชญ์ สำนักสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี มอบหมายให้รองจงกล สังข์ทอง เป็นผู้แทนนำคณะครู และนักเรียน เข้าร่วมโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีร่วมใจต้านภัยยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก และในโอกาสนี้ได้ร
26 มิ.ย. 66 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ โดยมี ผอ.สิราวิชญ์ สำนักสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันสุนทรภู่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู แ
26 มิ.ย. 66 ด.ช. ชาญเดช จิตรจริง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/10 ได้เข้าร่วมการแข่งขันโมโตครอส การกุศลครั้งที่ 1 วันที่ 25 มิถุนายน 2566 ณ. สนามภูธารน้ำใส รีสอร์ท จ.นครราชสีมา ได้รับรางวัลที่ 2 รุ่น 50 cc.โมโตครอส 1 ไดัรับรางวัลที่ 2 รุ่น 50 cc.โมโตคร
16 มิ.ย 2566 ขออนุญาตรายงานการแข่งขัน Balance Bike ของเด็กหญิงรวิสรา ศรีรัตย์ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/4 รายการ THE KING RIDER OF THAILAND 2023 Racing Track (10-11 June23) ~รุ่น Super Girl 2.0-3.11 Years ได้ที่ 1 ~รุ่น 3.6-3.11 Years รวมชายหญิง ได้ที่ 5
15 มิ.ย. 2566 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
5 มิ.ย. 2566 รายงานผลการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ ชิงแชมป์ประเทศไทย รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคกลาง1 เด็กชายเปรมนัท อังศุสิงห์ นักเรียนชั้น ป.6/4 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ได้รับรางวัล 10 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน ลงแข่งขันทั้งหมด 11 รายการ ได้ไปต่อรอบชิ
6 มิ.ย. 2566 รายงานผลการแข่งขันกีฬาหมากกระดาน กีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2566 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ -ประเภทกีฬาหมากรุกไทย รุ่นอายุไม่เกิน12ปีชาย เด็กชายณภัทร เมฆิยานนท์ ป.4/3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 (ที่2) -ประเภทกีฬาหมากรุกไ
5 มิ.ย. 2566 วันสิ่งแวดล้อมโลก
4 มิ.ย. 2566 รายงานการแข่งขันของ ด.ญ.รวิสรา ศรีรัตน์ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/4 ดังนี้ 📌รายการ Market Place Wongsawang Balance Bike Racing #2 - รุ่น Super Girl 2-3 Years ได้รับรางวัลชนะเลิศ - รุ่น 3 Years Class Girl+Boy ได้ที่ 3 📌รายการ
2 มิ.ย. 2566 ด.ช.ชาญเดช จิตรจริง ชั้น ป.3/10 เข้าร่วมการแข่งขันรายการ FMSCT Thailand Motocross 2023 เก็บคะแนนชิงแชมป์ประเทศไทย สนาม 7 จ.สงขลา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
2 มิ.ย. 2566 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
2 มิ.ย. โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี จัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันวิสาขบูชา
31 พ.ค. กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
28 พ.ค. 2566เด็กชายภฑิล บรรยางธรรม ได้เหรียญทอง รางวัล ชนะเลิศ หมากล้อม บุคคลชาย อายุ ไม่เกิน 20 ปี งานแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดชลบุรี 2566
23 พ.ค. 2566 เด็กเก่งรับรางวัล
21 พ.ค. 2566 ด.ญ.ศุภิสรา หม้อทอง นักเรียนชั้น ป.6/8 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ได้รับรางวัล ชนะเลิศการประกวดยุวทูตวัฒนธรรมสยามประเทศปี 2566
21 พ.ค. 2566 นางสาวปิยะฉัตร ไพชนม์ นายอำเภอตะพานหิน ให้เกียรติมอบรางวัล เด็กหญิงวริศรา พิรารักษ์ ในการแข่งหมากรุกไทยในงานประจำปีของดีอำเภอตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ซึ่งในงานนี้ เด็กหญิงวริศรา พิรารักษ์ ได้รางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ 2
20 พ.ค. 2566 ผลการแข่งข้นเทควันด THE 1ST TAEKWONDO NEXT STEP 2023 จัดโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์กีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร ได้รับรางวัลจำนวน 8 รายการ รายละเอียดดังนี้
15 พ.ค. 2566 แรกรับประทับใจ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี เปิดทำการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
13 พ.ค. 2566 ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช. มฤคินทร์ วีระวุฒิพล ที่ได้รับรางวัล 2nd Prize Award (Silver award) รายการ Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Mathematical Olympiad (Big Bay Bei) และ รางวัล : Gold award คะแนนเป็นอันดับ 2 ของประเทศ เป็นอันดับ 4
11 พ.ค. 2566 ด.ญ.วริศรา พิรารักษ์ (จันทร์เจ้า)ได้รับรางวัลเด็กดีศรีสยาม โดยได้รับเกียรติจาก นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้มอบรางวัล
07 พ.ค. 2566 รายงานผลการแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์โอลิมปิก นานาชาติ (IMGO) รอบคัดเลือก
เด็กหญิงวริศรา พิรารักษ์ ได้รับรางวัลเยาวชนดาวรุ่งมุ่งกีฬาจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ประเภทกีฬาหมากรุกไทย และหมากรุกสากล
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนเก่ง ผลการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 นักเรียนที่ได้ 100 คะแนนเต็ม
31 มี.ค. 2566 พิธีมอบระเบียนแสดงผลการเรียน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมชาวชล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
31 มี.ค. 2566 พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมชาวชล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
28 ก.พ. 2566 โครงการ English day camp 2022 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สวนนงนุชพัทยา จ.ชลบุรี
26 ก.พ.2566 นักเรียนเข้ารับการประเมินความพร้อม ด้านพัฒนาการเพื่อเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
22ก.พ.66 ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เด็กหญิงวริศรา พิรารักษ์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
25-27 ม.ค. 2566 รายงานผลงานศิลปห้ตตกรรมนักเรียน ระดับชาติภาคกลางและภาคตะวันออกครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ณ จังหวัดราชบุรี
24 ม.ค. 2566 โครงการอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ร่วมกับเทศบาลต่าบลเสม็ด ณ ห้องประชุมชาวชล 2 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
20 มกราคม 2566 กิจกรรมวันตรุษจีน 2566 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
13 ม.ค.2666 กิจกรรมกีฬาสี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
ด.ญ.วริศรา พิรารักษ์ เข้ารับรางวัลเด็กดีเด่น (เกียรติบัตรจากสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์) เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 โดยท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นผู้มอบรางวัล
13 ม.ค.2566 ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี อ่านสาส์น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาส "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี 2566 และพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
World International Mathematical Olympiad (WIMO) 2022 The Battle of the GOLDS
น้องฟีฟ่า ป.2/10 ไปแข่งขันขี่รถจักรยานยนต์ ได้รางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันกีฬาหมากรุกไทย รุ่นอายุไม่เกิน 12ปี รายการ BBB Buffet Blitz Board game monthly tournament Jan 2023 ณ Central Eastville วันที่ 7 มกราคม 2566 เด็กหญิงวริศรา พิรารักษ์ ป.4/5 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (ที่1)
6 ม.ค.2566 โครงการวันพระในโรงเรียน
ผลการแข่งขันงานศิปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 22 - 24 ธันวาคม 2565
23 ธ.ค.2565 กิจกรรมวันคริสมาสต์
22 ธ.ค.2565 โครงการวันพระในโรงเรียน
19 - 21 ธ.ค.2565 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมโครงการอบรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
16 ธ.ค.2565 เด็กเก่งรับรางวัล
16 ธ.ค.2565 โครงการวันพระในโรงเรียน
10 ธ.ค.65 BBB หมากรุกสากล หมากรุกไทย
8 ธันวาคม 2565 โครงการวันพระในโรงเรียน
7 ธ.ค. 2565 การประเมินนักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับจังหวัด
1 ธ.ค. 2565 เทศบาลตำบลเสม็ดร่วมกับโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565
1 ธ.ค. 2565 โครงการวันพระในโรงเรียน
25 พ.ย.2565 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีร่วมถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ปี 2565 ณ ค่ายลูกเสือวชิรวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
23 พ.ย. 2565 โครงการวันพระในโรงเรียน
17 พ.ย. 2565 โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สถานศึกษาคุณธรรม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
16 พ.ย.2565 โครงการวันพระในโรงเรียน
8 พ.ย.2565 กิจกรรมวันลอยกระทง
8 พ.ย.2565 โครงการวันพระในโรงเรียน
ด.ช.มฤคินทร์ วีระวุฒิพล ชั้น ป.3/2 ได้รับรางวัล Hongkong International Mathimatical Olympiad
4 พ.ย.2565 คณะผู้บริหารและครูมอบของขวัญปีใหม่แบบฝึกเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2565 ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
4 พ.ย.2565 คณะผู้บริหารและครู มอบธงให้กับห้องเรียนที่ชนะการประกวดห้องเรียนดีเด่น
1 พ.ย.2565 โครงการวันพระในโรงเรียน
1 พ.ย.2565 แรกรับประทับใจ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เปิดการเรียนการสอน On-Site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ตามมาตรการเฝ้าระวังโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19)
21 ต.ค.2565 หน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี เข้าร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2565
18 ต.ค.2565 ด.ญ.วริศรา พิรารักษ์ ได้รับเกียรติให้เป็นตัวแทนทูตวัฒนธรรมแห่งสยามและกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม กล่าวเชิญชวนนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ร่วมกิจกรรม " ทอดกฐินทั่วไทย เพื่อสืบทอดพุทธศาสนา พ.ศ.2565 " ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
การแข่งขันมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปี งบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2565 - วันที่ 7 ตุลาคม 2565 ณ เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
28 ก.ย.2565 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี เข้ารับประกาศเกียรติคุณ “ วัฒนธรรมวินิต” ของจังหวัดชลบุรี ประจำปีการศึกษา 2565 คือ เด็กหญิงณิชกุล ภู่พันสาย และ รับเกียรติบัตรผู้ที่มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ป.3 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ
14 ก.ย.2565 การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมโครงการอาสาประปาเพื่อปวงชน ประจำปี 2565 ให้กับตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วันที่ 12 ก.ย. 2565 การประเมินนักเรียน (ด.ญ.วริศรา พิรารักษ์) เพื่อขอรับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 5 - 6 กันยายน 2565 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ศูนย์ฉีดวัคซีน Pfizer นักเรียน อายุ 5 - 12 ปี ได้แก่ โรงเรียนวุฒิวิทยา , โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง(อุดมพิทยากร โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม โรงเร