ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ทำเนียบผู้บริหาร
dot
bulletคณะผู้บริหาร
dot
โครงสร้างการบริหารงาน
dot
bulletฝ่ายบริหารงานวิชาการ
bulletฝ่ายบริหารแผนและงบประมาณ
bulletฝ่ายบริหารงานบุคคล
bulletฝ่ายบริหารงานทั่วไป
dot
โครงการเด่น
dot
dot
การประเมินระดับชาติ
dot
dot
ผลงานด้านวิชาการ
dot
bulletผลงานวิชาการ ปีการศึกษา 2554
bulletผลงานวิชาการ ปีการศึกษา 2555
bulletผลงานวิชาการ ปีการศึกษา 2556
bulletผลงานวิชาการ ปีการศึกษา 2557
bulletผลงานวิชาการ ปีการศึกษา 2558
bulletผลงานวิชาการ ปีการศึกษา 2559
dot
ทำเนียบนักเรียน
dot
bulletปีการศึกษา 2553
bulletปีการศึกษา 2554
bulletปีการศึกษา 2555
bulletปีการศึกษา 2556
bulletปีการศึกษา 2557
bulletปีการศึกษา 2558
dot
เครื่องแบบนักเรียน
dot
bulletระดับชั้นปฐมวัย
bulletระดับชั้นประถมศึกษา
dot
งานโภชนาการ
dot
bulletเมนูอาหาร
dot
ปฎิทินการศึกษา
dot
bulletปีการศึกษา 2555
bulletปีการศึกษา 2556
bulletปีการศึกษา 2557
bulletปีการศึกษา 2558
bulletปีการศึกษา 2559
dot
ขอใช้ภาพกิจกรรม
dot
bulletกรอกข้อมูลเพื่อรับภาพ
bulletรายละเอียดการขอใช้ภาพถ่าย
dot
องค์กรที่เกี่ยวข้อง
dot
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
dot
ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้
dot
มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่


โครงการธนาคารโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีสนับสนุนโดยธนาคารออมสิน

  โครงการธนาคารโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีสนับสนุนโดยธนาคารออมสิน

วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์แก่นักเรียน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพการเงิน

 

 

 

 

 
กิจกรรมนักเรียน

27 มีนาคม 2561 พิธีมอบวุฒิบัตรจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6 2560
11 มีนาคม 2561 มหกรรมดนตรีเมโลเดียนอนุบาล ครั้งที่ 10 เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ Fashionisland
9 มีนาคม 2561 มอบวุฒิบัตรปฐมวัย
28 กุมภาพันธ์ 2561 ตลาดนัดราคาประหยดของหนู
28 กุมภาพันธ์ 2561 กิจกรรมเปิดบ้าน วันวิชาการ
23 กุมภาพันธ์ 2561 กิจกรรมLittle star หนูน้อยนักเต้น
18 กุมภาพันธ์ 2561 การประเมินความพร้อมก่อนเข้าเรียน นักเรียนระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1
17 กุมภาพันธ์ 2561 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
15 ก.พ. 2561 กิจกรรมวันตรุษจีน
19 มกราคม 2561 กิจกรรมแนะแนวการศึกษา
12 มกราคม 2561 กิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียนและวันเด็กแห่งชาติ
9 มกราคม 2561 วันพระในโรงเรียน
9 มกราคม 2561 เด็กเก่งรับรางวัล
25 ธันวาคม 2560 กิจกรรมวันคริสมาสต์
20 ธันวาคม 2560 ทัศนศึกษาเขาเขียว
13-14 ธันวาคม 2560 แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนมาบเอื้อง บ้านบึง จังหวัดชลบุรี
13- 14 ธันวาคม 2560 พิพิธภัณฑ์เด็ก จตุจักร กรุงเทพฯ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
7 ธันวาคม 2560 ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
6,8,12 ธันวาคม 2560 อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ศรีราชา ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3
24 พฤศจิกายน 2560 วัดบางกุ้ง สมุทรปราการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
28 พฤศจิกายน 2560 เข้าร่วมอบรมตามโครงการฝึกอบรมผ้าบาติก ประจำปีงบประมาณ 2561
28 พฤศจิกายน 2560การแข่งขัน ATC Extreme Education ณ รร.อัสสัมชัญ ธนบุรี
23 พฤศจิกายน 2560 วันมหาธีรราชเจ้า
20-22 พฤศจิกายน 2560 นักเรียนเข้าค่ายลูกเสือวชิราวุธ
การแข่งขันกีฬานักเรียองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออก คร้ังที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2560 "วังน้ำเย็นเกมส์ 3" ระหว่างวันที่ 13-15 ตุลาคม 2560 ณ เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
13 พฤศจิกายน 2560 สโมสร PTT Bluewave Chonburi และ H3SPORT มอบอุปกรณ์การซ้อมให้นักกีฬา
1 พฤศจิกายน 2560 แรกรับประทับใจ โรงเรียนอนุบาลเมืองให่ชลบุรี
แคมป์ สองภาษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ณ ประเทศ สิงคโปร์ วันที่ 20 ตุลาคม 2560
แคมป์ สองภาษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ณ ประเทศ สิงคโปร์ วันที่ 19 ตุลาคม 2560
แคมป์ สองภาษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ณ ประเทศ สิงคโปร์ วันที่ 18 ตุลาคม 2560
แคมป์ สองภาษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ณ ประเทศ สิงคโปร์ วันที่ 17 ตุลาคม 2560
แคมป์ สองภาษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ณ ประเทศ สิงคโปร์ วันที่ 16 ตุลาคม 2560
5 ตุลาคม 2560 โครงการวันพระในโรงเรียน
3 ตุลาคม 2560 เด็กเก่งรับรางวัล
27 กันยายน 2560 อบรมธนาคารโรงเรียนรุ่นที่ 6
12 กันยายน 2560 เด็กเก่งรับรางวัล
5 กันยายน 2560 กิจกรรมวันพระในโรงเรียน
4-5 กันยายน 2560 อบรมคุณธรรม ประถม 1-6
30-31 สิงหาคม 2560 นักเรียนชั้นอนุบาล 3 ทัศนศึกษา ณ วัดญาณสังวราราม
30 สิงหาคม 2560 เด็กเก่งรับรางวัล
30 สิงหาคม 2560 โครงการส่งเสริมกระบวนการการเรียนรู้ด้านอัคคีภัยในสถานศึกษา
29 สิงหาคม 2560 กิจกรรมวันพระในโรงเรียน
29 สิงหาคม 2560 รางวัลชนะเลิศฟุตซอลชายรุ่น12ปี รายการกีฬานักเรียนในองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
29 สิงหาคม 2560 รางวัลชนะเลิศฟุตบอล 9 คนรุ่นอายุ 12 ปี กีฬาสัมพันธ์ (เทศบาลอ่างศิลา)
24 สิงหาคม 2560 กิจกรรมโครงการคาราวานสร้างสรรค์
23 สิงหาคม 2560 การแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
22 สิงหาคม 2560 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
21 สิงหาคม 2560 ฟุตซอลรุ่นอายุไม่เกิน 12ปี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ
21 สิงหาคม 2560 กิจกรรมวันพระในโรงเรียน
ทัศนศึกษาคุ้มวิมาดินและวัดสมารัตนารามฉะเชิงเทรา ประถามศึกษาปีที่ 2
16 สิงหาคม 2560 เด็กเก่งรับรางวัล
12 สิงหาคม 2560 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
1-2 สิงหาคม 2560 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ไปทัศนศึกษาท ณ สวนนงนุชพัทยา
27 กรกฏาคม 2560 พิธีถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
27 กรกฏาคม 2560 ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
25 กรกฏาคม 2560 กิจกรรมวันภาษาไทย
ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกประจำปีการ 2560
20 ก.ค. 2560 แข่งฟุตบอล ณ วัดใหม่เกตุงาม ได้รางวัลชนะเลิศ
13 ก.ค. 2560 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไปทัศนศึกษาเมืองโบราณ สมุทรปราการ
12 ก.ค. 2560 เทศบาลตำบลเสม็ด ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ซ้อมแผนอพยพหนีไฟบนอาคารเรียน
7 ก.ค. 2560 แห่เทียนเข้าพรรษา
4 ก.ค. 2560 พยาบาลตรวจสุขภาพ
26 มิถุนายน 2560 กิจกรรมวันสุนทรภู่ประจำปีการศึกษา 2560
23 มิถุนายน 2560 วันพระในโรงเรียน
23 มิถุนายน 2560 กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียนในระบอบประชาธิปไตย
22 มิถุนายน 2560 อบรมจราจร ป.5
20 มิถุนายน 2560 ตรวจสุขภาพอนุบาล1-3
19 มิถุนายน 2560 งานวิชาการท้องถิ่น
13 มิถุนายน 2560 เด็กเก่งรับรางวัล
12 มิถุนายน 2560 กิจกรรมไมโล
9 มิถุนายน 2560 กิจกรรมวันพระในโรงเรียน
8 มิถุนายน 2560 วันไหว้ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
5 มิถุนายน 2560 นักเรียนเดินรณรงค์ในวันสิ่งแวดล้อมโลก
5 มิถุนายน 2560 เด็กเก่งรับรางวัล
3 มิถุนายน 2560 โครงการพัฒนาวิชาการเพื่อพัฒนาผผู้เรียน(วันเสาร์)
2 มิถุนายน 2560 กิจกรรมวันพระในโรงเรียน
31 พฤษภาคม 2560 การแข่งขันทำกระถางจากวัสดุเหลือใช้ในกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก
31 พฤษภาคม 2560 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
30 พฤษภาคม 2560 อนามัยตำบลเสม็ดทดสอบประสิทธิภาพการแปรงฟัน
25 พฤษภาคม 2560 กิจกรรมวันพระในโรงเรียน
19 พฤษภาคม 2560 กิจกรรมวันพระในโรงเรียน
15 พฤษภาคม 2560 แรกรับประทับใจโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
7 พฤษภาคม 2560 การประชุมผู้ปกครองของโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
27 มีนาคม 2560 พิธีมอบระเบียนผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
นักเรียนที่ทำคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 วิชาภาษาอังกฤษและวิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม
3 มีนาคม 2560 พิธีปิดและมอบใบประกาศนียบัตรโครงการ การศึกษาต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน D.A.R.E
3 มีนาคม 2560 สานฝันบัณฑิตน้อย
1-3 มีนาคม 2560 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ค่ายวชิราวุธ
28 กุมภาพันธ์ 2560 เด็กเก่งรับรางวัล
26 กุมภาพันธ์ 2560 การประชุมผู้ปกครอง นักเรียนอนุบาลชั้นปีที่ 3
26 กุมภาพันธ์ 2560 การแข่งขันฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี และ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
23-25 กุมภาพันธ์ 2560 MEP English Camp ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 และ ประถมศึกษาปี 6
26 กุมภาพันธ์ 2560 การประชุมผู้ปกครอง นักเรียนอนุบาลชั้นปีที่ 3
26 กุมภาพันธ์ 2560 การแข่งขันฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี และ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
23 กุมภาพันธ์ 2560 รายการเชียร์บอลไทยกับซิโก้
23 กุมภาพันธ์ 2560 กิจกรรมคาราวานสร้างสรรค์ประจำปีการศึกษา 2559
21 กุมภาพันธ์ 2560 กิจกรรมตลาดนัดราคาประหยัดประจำปีการศึกษา 2559
21 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนประภัสสรวิทยา แนะแนวนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
19 กมภาพันธ์ 2560 การสอบประเมิน เพื่อเข้าศึกษาในระดับอนุบาลปีที่ 1
17 กุมภาพันธ์ 2560 กิจกรรม Litlle Star
14 กุมภาพันธ์ 2560 โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย
8 กุมภาพันธ์ 2560 โครงการแข่งขันควมเป็นเลิศด้านเทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
8 กุมภาพันธ์ 2560 โครงการค่ายคุณธรรมโน้มนำจิตใจ
8 กุมภาพันธ์ 2560 โครงการวันพระในโรงเรียน
27 มกราคม 2560 กิจกรรมวันตรุษจีน
27 มกราคม 2560 โครงการวันพระในโรงเรียน
26 มกราคม 2560 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ทัศนศึกษา pattaya dolphin world
25 มกราคม 2560 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ทัศนศึกษา Space Inspirium อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
24 มกราคม 2560 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 Space Inspirium อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
20 มกราคม 2560 โครงการวันพระในโรงเรียน
20 มกราคม 2560 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตรวจสุขภาพฟัน
18 มกราคม 2560 ลูกเสือจิตอาสา พระบรมมหาราชวัง
13 มกราคม 2560 กิจกรรมกีฬาสี อช.เกมส์
12 มกราคม 2560 โครงการวันพระในโรงเรียน
11 มกราคม 2560 การประกวด Best Practice กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
5 มกราคม 2560 โครงการวันพระในโรงเรียน
30 ธันวาคม 2559 ผู้บริหารมอบของขวัญปีใหม่ 2560 ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
29 ธันวาคม 2559 เด็กเก่งรับรางวัล
29 ธันวาคม 2559 ธนาคารออมสินมอบเงินส่งเสริมการออมโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
28 ธันวาคม 2559 โครงการวันพระในโรงเรียน
26 ธันวาคม 2559 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทัศนศึกษา ณ โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
22 ธันวาคม 2559 โครงการวันพระในโรงเรียน
20 ธันวาคม 2559 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
20 ธันวาคม 2559 โรงเรียนประภัสสรวิทยา แนะแนวศึกษาต่อ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
20 ธันวาคม 2559 เด็กเก่งรับรางวัล
16 ธันวาคม 2559 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทัศนศึกษา ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
15 ธันวาคม 2559 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เด็ก ณ กรุงเทพมหานคร แห่งที่ 1
14 ธันวาคม 2559 โครงการวันพระในโรงเรียน
13 ธันวาคม 2559 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ทัศนศึกษา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
7 ธันวาคม 2559 โครงการวันพระในโรงเรียน
โครงการแข่งขันเด็กเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559
2 ธันวาคม 2559 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
1 ธันวาคม 2559 กิจกรรมศิลปินน้อย อช.
29 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่เข้าร่วมอบรม บาติก ณ เทศบาลตำบาลเสม็ด
29 พฤศจิกายน 2559 โครงการวันพระในโรงเรียน
28 พฤศจิกายน 2559 การแข่งขันวิชาการ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี
24 พฤศจิกายน 2559 กิจกรรมแจกโอวันติน
25 พฤศจิกายน 2559 วันวชิราวุธของลูกเสือไทย
24 พฤศจิกายน 2559 ลูกเสือถวายราชสดุดี
22 พฤศจิกายน 2559 โครงการวันพระในโรงเรียน
15 พฤศจิกายน 2559 เด็กเก่งรับรางวัล
วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมแปรอักษร " อช. รักพ่อ " เพื่อถวายอาลัย พระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
7 พฤศจิกายน 2559 โครงการวันพระในโรงเรียน
1 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระเ้จาอยู่หัวในพระบรมโกศ โดยคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนพร้อมใจยืนสงบนิ่ง อย่างพร้อมเพรียง
1 พฤศจิกายน 2559 แรกรับประทับใจ เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2559
4 ตุลาคม 2559 เด็กเก่งรับรางวัล
1 ตุลาคม 2559 การแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 ณ รร. ฤทธิยะวรรณาลัย ระดับชั้นป. 1-3 และ ป. 4-6 รอบคัดเลือกเพชร ด.ช. แอนดริว หมื่นฤทธิ์ ไทเลอร์ ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์ 54 คะแนน
1 สิงหาคม 2559 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด Doraemon Singing&Dancing Contest 2016
28 กันยายน 2559 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ร่วมงานมุทิตาจิตคุณครูอภิสิทธิ์ ประดิษฐ์
26 กันยายน 2559 เด็กเก่งรับรางวัล
20 กันยายน 2559 นักเรียนระดับชั้นอนุบาลทัศนศึกษา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ และ ดาราศาสตร์
16 กันยายน 2559 นักเรียนระดับชั้นอนุบาลทัศนศึกษา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ และ ดาราศาสตร์
15 กันยายน 2559 โครงการวันพระในโรงเรียน
7 กันยายน 2559 ดร.พรพิไล เลิศวิชา ติดตามการตจัดเรียนการสอนโดยจัดกิจกรรม BBL ของโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
6 กันยายน 2559 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีรับการประเมินโครงการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
6 กันยายน 2559 เด็กเก่งรับรางวัล
5 กันยายน 2559 รับเกียรติบัตร รางวัลขนะเลิศ Best Practice ระดับประถมศึกษา และรางวัล The Best of the best practice ระดับ อปท.
1-2 กันยายน 2559 โครงการเข้าค่ายคุณธรรมโน้มนำจิตใจ
1 กันยายน 2559 พิธีมอบปลอกแขนให้กับ คณะกรรมการนักเรียน
1 กันยายน 2559 โครงการวันพระในโรงเรียน
30 สิงหาคม 2559 เด็กเก่งรับรางวัล
26 สิงหาคม 2559 กิจกรรม Little Star
25 สิงหาคม 2559 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทัศนศึกษา ณ KIDZANIA
24 สิงหาคม 2559 โครงการเสริมสร้างความรู้ วัยเรียนสดใส ใส่ใจสุขภาพดี
24 สิงหาคม 2559 มอบเหรียญรางวัลแก่นักกีฬา ณ สถานบันพลศึกษา จังหวัดชลบุรี
23 สิงหาคม 2559 ผู้อำนวยการพบนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และให้โอวาสนักเรียน
23 สิงหาคม 2559 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทัศนศึกษา ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
22 สิงหาคม 2559 นักเรียนชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศึกษา ณ ปราสาทสัจธรรม
19 สิงหาคม 2559 นักเรียนชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศึกษา ณ ปราสาทสัจธรรม
19 สิงหาคม 2559 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประมวลผลดารดำเนินงานตามรูปแบบเครื่องมือนิเทศและสรุปรายงานผลปฏิบัติกิจกรรมที่เป็นเลิศ
18 สิงหาคม 2559 กิจกรรมสัปห์ดาวิทยาศาสตร์
18 สิงหาคม 2559 วันพระในโรงเรียน
17 สิงหาคม 2559 การประกวดหลักสูตรการมีงานทำของจังหวัดชลบุรี Best Practice ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้เป็น Best of the Best ระดับ อปท.
17 สิงหาคม 2559 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศึกษา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต
16 สิงหาคม 2559 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ทัศนศึกษา ณ คุ้มวิมานดิน วัดสมาน
15 สิงหาคม 2559 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
10 สิงหาคม 2559 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทัศนศึกษา ณ Safari World
10 สิงหาคม 2559 เด็กเก่งรับรางวัล
9 สิงหาคม 2559 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทัศนศึกษา ณ Safari World
8 สิงหาคม 2559 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ทัศนศึกษา ณ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี
5 สิงหาคม 2559 โครงการพัฒนาวิชาการเพื่อพัฒนาผู้เรียน(วันเสาร์)
4 สิงหาคม 2559 โครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
4 สิงหาคม 2559 นักเรียนระดับอนุบาลทัศนศึกษา ณ สวนนงนุช พัทยา
3 สิงหาคม 2559 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 ทัศนศึกษา ณ สวนเสือศรีราชา
11 สิงหาคม 2559 วันแม่แห่งชาติ
3 สิงหาคม 2559 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ร่วมเดินขบวนรณรงค์การออกเสียงประชามติ
11 สิงหาคม 2559 การประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรการมีงานทำ
03 สิงหาคม 2559 กิจกรรมวันพระในโรงเรียน
2 สิงหาคม 2559 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 ทัศนศึกษา ณ สวนเสือศรีราชา
1 สิงหาคม 2559 เปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร)
30 กรกฏาคม 2559 โครงการพัฒนาวิชาการเพื่อพัฒนาผู้เรียน(วันเสาร์)
29 กรกฎาคม 2559 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
27 กรกฎาคม 2559 โครงการอบรมผู้นำนักเรียนด้านทันตกรรม
21-23 กรกฎาคม 2559 การแข่งขันทักษะวิชาการ และการจัดนิทรรศการ ระดับภาคตะวันออก
15 กรกฎาคม 2559 เดินขบวนแห่เทียน ณ ตำบลอ่างศิลา
13 กรกฎาคม 2559 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทัศนศึกษา ณ เมืองจำลอง
13 กรกฎาคม 2559 อนุบาลทัศนศึกษา ณ ฟาร์มจรเข้
12 กรกฏาคม 2559 กิจกรรมวันพระในโรงเรียน
11 กรกฏาคม 2559 นักเรียนระดับอนุบาล1 ห้อง1/1-1/3 ทัศนศึกษาที่อุทยานหินล้านปีและฟาร์มจระเข้พัทยา
9 กรกฎาคม 2559 โครงการพัฒนาวิชาการเพื่อพัฒนาผู้เรียน(วันเสาร์)
7 กรกฎาคม 2559 โครงการอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2559
5 กรกฎาคม 2559 ไมโลจัดกิจกรรม
4 กรกฏาคม 2559 โครงการวันพระในโรงเรียน
3 กรกฏาคม 2559 ประกวด Doraemon
2 กรกฎาคม 2559 โครงการพัฒนาวิชาการเพื่อพัฒนาผู้เรียน(วันเสาร์)
1 กรกฎาคม 2559 ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ร่วมลงนามถวายพระพร ณ ศาลาสหทัยสมาคม
1 กรกฏาคม 2559 กิจกรรมโดเรมอน
30 มิถุนายน 2559 การแข่งขันวิชาการ ประจำปี 2559 ระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
25 มิถุนายน 2559 โครงการพัฒนาวิชาการเพื่อพัฒนาผู้เรียน(วันเสาร์)
24 มิถุนายน 2559 กิจกรรมวันสุนทรภู่
24 มิถุนายน 2559 เดินขบวนต้านภัยยาเสพติด
24 มิถุนายน 2559 กิจกรรมต้านภัยยาเสพติด
22 มิถุนายน 2559 การเลือกตั้งสภานักเรียนในระบอบประชาธิปไตย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
18 มิถุนายน 2559 โครงการพัฒนาวิชาการเพื่อพัฒนาผู้เรียน(วันเสาร์)
16 มิถุนายน 2559 ประกวด อย.น้อย
16 มิถุนายน 2559 โครงการส่งเสริมวินัยจราจร
15 มิถุนายน 2559 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสม็ดตรวจสุขภาพนักเรียน
13 มิถุนายน 2559 English On The Road Junior
12 มิถุนายน 2559 โครงการส่งเสริมการเล่นดนตรีไทย
9 มิถุนายน 2559 พิธีไหว้ครู
7 มิถุนายน 2559 เด็กเก่งรับรางวัล
3 พฤษภาคม 2559 กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อม
2-6 มิถุนายน 2559 การแข่งขันยิมนาสติกลีลา
2 พฤษภาคม 2559 อนุบาลออกกำลังกาย
31 พฤษภาคม 2559 วันงดสูบบุหรี่โลก
26 พฤษภาคม 2559 อนุบาลออกกำลังกาย
24 พฤษภาคม 2559 อบรมนักเรียน อย.น้อย
24 พฤษภาคม 2559 เด็กเก่งรับรางวัล
18 พฤษภาคม 2559 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ (พัฒนาคุณธรรมฯ การสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ)
16 พฤษภาคม 2559 แรกรับประทับใจ ปีการศึกษา 2559
12 พฤษภาคม 2559 พิธีปิดโครงการฝึกซ้อมดนตรี MMC Music Summer Camp
30 เมษายน 2559 นักเรียนเข้าร่วมโครงการแข่งขันว่ายน้ำ "องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี Championship" ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559
1 เมษายน 2559 พิธีมอบใบระเบียนผลการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
28 มีนาคม 2559 แรกรับประทับใจบรรยากาศการเปิดเรียนวันแรกในภาคเรียนฤดูร้อน
นักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศการแข่งขันเด็กเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นปีการศึกษา 2558
นักเรียนที่ทำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ในรายวิชาคณิตศาสตร์ ได้ 100 คะแนนเต็ม
27 มีนาคม 2559 พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่3 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
15 มีนาคม 2559 กิจกรรมวันพระในโรงเรียน
9 มีนาคม 2559 แสดงนวัตกรรมสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 วิชา ภาษาไทย
9 มีนาคม 2559 กิจกรรมสุริยุปราคา
8 มีนาคม 2559 อนุบาลกิจกรรม AEC
ร่วมแสดงความยินดีกับเด็กชายศักดิ์ศรณ์ สวัสดิ์พงษ์ธาดา ชั้น ป๖/๕ ได้รับการคัดเลือกเป็นนักกัฬาช้างเผือกโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
8 มีนาคม 2559 เด็กเก่งรับรางวัล
6 มีนาคม 2559 ประกวดเต้นงานฉลองครบรอบสี่ปีสหพัฒน์ทีวี
4 มีนาคม 2559 กิจกรรม D.A.R.E
4 มีนาคม 2559 เด็กเก่งรับรางวัล
3 มีนาคม 2558 ค่ายคณิตศาสตร์ Smart Math Camp
2 มีนาคม 2559 นักเรียนระดับชั้นอนุบาลออกำลังกาย
1 มีนาคม 2559 กิจกรรมวันพระในโรงเรียน
28 กุมภาพันธ์ 2559 ประชุมผู้ปกครอง นักเรียนชั้นอนุบาล 1
26 กุมภาพันธ์ 2559 ตลาดนัดราคาประหยัดของหนู
26 กุมภาพันธ์ 2559 ครูจีนพูดกล่าวอำลาหน้าเสาธง
25 กุมภาพนธ์ 2559 ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีชั่วคราว
24 กุมภพันธ์ 2559 กิจกรรมคณิตศาสตร์
19 กุมภาพันธ์ 2559 กิจกรรมวันมาฆบูชา
19 กุมภาพันธ์ 2559 วันพระในโรงเรียน
18 กุมภาพันธ์ 2559 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ไปทัศนศึกษา
16 กุมภาพันธ์ 2559 โครงการคาราวานสานสัมพันธ์
16 กุมภาพันธ์ 2559 กิจกรรมวัยใสฟันสวย
16 กุมภาพันธ์ 2559 เด็กเก่งรับรางวัล
15 กุมภาพันธ์ 2559 วันพระในโรงเรียน
14 กุมภาพันธ์ 2559 สอบสัมภาษณ์การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นอนุบาล 1
12 กุมภาพันธ์ 2559 ผู้บริหาร ครูและนักเรียน รับรางวัล ราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญให้แก่ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจำปีพุทธศุกราช 2558
12 กุมภาพันธ์ 2559 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทัศนศึกษา Space Inspririum
12 กุมภาพันธ์ 2559 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ติว O-Net
10 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนประภัสสรวิทยาแนะแนวการศึกษาต่อ
10 กุมภาพันธ์ 2559 เด็กเก่งรับรางวัล
8 กุมภาพันธ์ 2559 กิจกรรมวันตรุษจีน
3 กุมภาพันธ์ 2559 อนุบาลออกกำลังกาย
28 มกราคม 2559 นักเรียนเยี่ยมชมงานธนาคารโรงเรียนชลราชฏรอำรุง
28 มกราคม 2559 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
28 มกราคม 2559 กิจกรรม Little star
27 มกราคม 2559 กิจกรรม MEP นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4
26 มกราคม 2559 เด็กเก่งรับรางวัล
26 มกราคม 2559 โอวัลตินจัดกิจกรรม
26 มกราคม 2559 กิจกรรม MEP English Camp นักเรียนชั้น ประถามศึกษาปีที่ 1-2
23 มกราคม 2559 การประกวดวงดนตรีไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯครั้งที่ 3
22 มกราคม 2559 แข่งกีฬาฟุตซอลอนุบาล
20-22 มกราคม 2559 MEP English Camp
12 มกราคม 2559 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ติว O-NET
9-10 มกราคม 2559 การแข่งขันดนตรีไทย ศรทอง ณ โรงละครวังหน้า
8 มกราคม 2559 กีฬาสีและวันเด็กแห่งชาติ
8 มกราคม 2559 วันพระในโรงเรียน
29 ธันวาคม 2558 กิจกรรมวันปีใหม่ระดับชั้นอนุบาล
28 ธันวาคม 2558 แข่งขันว่ายน้ำกีฬาสี
26 ธันวาคม 2558 กิจกรรมเสริมศักยภาพผู้เรียนวันเสาร์
27 กรกฎาคม 2559 กิจกรรมวันพระในโรงเรียน
25 ธันวาคม 2558 วันคริสมาสต์
25 ธันวาคม 2558 กิจกรรมวันพระในโรงเรียน
22 ธันวาคม 2558 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนมุ่งสู่โลกกว้าง
19 ธันวาคม 2558 โครงการเสริมศักยภาพการเรียน (วันเสาร์)
18 ธันวาคม 2558 กิจกรรมวันพระในโรงเรียน
15 ธันวาคม 2558 นักเรียนระดับ ป.5 ทัศนศึกษา
9 ธันวาคม 2558 อนุบาลออกกำลังกาย
9 ธันวาคม 2558 เด็กเก่งรับรางวัล
8-9 ธันวาคม 2558 นักเรียนชั้น ป.5 อบรมหนังสือทำมือ
5 ธันวาคม 2558 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
1 ธันวาคม 2558 เด็กเก่งรับรางวัล
25 พฤศจิกายน 2558 ผู้บริหาร ครู และนักเรียนร่วมสดุดีวันวชิราวุธ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ
24 พฤศจิกายน 2558 อนุบาลรำวง เพลงลอยกระทง
24 พฤศจิกายน 2558 แข่งขันฟุตซอล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
21 พฤศจิกายน 2558 โครงการเสริมศักยภาพการเรียน(วันเสาร์)
16-18 พฤศจิกายน 2558 นักเรียนชั้น ป.6 เข้าค่ายลูกเสือ
11 พฤศจิกายน 2558 อนุบาลออกกำลังกาย
10 พฤศจิกายน 2558 วันพระในโรงเรียน
7-8 พฤศจิกายน 2558 การประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง
4 พฤศจิกายน 2558 อนุบาลออกกำลังกาย
4 พฤศจิกายน 2558 วันพระในโรงเรียน
3 พฤศจิกายน 2558 เด็กเก่งรับรางวัล
23 ตุลาคม 2558 Singapore English Kids Camp 2015
22 ตุลาคม 2558 Singapore English Kids Camp 2015
21 ตุลาคม 2558 Singapore English Kids Camp 2015
20 ตุลาคม 2558 Singapore English Kid Camp 2015
19 ตุลาคม 2558 Singapore English Kid Camp 2015
14-16 ตุลาคม 2558 มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 2558
6 ตุลาคม 2558 เด็กเก่งรับรางวัล
5 ตุลาคม 2558 กิจกรรมวันพระในโรงเรียน
29 กันยายน 2558 พิธีมุฑิตาจิต คุณครูปรีดา คุ้ยร้านหญ้า
26-27 กันยายน 2558 กิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์ธนาคารโรงเรียน
25 กันายน 2558 กิจกกรมตลาดนัดราคาประหยัดของหนู
24 กันยายน 2558 เด็กเก่งรับรางวัล
18 กันยายน 2558 Little Star
17 กันยายน 2558 โครงการค่ายคุณธรรมโน้มนำจิตใจ
16 กันยายน 2558 ตรวจสุขภาพนักเรียน
16 กันยายน 2558 โครงการค่ายคุณธรรมโน้มนำจิตใจ
14 กันยายน 2558 นักเรียนระดับชั้น ป.6 อบรมการรักษาสุขภาพฟัน
14 กันยายน 2558 เคเบิ้ลท้องถิ่น CCTV สัมภาษณ์การประกวดแข่นขันเพลง พลเมืองเป็นใหญ่ ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
10 กันยายน 2558 การแข่งจันกีฬานักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบรี
9 กันยายน 2558 ตรวจสุขภาพนักเรียน
8 กันยายน 2558 เด็กเก่งรับรางวัล
8 กันยายน 2558 การอบรมพนักงานธนาคารโรงเรียน
7 กันยายน 2558 ประกวดเต้นเพลง พลเมืองเป็นใหญ่ ณ ช่อง 9 MCOT
2 กันยายน 2558 กิจกรรมออกกำลังกายของนักเรียนระดับปฐมวัย
27 สิงหาคม 2558 โครงงการจัดแข่งขันกีฬานักเรียนสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์
26 สิงหาคม 2558 โครงการคาราวานสร้างสรรค์
25 สิงหาคม 2558 นักเรียนระดับชั้น ป.6 ทัศนศึกษา ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและพิพิธภัณฑ์ศาสนา
19 สิงหาคม 2558 นักเรียนระดับชั้นอนุบาลออกกำลังกาย
19 สิงหาคม 2558 กิจกรรมการแข่งขันจรวด
18 สิงหาคม 2558 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
17 สิงหาคม 2558 นักเรียนระดับชั้น ป.6 เข้ากิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
17 สิงหาคม 2558 การแข่งขันฟุตบอล ณ โรงเรียนวัดใหม่เกตุงาม
14 สิงหาคม 2558 นักเรียนระดับชั้น ป.6 แนะแนวศึกษา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
13 สิงหาคม 2558 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์น้อย
11 สิงหาคม 2558 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ หอประชุมชั้น3 อาคารโรงอาหารโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
6 สิงหาคม 2558 ผู้บริหาร ครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ์
5 สิงหาคม 2558 นักเรียนฉีดวัคซีน
5 สิงหาคม 2558 กิจกรรมประกวดประดิษฐ์ดอกมะลิวันแม่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5,6
4 สิงหาคม 2558 นักเรียนระดับชั้น ป.3 ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต
3 สิงหาคม 2558 นักเรียนระดับชั้น ป.1 ทัศนศึกษา ณ สวนนงนุชพัทยา
29 กรกฏาคม 2558 กิจกรรมวันภาษาไทย
29 กรกฏาคม 2558 นักเรียนร่วมเดินแห่เทียนเทศบาลตำบลอ่างศิลา
29 กรกฏาคม 2558 กิจกรรมตักบาตรวันอาสาฬหบูชา
28 กรกฎาคม 2558 นักเรียนระดับชั้น ป.5 ทัศนศึกษา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต
27 กรกฏาคม 2558 ร่วมขบวนแห่เทียนเทศบาลตำบลเสม็ด
27 กรกฏาคม 2558 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ไปทัศนศึกษาที่สวนนงนุช
23 กรกฏาคม 2558 กิจกรรมวันพระในโรงเรียน
22 กรกฏาคม 2558 นักเรียนแข่งขันทำกระปุกออมสิน
22 กรกฎาคม 2558 นักเรียนไปทัศนศึกษาที่สวนเสือศรีราชา
21 กรกฎาคม 2558 นักเรียนไปทัศนศึกษาที่สวนเสือศรีราชา
20 กรกฎาคม 2558 นักเรียนไปทัศนศึกษาที่ปราสาทสัจธรรม
15 กรกฎาคม 2558 อนุบาลออกกำลังกาย
15 กรกฎาคม 2558 กิจกรรมวันพระในโรงเรียน
14 กรกฎาคม 2558 นักเรียนเข้าร่วมโครงการอาหารปลอดภันในโรงเรียน
9 กรกฏาคม 2558 นักเรียนระดับชั้นอนุบาลทัศนศึกษาอุทยานหินล้านปี และ ฟาร์มจรเข้
8 กรกฏาคม 2558 นักเรียนระดับชั้นอนุบาลทัศนศึกษาอุทยานหินล้านปี และ ฟาร์มจรเข้
8 กรกฎาคม 2558 อนุบาลออกกำลังกาย
8 กรกฎาคม 2558 กิจกรรมวันพระในโรงเรียน
7 กรกฏาคม 2558 นักเรียนชั้น ป.3 ทัศนศึกษาคุ้มวิมานดิน วัดสมาน
7 กรกฎาคม 2558 โครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน
6 กรกฏาคม 2558 นักเรียนชั้น ป.2 ทัศนศึกษาคุ้มวิมานดิน วัดสมาน
3 กรกฏาคม 2558 นักเรียนชั้น ป. 6 Kidzania Siam Paragon
2 กรกฏาคม 2558 อนุบาล1 ทัศนศึกษาที่โลมาพัทยา
1 กรกฏาคม 2558 อนุบาล1 ทัศนศึกษาที่โลมาพัทยา
1 กรกฎาคม 2558 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนามลูกเสือ
30 มิถุนายน 2558 นักเรียนฝึกปฏิบัติทำผ้าบาติก
30 มิถุนายน 2558 วันพระในโรงเรียน
26 มิถุนายน 2558 กิจกรรมวันสุนทรภู่
26 มิถุนายน 2558 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
23-25 มิถุนายน 2558 การแข่งขันวิชาการและจัดนิทรรศการ ระดับภาคตะวันออก
18 มิถุนายน 2558 โครงการอบรมวินัยจราจร
27 มิถุนายน 2558 นักศึกษาพยาบาลให้ความรู้กับนักเรียน
17 มิถุนายน 2558 นักเรียนอนุบาลออกกำลังกาย
15 มิถุนายน 2558 กิจกรรมวันพระในโรงเรียน
15 มิถุนายน 2558 นักเรียนฝึกปฏิบัติทำผ้าบาติก
11 มิถุนายน 2558 วันไหว้ครู
10 มิถุนายน 2558 เลือกตั้งสภานักเรียน
10 มิถุนายน 2558 เด็กเก่งรับรางวัล
9 มิถุนายน 2558 กิจกรรมวันพระในโรงเรียน
6 มิถุนายน 2558 การแข่งขัน ร้องเพลง พร้อมแดนเซอร์ โดราเอมอน ตัวแทนจังหวัดชลบุรี
5 มิถุนายน 2558 การแข่งขัน ร้องเพลง พร้อมแดนเซอร์ โดราเอมอน
5 มิถุนายน 2558 กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก
4 มิถุนายน 2558 นักเรียนหาเสียงเลือกตั้งสภานักเรียน
29 พ.ค.2558 กิจกรรมวันวิสาขบูชา
25 พฤษภาคม 2558 กิจกรรมวันพระในโรงเรียน
22 พฤษภาคม 2558 การแข่งขันวิชาการ ระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ปีการศึกษา 2558
14 พฤษภาคม 2558 แรกรับประทับใจ เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2558
10 พฤษภาคม 2558 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2558
27 มีนาคม 2558 เด็กชายจิณณพัต บางใบ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับประเทศ
27 มีนาคม 2558 กิจกรรมส่งลูกน้อยสู่โลกกว้าง
23 มีนาคม 2558 โครงการ 9 วัน แห่งการก้าวเดินตามวิถีพุทธ
23-24 มีนาคม 2558 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ติวเตรียมความพร้อม ก่อนสอบศึกษาต่อในระดับมัธยม
21-29 มีนาคม 2558 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ ณ สำนักปฏิบัติธรรมพุทธสาวิกา ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
13 มีนาคม 2558 พิธีปิดและมอบใบประกาศนียบัตร โครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย)
ขอแสดงความยินดี ด.ช.ธีรภัทร อัศวนนท์วิวัฒน์ สอบได้ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
12 มี.ค.2558 วันพระในโรงเรียน
10 มี.ค.2558 สานฝันบัณฑิตน้อย
10 มี.ค.2558 เด็กเก่งรับรางวัล
8 มี.ค.2558 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 เตรียมความพร้อมสู่ประถมศึกษา
6 มี.ค.2558 PATHWAYS WORLD SCHOOL ประเทศอินเดีย ร่วมจัดกิจกรรมกับนักเรียน
3 มี.ค.2558 กิจกรรมวันมาฆบูชา
25 ก.พ.2558 กิจกรรมวันพระในโรงเรียน
24 ก.พ.2558 คาราวานสร้างสรรค์
24 ก.พ.2558 เด็กเก่งรับรางวัล
20 ก.พ.2558 กิจกรรม Little Star
18 ก.พ.2558 กิจกรรมวันตรุษจีน
17 ก.พ. 2558 ตลาดนัดราคาประหยัดของหนู
17 ก.พ. 2558 นิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ Open School
12 ก.พ.2558 แนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนประภัสสรวิทยา
11 ก.พ.2558 อนุบาลออกกำลังกาย
11-13 ก.พ.2558 สัปดาห์วิทยาศาสตร์
11 ก.พ.2558 กิจกรรมวันพระในโรงเรียน
9-11 ก.พ.2558 MEP English Camp
8 ก.พ.2558 สอบสัมภาษณ์เข้าเรียนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล
4 ก.พ.2558 แนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม
3 กุมภาพันธ์ 2558 วันพระในโรงเรียน
29 ม.ค.2558 การแข่งขันวิชาการ ณ โรงเรียนประภัสสรวิทยา
27 ม.ค.2558 กิจกรรมวันพระในโรงเรียน
24 ม.ค.2558 ค่ายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
22 ม.ค.2558 ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั่วคราว ป.5
22 ม.ค.2558 ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ป.5 ทำอาหาร
21 ม.ค.2558 นักเรียนระดับชั้นอนุบาลเรียนทำอาหาร
21 ม.ค.2558 นักเรียนระดับชั้นอนุบาลออกกำลังกาย
20 ม.ค.58 เด็กเก่งรับรางวัล
19 ม.ค. 2558 กิจกรรมวันพระในโรงเรียน
14 มกราคม 2558 พระอาจารย์รับสมัครนักเรียนเข้าบวชเณร
14 มกราคม 2558 นักเรียนเข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การส่งภาพเข้าประกวด ในหัวข้อ "หนูจะเป็นเด็กดี"
14 ม.ค.2558 อนุบาลออกกำลังกาย
13 มกราคม 2558 พิธีมอบเงินสวัสดิการ ผู้ฝึกสอนผู้ควบคุมและนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
12 ม.ค.2558 กิจกรรมวันพระในโรงเรียน
9 ม.ค. 2558 อช.เกมส์
6 มกราคม 2558 ผอ.พบปะกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
6 มกราคม 2557 ผอ.มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียง
29 ธ.ค.2557 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาแข่งขันว่ายน้ำ
24-26 ธ.ค. 2557 นักเรียนระดับชั้น ป.6 เข้าค่ายลูกเสือ
25 ธ.ค. 2557 วัน Christmas
14 ธ.ค. 57 ประชุมผู้ปกครองระดับชั้น ป.6
19 ธ.ค. 2557 ทรูปลูกปัญญา
17 ธ.ค. 2557 แข่งขันศิลปหัตถกรรม จ.นนทบุรี
17 ธ.ค.57 ไมโลมาจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
16 ธ.ค.57 คณะครูและนักเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดชลบุรี
9 ธ.ค.2557 ผู้บริหาร ครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)จังหวัดชลบุรี
9 ธ.ค.2557 เด็กเก่งรับรางวัล
7 ธ.ค.2557 คณะครูและนักเรียนร่วมงานวันเอดส์โลก ณ เซ็ลทรัล พลาซ่า ชลบุรี
4 ธ.ค.2557 ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมกันเก็บขยะบริเวณป่าชายเลน
4 ธ.ค.2557 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
2 ธ.ค.2557 กิจกรรม Little Star
2 ธ.ค.2557 เด็กเก่งรับรางวัล
27 พ.ย.57 ผู้ปกครองเข้าร่วมชมโครงงานวิทยาศาสตร์
26 พฤศจิกายน 2557 ประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ณ ม.บูรพา
25 พ.ย. 2557 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวมสดุดีวันวชิราวุธ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ
25 พ.ย.2557 นิสิต ปี 4 ม.บูรพาสาขาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษาภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์เก็บข้อมูล นร.ป.1 เพื่อทำการวิจัยในชั้้นเรียน
21 พ.ย.2557 กิจกรรมวันพระ
21 พ.ย. 2557 ครู D.A.R.E.
19 พ.ย.2557 อนุบาลทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
19 พ.ย. 2557 ครู D.A.R.E.
19 พ.ย.2557 นักเรียนระดับชั้นอนุบาลออกกำลังกายยามเช้า
18 พฤศจิกายน 2557 เด็กเก่งรับรางวัลหน้าเสาธง
14 พฤศจิกายน 2557 วันพระในโรงเรียน
12 พ.ย. 2557 ออกกำลังกายอนุบาล
11 พ.ย.2557 เด็กเก่งรับรางวัล
6 พ.ย.2557 กิจกรรมลอยกระทงระดับประถมศึกษา
6 พ.ย.2557 กิจกรรมลอยกระทงระดับปฐมวัย
6 พ.ย. 2557 นักเรียนปฏิบัติหน้าที่จราจร
6 พ.ย. 2557 ทำบญใส่บาตรในวันพระ
2 พ.ย.2557 ประชุมผู้ปกครอง
1 พฤศจิกายน 2557 เด็กหญิงศรุตา ศรีเจริญ ป.3/2 ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน การแข่งขันพระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์
10 ต.ค.2557 มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เป็นตัวแทนสวดมนต์
8 ต.ค. 2557 ทำบุญตักบาตรออกพรรษา
5 ต.ค. 2557 นักเรียนได้รับรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 แข่งขันตอบปัญหาอาเซียน
6 ต.ค.2557 เด็กเก่งรับรางวัล
ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ สพป.ชลบุรีเขต ๑ ระหว่าง วันที่ ๒๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
26 ก.ย.2557 ตลาดนัดราคาประหยัดของหนู
23 ก.ย. 2557 วันพระในโรงเรียน
18 ก.ย.2557 โครงการอบรมพนักงานธนาคารโรงเรียน
16 ก.ย.2557 วันพระในโรงเรียน
16 ก.ย.2557 เด็กเก่งรับรางวัล
13 ก.ย.2557 กีฬาอนุบาล ณ ตึกคอมชลบุรี
10 ก.ย.2557 การแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
ผลการแข่งขันชิงแชมป์ประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ครั้งที่ 12/2557 วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
8 ก.ย. 2557 นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.4โครงการค่ายคุณธรรมโน้มนำจิตใจ
7 กันยายน 2557 เข้าร่วมการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 11
3 ก.ย. 2557 โรงนิทานสัญจร
3 ก.ย.2557 โครงการการแข่งขันฟุตซอล แสนสุขคัพ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
วันพุธที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2557 การประกวดมารยาทไทย ณ เทศบาลตำบลเสม็ด
การแข่งขันโครงการเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 6
29 ส.ค. 2557 ผลการแข่งขันโครงการคัดเลือกนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปีการศึกษา 2557
27 ส.ค. 2557 นักเรียนชั้น ป.4-ป.6 ร่วมสวดมนต์
27-29 ส.ค.2557 สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปฐมวัย
21 ส.ค. 2557 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
20 ส.ค.2557 คาราวานสร้างสรรค์
20 ส.ค 2557 นักเรียนชั้น ป.6 ศึกษาดูงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
14 ส.ค.2557โครงการ การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
19 ส.ค. 2557 นักเรียนชั้น ป.5 ศึกษาดูงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
19 ส.ค. 2557 เด็กเก่งรับรางวัลหน้าเสาธง
18 ส.ค. 2557 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 แข่งจรวดขวดน้ำ
18 ส.ค. 2557 วันพระในโรงเรียน
17 ส.ค. 2557 ผลการแข่งขันฟุตซอลแสนสุขคัพรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
15 ส.ค. 2557 นักเรียน อ.2 ทัศนศึกษาฟาร์มแกะ พัทยา
14 ส.ค.2557 โครงการพัฒนาอนุรักษ์แนวป่าชายเลนบริเวณโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี
14 ส.ค. 57 นักเรียน อ.2 ทัศนศึกษาฟาร์มแกะ พัทยา
13 ส.ค. 57 อ.1 ทัศนศึกษาอันเดอร์วอเตอร์ เวิลด์ พัทยา
13 สิงหาคม 2557 กิจกรรมออกกำลังกายของนักเรียนปฐมวัย
24 กันยายน 2558 เด็กเก่งรับรางวัล
8 สิงหาคม 2557 เด็กหญิงเบญญาภา สุวรรณชัยรบ แข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ได้รับรางวัลชนะเลิศ
8 ส.ค.2557 วันแม่แห่งชาติ
7 ส.ค.57 นักเรียนชั้น อ.1 ทัศนศึกษาอันเดอร์วอเตอร์ เวิลด์ พัทยา
6 ส.ค.57 นักเรียน ป.4-ป.6 เข้าร่วมกิจกรรมโอวัลติล
1-3 สิงหาคม 2557 นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 2557 ณ เมืองทองธานี
30 ก.ค. 2557 30 ก.ค. 57 โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเล
29 ก.ค.57 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
28 ก.ค. 57 นักเรียน ป.6 ทัศนศึกษา Kidzania
25 ก.ค. 2557 กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ณ โรงเรียนวัดใหม่เกตุงาม
25 ก.ค. 2557 เด็กเก่งรับรางวัลหน้าเสาธง
23-24 กรกฎาคม 2557 นักเรียน ป.2 ทัศนศึกษา ณ คุ้มวิมานดินและวัดสมานรัตนาราม
23 กรกฎาคม 2557 การปฏิบัติหน้าที่ของจราจรน้อย
21 ก.ค. 2557 กิจกรรมวาดภาพ ระบายสี วันภาษาไทย ระดับอนุบาล
19 ก.ค. 2557 กิจกรรมการเรียนการสอนวันเสาร์ ปีการศึกษา 2557
18 ก.ค. 2557 โครงการอบรมทดแทนผู้นำนักเรียนด้านงานคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน (อย.น้อย)
17 ก.ค. 57 นักเรียนชั้น อ.3 ทัศนศึกษา ณ สวนเสือศรีราชา จังหวดชลบุรี
15-16 กรกฎาคม 2557 นักเรียนป.1 ทัศนศึกษา ณ สวนนงนุช พัทยา
10 ก.ค. 2557 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีร่วมขบวนแห่เทียน ณ อ่างศิลา
10 กรกฎาคม 2557 นักเรียนเข้าฟังการบรรยายธรรม เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
9 ก.ค. 2557 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีร่วมขบวนแห่เทียนและร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดเมืองใหม่
8 ก.ค. 2557 นักเรียนชั้น ป.5 ทัศนศึกษา ณ พระที่นั่งอนันตสมาคมและพระที่นั่งวิมานเมฆ
7 กรกฎาคม 2557 โครงการเข้าค่ายวิปัสสนา "สัปดาห์ส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา" ณ ค่ายคุณธรรมวัดนามะตูม ในวันแรก
1-4 กรกฎาคม 2557 การแข่งขันวิชาการมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออก ประจำปี 2557
4 กรกฎาคม 2557 กิจกรรมวันพระในโรงเรียน
3 กรกฎาคม 2557 จราจรตัวน้อยลงปฏิบัติหน้าที่อย่างเช้มแข็ง
2 กรกฎาคม 2557 กิจกรรมออกกำลังกายของนักเรียนชั้นอนุบาล1
1 ก.ค.57 นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนอนบาลเมืองใหม่ชลบุรี
30 มิ.ย.57 คณะลูกเสือและเนตรนารี โรงเรียนอนบาลเมืองใหม่ชลบุรี ร่วมเดินสวนสนาม ณ โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม
27 มิถุนายน 2557 โครงการส่งเสริมวินัยจราจร ประจำปีการศึกษา 2557
26 มิถุนายน 2557 ตำรวจให้ความรู้เด็กๆ ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
26 มิถุนายน 2557 กิจกรรมวันพระในโรงเรียนสุนทรภู่
26 มิถุนายน 2557 กิจกรรมวันพระในโรงเรียน
20 มิถุนายน 2557 ภาพบรรยากาศการแข่งขันวิชาการโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2557
17 มิ.ย. 2557 คณะลูกเสือและเนตรนารีโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ร่วมเดินสวนสนาม ณ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี
17 มิถุนายน 2557 กิจกรรมการมอบรางวัลแก่นักเรียนที่ทำคุณประโยชน์
การแข่งขันพุตซอล บ้านสวนคัพ ครั้งที่ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3
12 มิถุนายน 2557 กิจกรรมวันไหว้ครู
12 มิ.ย. 57 นักเรียนป.6 ซ้อมเดินสวนสนาม
วันที่ 12 มิถุนายน 2557 กิจกรรมวันพระในโรงเรียน
11 มิถุนายน 2557 ประกาศผลการเลือกตั้งสภานักเรียน
10 มิถุนายน 2557 กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน
10 มิถุนาย 2557 นักเรียนรับรางวัลหน้าเสาธง
7 มิ.ย. 57 การประกวด Doraemon Singing & Dancing contest
5 มิ.ย.2557 กิจกรรมเดินรณรงค์วันสิ่งแวดล้อม
30 พฤษภาคม 2557 กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก พ.ต.ต.วัฒนชัย แสงฤทธิ์ ให้ความรู้ กับนักเรียนโรงเรียนเมืองใหม่ชลบุรี
วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม 2557 กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ
วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม 2557 หนูช่วยกันทำความสะอาดโรงเรียนของหนู
วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2557 กิจกรรมธนาคารโรงเรียน ตรวจสุขภาพการเงินของนักเรียน
วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2557 กิจกรรมเสียงตามสาย ให้ความรู้วันงดสูบบุหรี่โลก
วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2557 ประกวดวาดภาพระบายสีบ้านหนูปลอดยาเสพติด
วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2557 กิจกรรมออกกำลังกายระดับปฐมวัย
วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2557 กิจกรรมวันพระในโรงเรียน
28 พฤษภาคม 2557 ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ให้โอวาทนักเรียนชั้น ป.6 เรื่องแนวทางการเรียน
21 พฤษภาคม 2557 กิจกรรมออกกำลังกายชั้นอนุบาล
21 พฤษภาคม 2557 กิจกรรมวันพระในโรงเรียน
วันแรกของการเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2557 article
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ร่วมงานมนัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์ วันที่ 16 เมษายน 2557 article
วัดแรกของการเปิดเรียนโครงการศักยภาพผู้เรียน ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2557 วันอังคารที่ 1 เมษายน 2557
รับใบแสดงผลการเรียน วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2557 article
กิจกรรมส่งลูกรักสู่โลกกว้าง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2557 article
ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ได้รับรางวัล "ราชบัณทิตยสถานสรรเสริญ" วันอังคารที่ 25 มีนาคม 2557 article
พิธีปิดและมอบใบประกาศนียบัตร โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย) วันพุธที่ 19 มีนาคม 2557
กิจกรรมการสอนเสริมพิเศษมุ่งสู่มัธยมศึกษา ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนเพื่อมุ่งสู่โลกกว้าง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 24-26 มีนาคม 2557 article
งานเลี้ยงปิดภาคเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2557 article
ผู้ปกครองร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนกับคุณครู
ฉลองครบรอบ 2 ปี สหพัฒน์ทีวี
กิจกรรมออกกำลังกาย อนุบาลชั้นปีที่ 2 วันพุธที่ 12 มีนาคม 2557 article
ทัศนศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปี 3 ณ สวนหลวง ร.9 และป่าชายเลน วันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2557
กิจกรรมสานฝันบัณฑิตน้อย วันศุกร์ที่ 7 มี.ค. 57 article
การแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ "ราชพฤกษ์วิชาการครั้งที่ 1" โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557
หนูน้อยอนุบาล1 ช่วยกันเก็บขยะ article
กิจกรรมออกกำลังกาย อนุบาลชั้นปีที่ 1 วันพุธที่ 5 มีนาึคม 2557
ทัศนศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ณ จังหวัดอยุธยา วันจันทร์ที่ 3 มีนาคม 2557
การแข่งขันงานวิชาการโรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา article
28 กุมภาพันธ์ 2557 กิจกรรมวันพระในโรงเรียน
กิจกรรมLittle Star หนูน้อยนักเต้น
ฝึกทำอาหาร ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่4 วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 article
กิจกรรมปิดกองลูกเสือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ไปทัศนศึกษาที่ศูนย์วิทยาศาสตร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี
โครงการตลาดนัดราคาประหยัดสำหรับคุณหนู วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557
เด็ก ๆ อนุบาล รดน้ำแปลงผักของพวกหนู article
กิจกรรมการฝึกซ้อมของนักดนตรีตัวน้อยของโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
การแนะแนวทางการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษา จากโรงเรียนประภัสสรวิทยา
สวนของน้อง ๆ อนุบาลที่ช่วยกันปลูกพืชผักสวนครัว เกษตรกรตัวน้อย ๆ ของ อช.
11-13 กุมภาพันธ์ 2557 โครงการ Mep English Camp
8 กุมภาพันธ์ 2557 บรรยากาศการสอบ O-Net ของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กิจกรรมวันพระในโรงเรียน
7 กุมภาพันธ์ 2557 พิธีปิดโครงการบ้านวิทย์น้อย
7 กุมภาพันธ์ 2557 นักเรียนชั้นอนุบาล 2 ไปทัศนศึกษา
6 กุมภาพันธ์ 2557 ลูกเสือเนตรนารีร่วมกันเดินทางไกล
6 กุมภาพันธ์ 2557 นักเรียนชั้นอนุบาล 1/4-1/6 โครงการสองภาษาไปทัศนศึกษา
เจ้าหน้าที่ธนาคารขยะของหนูช่วยกันคัดแยกขยะกันอย่างขยันขันแข็ง
6 กุมภาพันธ์ 2557 อนุบาล 2เข้าร่วมโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย
กิจกรรมแคมปัส ช็อกโกดริ้งก์
5 กุมภาพันธ์ 2557 อนุบาล 1เข้าร่วมโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย
ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมโครงการ "ศึกษาศาสตร์" วิชาการ 57 ระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
การแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน วันเสาร์ที่ 25 ม.ค. 2557 ณ ราชบัณฑิตยสถานสนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพ
3 กุมภาพันธ์ 2557 นักเรียนชั้นอนุบาล 1โครงการสองภาษาไปทัศนศึกษา
ภาพกิจกรรมวันตรุษจีนโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี วันที่ 30 มกราคม 2557
15 มกราคม 2557 ผอ.โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่เข้าร่วมงานเปิดบ้านวิชาการ TCT & PBS 2013
14 มกราคม 2557 ผอ.มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับทางโรงเรียน
13 มกราคม 2557 นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 เข้าร่วมกิจกรรมไมโล
10 มกราคม 2557 กิจกรรมกีฬาสีโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีและกิจกรรมวันเด็ก
9 มกราคม 2557 โอวัลตินมาจัดกิจกรรมให้เด็กอนุบาล
9 มกราคม 2557 นักเรียนร่วมโครงการครู D.A.R.E
กิจกรรมวันพระในโรงเรียน
ภาพบรรยากาศการซ้อมกีฬาสีของโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
25 ธันวาคม 2556 กิจกรรมวันคริสต์มาสโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
24 ธันวาคม 2556 นักเรียนชั้นอนุบาล 1 ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาที่เขาเขียว
23-25 ธันวาคม 2556นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกิจกรรมเข้าค่่ายลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ
กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้นอนุบาล1 ณ ป่าชายเลน วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2556 article
กิจกรรมออกกำลังกาย อนุบาลชั้นปีที่ 3 วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2556 article
กิจกรรมวันพระในโรงเรียน
ป.1-3 สวดมนต์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
วิทยาลัยเทคโนโลยีดาราสมุทรบริหารธุรกิจถ่ายทอดความรู้ภาษาอังกฤษให้กับเด็ก
12 ธ.ค. 56 การเรียนการสอนนอกห้องเรียน
วิทยาลัยเทคโนโลยีชลพินิจ ร่วมทำกิจกรรม "คืนชีวิตการขายเพื่อสร้างชีวิตทุนการศึกษา" ประจำปี 2556 วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2556 article
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวา เทิดไท้องค์ราชัน วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2556 article
เด็กเก่งรับรางวัลหน้าเสาธง วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2556 article
การแสดงโชว์เชียร์ลีดเดอร์ ของเด็กอนุบาล วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2556 article
ตัวแทนนักกีฬาเทเบิลเทนนิสเข้าร่วมอบรมสัมมนา สอนทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิสระดับรากหญ้า รุ่นที่ 1 ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 27 พ.ย. 56 - 1 ธ.ค. 56 article
การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองวันที่ 1 ธันวาคม 2556
กิจกรรมออกกำลังกาย อนุบาลชั้นปีที่ 1 วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2556 article
เด็กเก่งรับรางวัลหน้าเสาธง วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2556 article
โครงการวันพระในโรงเรียน วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2556 article
คณะครูและนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2556 article
โครงการ "สัปดาห์ส่งเสริมพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์" วันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2556 article
คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้แห่งประเทศไทย วันศุกร์ที่ 22 พ.ย. 56 article
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิการยน 2556 article
กิจกรรมออกกำลังเด็กปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาลชั้นปีที่ 1วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2556 article
โครงการฝากบุตรหลานไว้กับครู มุ่งสู่การพัฒนา ระดับประถมศึกษา article
โครงการฝากบุตรหลานไว้กับครู มุ่งสู่การพัฒนา ระดับชั้นอนุบาล article
กิจกรรมการทำกระทงของเด็กๆ วันศุกร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ article
ครู D A R E โครงการดีดีที่อบรมเรื่องยาเสพติดให้โทษ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
กิจกรรมออกกำลังเด็กปฐมวัย วันพุธที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ครู D A R E โครงการดีดีที่อบรมเรื่องยาเสพติดให้โทษ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 7 พ.ย. 2556
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ภาคเรียนที่ ๒ วันอาทิตย์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๖
ภาพบรรยากาศในวันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๖
โครงการวันพระในโรงเรียน วันศุกร์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖
กิจกรรมออกกำลังเด็กปฐมวัย วันพุธที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖
น่าภาคภูมิใจกับธนาคารโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
เด็กเก่งรับรางวัลหน้าเสาธง วันอังคารที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
โครงการวันพระในโรงเรียน วันศุกร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖
โครงการตลาดนัดราคาประหยัดสำหรับคุณหนู วันศุกร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖
โครงการวันพระในโรงเรียน วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖
อบรมเจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียน วันพุธที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖
การแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับ อบจ.ชลบุรี ปีการศึกษา ๒๕๕๖ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖
ผู้บริหาร และคณะครู ตอนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านคลองมือไทร วันอังคารที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ เข้าร่วมงานวันเกียรติยศอ่างศิลาิ วันอังคารที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖
เด็กเก่งรับรางวัลหน้าเสาธง วันอังคารที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖
โครงการพัฒนาการประมงของจังหวัดชลบุรีมุ่งการเป็นศูนย์กลางอาหารทะเล
Little Star (ประกวดเต้นระดับปฐมวัย) วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖
โครงการวันพระในโรงเรียน วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖
การแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้รับถ้วยรางวัลชนะเิลิศ ๒๙ ส.ค. - ๘ ก.ย. ๒๕๕๖
การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนบ้านปึกสามัคคีคัพ ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ วันอาทิตย์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๖
การแข่งขันนักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๖ วันอาทิตย์ที่ ๘ ก.ย. ๒๕๕๖
กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมโน้มนำจิตใจ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ วันศุกร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๖
กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมโน้มนำจิตใจ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ วันพฤหัสบดีที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๖
กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมโน้มนำจิตใจ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ วันพุธที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๖
กิจกรรมออกกำลังเด็กปฐมวัย วันพุธที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๖
โครงการวันพระในโรงเรียน วันพุธที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๖
กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมโน้มนำจิตใจ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ วันอังคารที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖
เด็กเก่งรับรางวัลหน้าเสาธง วันอังคารที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖
กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมโน้มนำจิตใจ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๒ วันจันทร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๖
กิจกรรมวันพระในโรงเรียน วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖
โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย วันอังคารที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖
โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย วันอังคารที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖
เด็กเก่ง รับรางวัลหน้าเสาธง วันอังคารที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖
คณะผู้บริหารร่วมงาานวันสถาปนา และ พิธีมอบทุนการศึกษา
การแข่งขันฟุตบอล ทีมฟุตบอลโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
กิจกรรมออกกำลังกาย ฝ่ายปฐมวัย วันพุธที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖
กิจกรรมวันพระในโรงเรียน วันพุธที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖
การแข่งขันจรวดขวดน้ำ สัปดาห์วิทยศาสตร์ วันอังคารที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖
เด็กเก่ง รับรางวัลหน้าเสาธง วันอังคารที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้ วันจันทร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ และ ๕ วันจันทร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖
กิจกรรมการแข่งขัน ณ วัดใหญ่อินทราราม วันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖
16 มีนาคม 2557 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนอนุบาลชั้นปีที่ 1
สเต็ดเลอร์ จัดกิจกรรมดีๆ มาให้เด็กๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ วันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖
การแข่งขันการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ
การแข่งขันกีฬานักเรียนสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๕๖
โฟร์โมสต์โอเมก้า ใจดีจัดกิจกรรมดีๆ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ วันพุธที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖
โครงการวันพระในโรงเรียน ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี เข้าร่วมโครงการแข่งขันฟุตบอลรากหญ้าระหว่างโรงเรียน ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๖
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖
กิจกรรมปลูกป่าและหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ ๘๑ พรรษา วันพฤหัสบดีที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖
นักเรียนชั้นอนุบาลเข้าร่วมโครการ ตาทิพย์
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ช่อมะลิวันแม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ วันพฤหัสบดีที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖
โครงการพวกมาลัยรักวันแม่ วันพุธที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖
การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนอ่างศิลาคัพ ต้านภัยยาเสพติด
โครงการหนูน้อยสุขภาพดี ออกกำลังกายในยามเช้า ระดับชั้นอนุบาล ๑
เด็กเก่ง รับรางวัลหน้าเสาธง ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖
การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎภาษาอังกฤษ ครั้งที่ ๘ เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๖
โครงการวันพระในโรงเรียน ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖
คณะครูนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมความรู้แก่แกนนำนักเรียน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเสม็ด วันเสาร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๖
การเขียนสะกดคำ สระลดรูป และสระเปลี่ยนรูป ได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ ประเภทสื่อนวัตกรรมภาษาไทย
การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาจีนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ๑ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖
โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
กิจกรรมวันพระในโรงเรียน ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖
การแข่งขันทายปริศนาร้อยกรอง (โจ๊กปริศนา) เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นมเปรี้ยวดัชมิลล์คิดส์ จัดกิจกรรมและแจกนมให้กับนักเรียน ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
ประกวดวาดภาพระบายสีวันภาษาไทยระดับปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๕๖
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ร่วมขบวนแห่เทียน ณ ตลาดอ่างศิลา และร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดเมืองใหม่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๕ เข้าฟังบรรยายธรรมเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองร่วมกันใส่บาตรเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
สภานักเรียนคนขยัน ช่วยคุณครูจัดสถานที่ในเวลาว่าง เพราะพรุ่งนี้ โรงเรียนเราจะมีงาน
โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีร่วมกับเทศบาลตำบลเสม็ด ร่วมกันเดินขบวนแห่เทียนเข้าพรรษาเพื่อนำเทียนถวายวัดเสม็ด
โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
โอวัลติน จัดกิจกรรมและแจกเครื่องดื่มให้กับนักเรียน ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖
มุมหนังสือเล็กๆ ในห้องประชาสัมพันธ์ ระหว่างรอคุณพ่อคุณแม่มารับ
โครงการวันพระในโรงเรียน ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖
โรงเรียนของหนูสะอาดตา สภานักเรียนร่วมกันทำความสะอาดโรงเรียน
โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี เริ่มทดสอบการดำเนินการสแกนบัตรนักเรียนเป็นวันแรก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
กิจกรรมการแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาจีน ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในงานการศึกษาก้าวไกลพาท้องถิ่นไทยสู่อาเซียน จัหวัดปราจีนบุรี วันที่ 2-5 ก.ค. 2556
กิจกรรมการแข่งขันละครจีนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในงานการศึกษาก้าวไกลพาท้องถิ่นไทยสู่อาเซียน จัหวัดปราจีนบุรี วันที่ 2-5 ก.ค. 2556
โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ ชั้นอนุบาล ๓
กิจกรรมการเสริมสร้างจิตอาสา ยุวประมง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ วันจันทร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖
โครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีสากล) ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในงานการศึกษาก้าวไกลพาท้องถิ่นไทยสู่อาเซียน จัหวัดปราจีนบุรี วันที่ 2-5 ก.ค. 2556
โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ ชั้นอนุบาล๒
โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ ชั้นอนุบาล๑
โครงการวันพระในโรงเรียน ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖
โครงการทัศนศึกษาสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ณ วัดถ้ำกระบอก
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖
การแข่งขันทักษะวิชาการระดับกลุ่มโรงเรียน ณ โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม วันที่ ๒๑ มิ.ย. ๒๕๕๖
การประดิษฐ์กระปุกออมสินจากวัสดุเหลือใช้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
ผลการแข่งขันฟุตซอลในรายการ "บ้านสวนคัพ" ครั้งที่ ๒และ"เสม็ดคัพ" ครั้งที่ ๑
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างธนาคารออมสินกับโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
การแข่งขันฟุตซอลบ้านสวนคัพครั้งที่ ๒ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
โครงการส่งเสริมวินัยจราจร
วันไหว้ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ๑๓ มิ.ย. ๕๖
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ร่วมเดิมขบวนวันสิ่งแวดล้อมโลก ๕ มิถุนายน ๒๕๕๖
ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ร่วมทำกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก
ตำรวจภูธรตำบลเสม็ดให้ความรู้เรื่องภัยจากการสูบบุหรี่
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและวินัยในโรงเรียน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้าร่วมงาน กศน. สัญจร
ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา
นักเรียนเข้าร่วมฟังบรรยายธรรมในวันวิสาขบูชา
โครงการวันพระในโรงเรียน ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ (งานกิจการนักเรียน)
วันแรกของการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๖
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้น อ.๒ - ป.๖
๒๗ เมษายน ๒๕๕๖ กิจกรรมคาราวานส่งเสริมเด็กไทยรักการอ่าน
เด็กดีประจำสัปดาห์ วันอังคารที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖
คณะผู้บริหารร่วมงาานวันสถาปนา และ พิธีมอบทุนการศึกษา
การแข่งขันกีฬานักเรียองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออก คร้ังที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2560 "วังน้ำเย็นเกมส์ 3" ระหว่างวันที่ 13-15 ตุลาคม 2560 ณ เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
การแข่งขันกีฬานักเรียองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออก คร้ังที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2560 "วังน้ำเย็นเกมส์ 3" ระหว่างวันที่ 13-15 ตุลาคม 2560 ณ เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
29 สิงหาคม 2560 รางวัลชนะเลิศฟุตบอล 9 คนรุ่นอายุ 12 ปี กีฬาสัมพันธ์ (เทศบาลอ่างศิลา
22 สิงหาคม 2559 นักเรียนชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศึกษา ณ ปราสาทสัจธรรม
24 กุมภาพันธ์ 2559 MEP English Camp Kider Garden
23 กรกฏาคม 2558 กิจกรรมวันพระในโร
เด็กดีเด่นประจำสัปดาห์ วันอังคารที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖
พิธีมอบทุนการศึกษาโครงการน้ำพระทัยสมเด็จพระสังฆราชCopyright © 2011 All Rights Reserved.

โรงเรียน อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
ที่อยู่ :  เลขที่ ๓๓๓/๓ หมู่ ๓ ตำบล :  เสม็ด อำเภอ : เมือง
จังหวัด : ชลบุรี      รหัสไปรษณีย์ : ๒๐๐๐๐
เบอร์โทร :  +(๖๖) ๓๘-๓๙๘๐๕๘     โทรสาร :  +(๖๖) ๓๘-๓๙๘๐๖๑
อีเมล : mmc333.ac.th@gmail.com
เว็บไซต์ : www.mmc.ac.th