ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ทำเนียบผู้บริหาร
dot
bulletคณะผู้บริหาร
dot
โครงสร้างการบริหารงาน
dot
bulletฝ่ายบริหารงานวิชาการ
bulletฝ่ายบริหารแผนและงบประมาณ
bulletฝ่ายบริหารงานบุคคล
bulletฝ่ายบริหารงานทั่วไป
dot
โครงการเด่น
dot
dot
การประเมินระดับชาติ
dot
dot
ผลงานด้านวิชาการ
dot
bulletผลงานวิชาการ ปีการศึกษา 2554
bulletผลงานวิชาการ ปีการศึกษา 2555
bulletผลงานวิชาการ ปีการศึกษา 2556
bulletผลงานวิชาการ ปีการศึกษา 2557
bulletผลงานวิชาการ ปีการศึกษา 2558
bulletผลงานวิชาการ ปีการศึกษา 2559
dot
ทำเนียบนักเรียน
dot
bulletปีการศึกษา 2553
bulletปีการศึกษา 2554
bulletปีการศึกษา 2555
bulletปีการศึกษา 2556
bulletปีการศึกษา 2557
bulletปีการศึกษา 2558
dot
เครื่องแบบนักเรียน
dot
bulletระดับชั้นปฐมวัย
bulletระดับชั้นประถมศึกษา
dot
งานโภชนาการ
dot
bulletเมนูอาหาร
dot
ปฎิทินการศึกษา
dot
bulletปีการศึกษา 2555
bulletปีการศึกษา 2556
bulletปีการศึกษา 2557
bulletปีการศึกษา 2558
bulletปีการศึกษา 2559
dot
ขอใช้ภาพกิจกรรม
dot
bulletกรอกข้อมูลเพื่อรับภาพ
bulletรายละเอียดการขอใช้ภาพถ่าย
dot
องค์กรที่เกี่ยวข้อง
dot
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
dot
ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้
dot
มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่


๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ วันไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

กำหนดการ โครงการวันไหว้ครู  วันพฤหัสบดีที่  ๑๔  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕

  • ๐๘.๔๕    คุณครูพาตัวแทนนักเรียนทุกระดับชั้นไปพร้อมกัน ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารอเนกประสงค์
  • ๐๙.๐๐     เริ่มพิธีการ

-  ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย (นักเรียนทุกคนพนมมือ)

-  ประธานในพิธีนั่งบนเวที (ครูและนักเรียนเตรียมตัวสวดมนต์)

-  ผู้นำนักเรียนนำสวดมนต์  และนักเรียนสวดตาม

-  ผู้นำนักเรียนกล่าวบทไหว้ครู  และนักเรียนกล่าวพร้อมกัน

-  ผู้นำนักเรียนกล่าวคำปฏิญานตน  นักเรียนทั้งหมดพูดตาม

-  ตัวแทนนักเรียนนำพานดอกไม้ไหว้ครูบนเวที

-  เชิญประธานในพิธีเจิมหนังสือ  และกล่าวให้โอวาทกับนักเรียน

-  ครูดูแลนักเรียนกลับเช้าชั้นเรียน

  • ๑๒.๐๐  เสร็จสิ้นโครงการ

 
มิถุนายน ๒๕๕๕

๒๑ มิถุนายน งานประชาสัมพันธ์มหกรรมการศึกษาท้องถิ่น 2555
๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ One2One จัดกิจกรรม School Tour
รายงานผลการแข่งขันวิชาการCopyright © 2011 All Rights Reserved.

โรงเรียน อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
ที่อยู่ :  เลขที่ ๓๓๓/๓ หมู่ ๓ ตำบล :  เสม็ด อำเภอ : เมือง
จังหวัด : ชลบุรี      รหัสไปรษณีย์ : ๒๐๐๐๐
เบอร์โทร :  +(๖๖) ๓๘-๓๙๘๐๕๘     โทรสาร :  +(๖๖) ๓๘-๓๙๘๐๖๑
อีเมล : mmc333.ac.th@gmail.com
เว็บไซต์ : www.mmc.ac.th