ReadyPlanet.com
21 พ.ค. 2566 นางสาวปิยะฉัตร ไพชนม์ นายอำเภอตะพานหิน ให้เกียรติมอบรางวัล เด็กหญิงวริศรา พิรารักษ์ ในการแข่งหมากรุกไทยในงานประจำปีของดีอำเภอตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ซึ่งในงานนี้ เด็กหญิงวริศรา พิรารักษ์ ได้รางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ 2

21 พ.ค. 2566  นางสาวปิยะฉัตร ไพชนม์  นายอำเภอตะพานหิน  ให้เกียรติมอบรางวัล  เด็กหญิงวริศรา  พิรารักษ์  ในการแข่งหมากรุกไทยในงานประจำปีของดีอำเภอตะพานหิน      อ.ตะพานหิน  จ.พิจิตร ซึ่งในงานนี้  เด็กหญิงวริศรา  พิรารักษ์  ได้รางวัล  รองชนะเลิศ  อันดับที่  2

 
กิจกรรมนักเรียน

23 พ.ค. 2566 เด็กเก่งรับรางวัล
21 พ.ค. 2566 ด.ญ.ศุภิสรา หม้อทอง นักเรียนชั้น ป.6/8 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ได้รับรางวัล ชนะเลิศการประกวดยุวทูตวัฒนธรรมสยามประเทศปี 2566
20 พ.ค. 2566 ผลการแข่งข้นเทควันด THE 1ST TAEKWONDO NEXT STEP 2023 จัดโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์กีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร ได้รับรางวัลจำนวน 8 รายการ รายละเอียดดังนี้
15 พ.ค. 2566 แรกรับประทับใจ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี เปิดทำการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
13 พ.ค. 2566 ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช. มฤคินทร์ วีระวุฒิพล ที่ได้รับรางวัล 2nd Prize Award (Silver award) รายการ Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Mathematical Olympiad (Big Bay Bei) และ รางวัล : Gold award คะแนนเป็นอันดับ 2 ของประเทศ เป็นอันดับ 4
11 พ.ค. 2566 ด.ญ.วริศรา พิรารักษ์ (จันทร์เจ้า)ได้รับรางวัลเด็กดีศรีสยาม โดยได้รับเกียรติจาก นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้มอบรางวัล
07 พ.ค. 2566 รายงานผลการแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์โอลิมปิก นานาชาติ (IMGO) รอบคัดเลือก
เด็กหญิงวริศรา พิรารักษ์ ได้รับรางวัลเยาวชนดาวรุ่งมุ่งกีฬาจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ประเภทกีฬาหมากรุกไทย และหมากรุกสากล
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนเก่ง ผลการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 นักเรียนที่ได้ 100 คะแนนเต็ม
31 มี.ค. 2566 พิธีมอบระเบียนแสดงผลการเรียน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมชาวชล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
31 มี.ค. 2566 พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมชาวชล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
28 ก.พ. 2566 โครงการ English day camp 2022 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สวนนงนุชพัทยา จ.ชลบุรี
26 ก.พ.2566 นักเรียนเข้ารับการประเมินความพร้อม ด้านพัฒนาการเพื่อเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
22ก.พ.66 ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เด็กหญิงวริศรา พิรารักษ์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
25-27 ม.ค. 2566 รายงานผลงานศิลปห้ตตกรรมนักเรียน ระดับชาติภาคกลางและภาคตะวันออกครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ณ จังหวัดราชบุรี
24 ม.ค. 2566 โครงการอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ร่วมกับเทศบาลต่าบลเสม็ด ณ ห้องประชุมชาวชล 2 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
20 มกราคม 2566 กิจกรรมวันตรุษจีน 2566 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
13 ม.ค.2666 กิจกรรมกีฬาสี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
ด.ญ.วริศรา พิรารักษ์ เข้ารับรางวัลเด็กดีเด่น (เกียรติบัตรจากสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์) เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 โดยท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นผู้มอบรางวัล
13 ม.ค.2566 ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี อ่านสาส์น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาส "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี 2566 และพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
World International Mathematical Olympiad (WIMO) 2022 The Battle of the GOLDS
น้องฟีฟ่า ป.2/10 ไปแข่งขันขี่รถจักรยานยนต์ ได้รางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันกีฬาหมากรุกไทย รุ่นอายุไม่เกิน 12ปี รายการ BBB Buffet Blitz Board game monthly tournament Jan 2023 ณ Central Eastville วันที่ 7 มกราคม 2566 เด็กหญิงวริศรา พิรารักษ์ ป.4/5 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (ที่1)
6 ม.ค.2566 โครงการวันพระในโรงเรียน
ผลการแข่งขันงานศิปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 22 - 24 ธันวาคม 2565
23 ธ.ค.2565 กิจกรรมวันคริสมาสต์
22 ธ.ค.2565 โครงการวันพระในโรงเรียน
19 - 21 ธ.ค.2565 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมโครงการอบรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
16 ธ.ค.2565 เด็กเก่งรับรางวัล
16 ธ.ค.2565 โครงการวันพระในโรงเรียน
10 ธ.ค.65 BBB หมากรุกสากล หมากรุกไทย
8 ธันวาคม 2565 โครงการวันพระในโรงเรียน
7 ธ.ค. 2565 การประเมินนักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับจังหวัด
1 ธ.ค. 2565 เทศบาลตำบลเสม็ดร่วมกับโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565
1 ธ.ค. 2565 โครงการวันพระในโรงเรียน
25 พ.ย.2565 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีร่วมถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ปี 2565 ณ ค่ายลูกเสือวชิรวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
24 พ.ย. 2565 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีจัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ปี 2565
23 พ.ย. 2565 โครงการวันพระในโรงเรียน
17 พ.ย. 2565 โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สถานศึกษาคุณธรรม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
16 พ.ย.2565 โครงการวันพระในโรงเรียน
8 พ.ย.2565 กิจกรรมวันลอยกระทง
8 พ.ย.2565 โครงการวันพระในโรงเรียน
ด.ช.มฤคินทร์ วีระวุฒิพล ชั้น ป.3/2 ได้รับรางวัล Hongkong International Mathimatical Olympiad
4 พ.ย.2565 คณะผู้บริหารและครูมอบของขวัญปีใหม่แบบฝึกเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2565 ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
4 พ.ย.2565 คณะผู้บริหารและครู มอบธงให้กับห้องเรียนที่ชนะการประกวดห้องเรียนดีเด่น
1 พ.ย.2565 โครงการวันพระในโรงเรียน
1 พ.ย.2565 แรกรับประทับใจ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เปิดการเรียนการสอน On-Site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ตามมาตรการเฝ้าระวังโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19)
21 ต.ค.2565 หน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี เข้าร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2565
18 ต.ค.2565 ด.ญ.วริศรา พิรารักษ์ ได้รับเกียรติให้เป็นตัวแทนทูตวัฒนธรรมแห่งสยามและกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม กล่าวเชิญชวนนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ร่วมกิจกรรม " ทอดกฐินทั่วไทย เพื่อสืบทอดพุทธศาสนา พ.ศ.2565 " ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
การแข่งขันมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปี งบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2565 - วันที่ 7 ตุลาคม 2565 ณ เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
28 ก.ย.2565 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี เข้ารับประกาศเกียรติคุณ “ วัฒนธรรมวินิต” ของจังหวัดชลบุรี ประจำปีการศึกษา 2565 คือ เด็กหญิงณิชกุล ภู่พันสาย และ รับเกียรติบัตรผู้ที่มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ป.3 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ
14 ก.ย.2565 การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมโครงการอาสาประปาเพื่อปวงชน ประจำปี 2565 ให้กับตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วันที่ 12 ก.ย. 2565 การประเมินนักเรียน (ด.ญ.วริศรา พิรารักษ์) เพื่อขอรับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 5 - 6 กันยายน 2565 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ศูนย์ฉีดวัคซีน Pfizer นักเรียน อายุ 5 - 12 ปี ได้แก่ โรงเรียนวุฒิวิทยา , โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง(อุดมพิทยากร โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม โรงเร
5 ก.ย.2565 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ศูนย์ฉีดวัคซีน Pfizer นักเรียน อายุ 5-12 ปี
1 ก.ค. 2565 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรเสม็ด จังหวัดชลบุรี ทบทวนผ่านวีดิทัศน์และฝึกปฏิบัติ การช่วยเหลือตนเอง เมื่อติดอยู่ในรถ
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.วริศรา พิรารักษ์ ได้รับคัดเลือกเป็น ทูตวัฒนธรรมผ้าไทยแห่งชาติจ.ชลบุรี และ ได้รับรางวัลลูกดีเด่น สาขาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จากกระทรวงวัฒนธรรม ได้รับมอบจากนางศุภาวี บำรุงศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี
31 ส.ค.2565 โครงการอบรมพนักงานธนาคารโรงเรียนรุ่นที่ 10 ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีขอแสดงความยินดีกับ ด.ช. ธนกฤต อธิมหัทธนบวร ได้รับ​คัดเลือกให้เป็น​ ลูกดีเด่น สาขาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จากกระทรวงวัฒนธรรม และได้รับมอบรางวัลจาก นางศุภาวี บำรุงศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ในงาน "มหัศจรรย์
25 ส.ค.2565 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โครงการการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕
19 ส.ค. 2565 เด็กเก่งรับรางวัล
17 ส.ค.2565 พิธีรับตราพระราชทาน ''บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย'' และกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
วันที่ 10 ส.ค. 63 พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565 (กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ)
วันที่ 9 ส.ค. 2565 โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลเสม็ด ร่วมกับ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
5 ส.ค. 2565 โครงการวันพระในโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
4 ส.ค.2565 กิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
3 ส.ค.2565 โครงการฝึกอบรมศาสนพิธีและมารยาทไทย สู่บุคลากรสถานศึกษาและนักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
30 ก.ค.2565 การแข่งขันหมากรุกไทย ชิงแชมป์ภาคตะวันออก ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
27 ก.ค.2565 ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และคณะครูเข้าร่วมกิจกรรม โครงการค่ายเยาวชนชลบุรีรักษ์ทะเล ณ โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา
วันที่ 27 ก.ค. 2565 การจัดกิจกรรมทำบุญใส่บาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
วันที่ 27 ก.ค. 2565 การจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี เข้าร่วมโครงการประกวดมารยาทไทย ประจำปีงบประมาณ 2565 เทศบาลตำบลเสม็ดร่วมกับสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลเสม็ด ผลการแข่งขันประกวดมารยาทไทย ระดับประถมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางว
รายงานการแข่งขันหมากรุกไทย วันที่ 16 ก.ค.2565 ศึกเซียนประจัญบานตักกะศิลาดินแดง ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม2 ประเภทการแข่งขัน เยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ด.ญ.วริศรา พิรารักษ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ (ที่1) ด.ช.ณภัทร เมฆิยานนท์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันด
วันที่ 21 ก.ค.2565 โครงการวันพระในโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วันที่ 19 - 22 ก.ค. 2565 โครงการฝึกอบลูกเลือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
8 ก.ค.2565 ผู้บริหาร คณะครู และตัวแทนนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ร่วมถวายปัจจัยและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565 ณ วัดเมืองใหม่
8 ก.ค.2565 สโมสรฟุตซอล บลูเวฟ ชลบุรี เข้าจัดกิจกรรมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
6 ก.ค.2565 โครงการวันพระในโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
ด.ช.ภฑิล บรรยงธรรม ป.5/1 เข้าร่วมการแข่งขันหมากล้อม งาน Chonburi GO Student Champion 2022 ได้รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่1 รุ่น High Kyu
28 มิ.ย.2565 คณะผู้บริหารและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ร่วมกิจกรรม โครงการฝึกอบรมมารยาทไทย ประจำปีงบประมาณ 2565 เทศบาลตำบลเสม็ด ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลเสม็ด
28 มิ.ย.2565 โครงการวันพระในโรงเรียน
การแข่งขัน Chonburi Rapid Central Chess on Tour 2022 Season 2 Chess & Makruk 25-26 Jun 2022 ณ Central Chonburi
22 มิ.ย.2565 โครงการวันพระในโรงเรียน
21 มิ.ย. 2565 ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี นายสิราวิชญ์ สำนักสกุล พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม องค์การบร
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายธนกฤต อธิมหัทธนบวร และเด็กหญิงวริศรา พิรารักษ์ ที่ได้รับรางวัล ต้นกล้าเสมาคุณาธร จากชมรมวัฒนธรรมส่งเสริมเด็กและเยาวชนต้นแบบ กระทรวงศึกษาธิการ
14 มิ.ย.2565 โครงการวันพระในโรงเรียน
9 มิ.ย. 2565 พิธีไหว้ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ประจำปี 2565
7 มิ.ย.2565 โครงการวันพระในโรงเรียน
2 มิ.ย.2565 กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก
การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ ประจำปี 2565 "องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี Championship"
เด็กหญิงณิชกุล ภู่พันสาย ผ่านการคัดเลือกรับประกาศเกียรติคุณ ''วัฒนธรรมวินิต'' ของจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2565
17 พ.ค.2565 แรกรับประทับใจ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เปิดการเรียนการสอน On-Site ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2565 ตามมาตรการเฝ้าระวังโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19)
2 เม.ย. 2565 ศูนย์ฉีดวัคซีน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี อายุ 5 - 11 ปี
การประเมินพัฒนาการ เพื่อเข้าเรียน ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
19 ก.พ.2565 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ศูนยฉีดวัคซีน นักเรียนอายุ 5 -11 ปี ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การแข่ง Stem จัดโดย World green mech รายการ Gm Elementary School ได้รับรางวัล Honorable Award เป็นอันดับที่ 4 ของโลก
13 ธ.ค. 2564 แรกรับประทับใจ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เปิดการเรียนการสอน On-Site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ตามมาตรการเฝ้าระวังโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19)
10 ธ.ค. 2564 คระผู้บริหาร ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี เข้ารับการตรวจหาเชื้อ ไวรัวโคโรนา 2019(Covid-19) ซึ่งได้รับการสนับสนุนชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และทะการตรวจโดย คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาเพื่อเป็นการ เ