ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ทำเนียบผู้บริหาร
dot
bulletคณะผู้บริหาร
dot
โครงสร้างการบริหารงาน
dot
bulletฝ่ายบริหารงานวิชาการ
bulletฝ่ายบริหารแผนและงบประมาณ
bulletฝ่ายบริหารงานบุคคล
bulletฝ่ายบริหารงานทั่วไป
dot
โครงการเด่น
dot
dot
การประเมินระดับชาติ
dot
dot
ผลงานด้านวิชาการ
dot
bulletผลงานวิชาการ ปีการศึกษา 2554
bulletผลงานวิชาการ ปีการศึกษา 2555
bulletผลงานวิชาการ ปีการศึกษา 2556
bulletผลงานวิชาการ ปีการศึกษา 2557
bulletผลงานวิชาการ ปีการศึกษา 2558
bulletผลงานวิชาการ ปีการศึกษา 2559
dot
ทำเนียบนักเรียน
dot
bulletปีการศึกษา 2553
bulletปีการศึกษา 2554
bulletปีการศึกษา 2555
bulletปีการศึกษา 2556
bulletปีการศึกษา 2557
bulletปีการศึกษา 2558
dot
เครื่องแบบนักเรียน
dot
bulletระดับชั้นปฐมวัย
bulletระดับชั้นประถมศึกษา
dot
งานโภชนาการ
dot
bulletเมนูอาหาร
dot
ปฎิทินการศึกษา
dot
bulletปีการศึกษา 2555
bulletปีการศึกษา 2556
bulletปีการศึกษา 2557
bulletปีการศึกษา 2558
bulletปีการศึกษา 2559
dot
ขอใช้ภาพกิจกรรม
dot
bulletกรอกข้อมูลเพื่อรับภาพ
bulletรายละเอียดการขอใช้ภาพถ่าย
dot
องค์กรที่เกี่ยวข้อง
dot
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
dot
ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้
dot
มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่


ระดับปฐมวัย

 โครงสร้างหลักสูตร ระดับปฐมวัย

ช่วงอายุ

อายุ ๓ – ๕ ปี

ประสบการณ์สำคัญ

สาระที่ควรเรียนรู้

สาระการเรียนรู้

-  ด้านร่างกาย

-  ด้านอารมณ์และจิตใจ

-  ด้านสังคม

-  ด้านสติปัญญา

-  เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก

-  เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อม

-  ธรรมชาติรอบตัว

-  สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก

ระยะเวลาที่เรียน

ขึ้นอยู่กับอายุเด็กที่เริ่มเข้ารับการอบรมเลี้ยงดูและรับการศึกษา

 

สาระการเรียนรู้

อนุบาล ๑

อนุบาล ๒

อนุบาล ๓

หมายเหตุ

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก

๖ สัปดาห์

๑๑ สัปดาห์

๑๑ สัปดาห์

เพิ่มภาษาจีน  ภาษาอังกฤษและว่ายน้ำ  สัปดาห์ละ  ๑  คาบ 

ในระดับชั้น  อ.๒-๓  ช่วงเวลายืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม

เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก

๙ สัปดาห์

๙  สัปดาห์

๙  สัปดาห์

   เรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติ

๑๗ สัปดาห์

๑๓  สัปดาห์

๑๓  สัปดาห์

สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก

๘ สัปดาห์

๗ สัปดาห์

๗ สัปดาห์

รวม

๔๐ สัปดาห์

๔๐ สัปดาห์

๔๐ สัปดาห์

  

แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย

ชั้นอนุบาลปีที่ ๑

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก

เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก

เรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติ

สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก

    ๑. แรกรับประทับใจ

๒. โรงเรียนของเรา

๓. ตัวเรา

๔. เพื่อนของหนุ

๕. ปลอดภัยไว้ก่อน

๖. ของดีที่หนูชอบในหนองมน

 

    ๑. วันเข้าพรรษา

๒. วันแม่แห่งชาติ

๓. บ้านของฉัน

๔. เรารักชลบุรี

๕. ท่องเที่ยวบางแสน

๖. อ่างศิลา

๗. หนูรักชาวประมง

๘. หนูน้อยน่ารักพิทักษ์สวนหลวง  ฯลฯ

๙. วัดในชุมชน

๑. ฝนจ๋า

๒. สัตว์เลี้ยงน่ารัก

๓. วิทยาศาสตร์น่ารู้

๔ ผีเสื้อแสนสวย

๕. ต้นไม้

๖. ทะเลแสนสวย

๗. สิ่งมีชีวิต

๘. นกน้อย

๙. หมูอ้วน

๑๐. ไม้ดอกไม้ประดับ

๑๑. ฤดูร้อนหรรษา

๑๒. โลกสวยด้วยมือเรา

๑๓. สัตว์บกแสนรัก

๑๔. สัตว์น้ำแสนรัก

๑๕. ป่าชายเลน

๑๖. น้ำ

๑๗. อากาศ

๑.ของเล่นของใช้

๒.กล้วย

๓.เนื้อ นม ไข่

๔.ผลไม้เพื่อนรัก

๕.ประสาทสัมผัส

๖.กินดีมีสุข

๗.คณิตคิดสนุก

๘.โลกไร้พรมแดน

 แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย

ชั้นอนุบาลปีที่ ๒

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก

เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก

เรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติ

สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก

๑.แรกรับประทับใจ

๒.ฉันทำได้

๓.ร่างกายของเรา

๔.อวัยวะของเรา

๕.สุขภาพดีมีสุข

๖.ปลอดภัยไว้ก่อน

๑.บ้านของเรา

๒.วันเข้าพรรษา

๓.แม่ที่รัก

๔.บุคคลในชุมชน

๕.ชุมชนของเรา

๖.รักเมืองไทย

๗.ทะเลงามบางแสน

๘.พ่อที่รัก

๙.วันขึ้นปีใหม่

๑๐.ประเพณีวิ่งควาย

๑๑.ชาวประมงอ่างศิลา

๑๒.ชลบุรีเมืองท่องเที่ยว

๑๓.ป่าชายเลน

 

๑๔.ต้นไม้เพื่อนแท้

๑๕.สัตว์โลกน่ารัก

๑๖.สัตว์น้ำหรรษา

๑๗.ข้าวไทย

๑๘.ไม้ดอกไม้ประดับ

๑๙.ผักสด

๒๐.น้ำใสไหลเย็น

๒๑.ฤดูหนาวแสนอบอุ่น

๒๒.แมลงเพื่อน ๖ ขา

๒๓.กลางวัน กลางคืน แสนสุข

๒๔.แต่งแต้มโลกสวยด้วยมือหนู>

 

๑.อาหารอร่อย

๒.ผลไม้รสเลิศ

๓.ประสาทสัมผัสทั้ง ๕

๔.ยานพาหนะ

๕.จักสาน

๖.ครกหินอ่างศิลา

๗.คณิตศาสตร์ แสนสนุก

๘.ข้าวหลามหนองมน

๙.วิทยาศาสตร์แสนสนุก

๑๐.ขนมจากแสนอร่อย

 

 แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย

ชั้นอนุบาลปีที่ ๓

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก

เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก

เรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติ

สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก

๑-๒.แรกรับประทับใจ

๓. ตัวของฉัน

๔.เพื่อนของฉัน

๕. ร่างกายเติบโต

๖. รู้จักเล่นรู้จักใช้

๗. มารยาทงาม

๘. สุขภาพดีมีสุข

๑. บุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก

๒. วันแม่

๓. บ้านในฝัน

๔. วันพ่อ

๕. ชลบุรีที่รัก

๖. อาชีพ

๗. อ่างศิลาน่ารู้

๘. ชุมชนเสม็ด

๙. ป่าชายเลน

๑๐. บางแสนแสนสุขใจ

 

๑. หนูรักฤดูฝน

๒. ต้นไม้ให้คุณ

๓. สัตว์โลกน่ารัก

๔. กลางวัน  กลางคืน  สุขสันต์

๕. หนูรักษ์น้ำ

๖. ค. ควายไถนา

๗. ฤดูหนาวแสนสนุก

๘. แมลงแสนสวย

๙. โลกสวยด้วยดอกไม้

๑๐. อากาศรอบตัว

๑๑. ดิน  หิน  ทราย  รอบตัว

๑. อาหารดีมีประโยชน์

๒. ข้าวมีคุณค่า

๓. ผลไม้หลากชนิด

๔. ผักมีวิตามิน

๕. อาหารเลิศรส

๖. สนุกกับวิทยาศาสตร์

๗. พลังงานมีประโยชน์

๘. สื่อสารหลากวิธี

๙. สนุกกับคณิตศาสตร์

๑๐. การเดินทางปลอกภัย

๑๑. หนูน้อยนักสัมผัส

  
เมนูย่อยหลักสูตร

ปีการศึกษา 2559
ระดับชั้นประถมศึกษา
Mini English Program (MEP)Copyright © 2011 All Rights Reserved.

โรงเรียน อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
ที่อยู่ :  เลขที่ ๓๓๓/๓ หมู่ ๓ ตำบล :  เสม็ด อำเภอ : เมือง
จังหวัด : ชลบุรี      รหัสไปรษณีย์ : ๒๐๐๐๐
เบอร์โทร :  +(๖๖) ๓๘-๓๙๘๐๕๘     โทรสาร :  +(๖๖) ๓๘-๓๙๘๐๖๑
อีเมล : mmc333.ac.th@gmail.com
เว็บไซต์ : www.mmc.ac.th