ReadyPlanet.com
24 กันยายน 2558 ผู้บริหารร่วมงานเกษียน ณ โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม

 24 กันยายน 2558 ผู้บริหารร่วมงานเกษียน ณ โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม
ภาพกิจกรรมจิตสาธารณะ

11 มี.ค.63 ผู้บริหาร ครู และบุคลากร ร่วมกันพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ช่วงปิดภาคเรียน
10 มี.ค.63 ผู้บริหาร ครู และบุคลากร ร่วมกันพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ช่วงปิดภาคเรียน
9 มี.ค.63 ผู้บริหาร ครู และบุคลากร ร่วมกันพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ช่วงปิดภาคเรียน
20 ก.พ.2563 ผู้อำนวยการสิราวิชญ์ สำนักสกุลและคณะครู เข้าร่วมโครงการบริจาคโลหิต ณ อบจ.ชลบุรี
4 ธ.ค.62 ท่านผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการเดินทางมาให้กำลังใจครอบครัวของเด็กชายนฤรัฐ กังวานพณิชย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งประสบเหตุไฟไหม้
7 พ.ย.62 ผู้บริหารและคณะครูร่วมพิธีบูชามิสซา เยโนเวฟา สมควร แพทยากุล
16 ต.ค.2562 ผู้บริหารและคณะครู ร่วมเดินทางเพื่อส่งคุณครูอาริยา อังสนุ ในโอกาสย้ายสถานที่ทำงานไปยังโรงเรียนเทศบาลท่าตูม จังหวัดสุรินทร
9 ต.ค. 2562 โครงการสายใยรัก อช.
8 ต.ค.2562 ผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้กำลังใจโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ ที่ฝนตกหนักน้ำท่วม
3 ต.ค.2562 ผู้บริหารและคณะครูร่วมพิธีรดน้ำศพ คุณตาของน้องพริตตี้ ป.5/5 ณ วัดเสม็ด ศาลา 1
29 กันยายน พ.ศ.2562 ผู้บริหารและคณะครูร่วมงาน เกษียณข้าราชการ ณ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม
23 กันยายน 2562 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ ศูนย์อำนวยการ ช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จังห
16 ก.ย- 22 ก.ย.2562 ในเวลา 08.30 -17.00 น. โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ขอเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยรวบรวมธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
25 ส.ค.2562 คณะผู้บริหาร คณะครู และผู้ปกครองที่ร่วมบริจาคสิ่งของและเงินให้กับทางมูลนิธิบ้านบางปะกง สถานสงเคราะห์คนพิการ จ.ฉะเชิงเทรา
1 ส.ค.2562 ผู้บริหารและคณะครู ร่วมฌาปนกิจ นางสาว ธิดารัตน์ รัติกูล ณ วัดโพธิ์
3 ก.ค.2562 ผู้บริหารและคณะครูร่วมพิธีฌาปนกิจ นายบุญเลิศ แสงกระจ่าง
26 มิ.ย. 62 กิจกรรมปันน้ำใจ บริจาคสิ่งของให้ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวรชายแดนบ้านห้วยกุ๊ก เวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
30 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลเสม็ด โดยนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเสม็ด นายยุทธนา สุภาภรณ์ ให้ความอนุเคราะห์ ตัดและจัดเก็บต้นไม้ที่ล้มเพราะฝนตกและแรงลม
28 พฤษภาคม 2562 คณะครูจิตอาสาจัดสถานที่ สภ.เสม็ด
26 พฤษภาคม 2562 ฉีดยาพ่นกำจัดยุง
21 พฤษภาคม 2562 คณะครูโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี จัดสถานที่ และโต๊ะลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ห้องแก้วเจ้าจอม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุร
21 พฤษภาคม 2562 ผู้บริหารและคณะครูร่วมงานเกษียณ ผอ.พิศมัย ช่างไม้ ณ โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา จ.สระแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีร่วมพิธีเปิดกรวยถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
วันที่ 8 เมษายน 2562 ร่วมงานฌาปณกิจผู้ปกครองนักเรียน ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
29 มกราคม 2562 ร่วมงานฌาปณกิจผู้ปกครองนักเรียน ณ วัดจรูญ
5 มกราคม 2562 คณะผู้บริหารร่วมงานศพพ่อครูดรุณรักษ์ เบญจมังคลารักษ์
6 ธันวาคม 2561 คณะครูร่วมสวดอภิธรรมศพพ่อครูหมี
15 พฤศจิกายน 2561 ผู้บริหารและคณะครู ร่วมมอบพระประธาน ให้กับโรงเรียนบ้านไม้แดง จังหวัดบุรีรัมย์
21 พฤศจิกายน 2561 งานศพแม่ครูเอมวิกา
19 มกราคม 2561 คณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมงานสวดพระอภิธรรมและพระราชทานเพลิงศพ คุณแม่ มัลลิกา สรรพวรสถิตย์
22 ตุลาคม 2560 ผู้บริหารและคณะครูร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณแม่กิมเฉียง มุกสกุล ณ จังหวัดระยอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะผู้บริหารและครู ร่วมพิธีรดน้ำศพ มารดา รอง.ผอ.มณฑา วงศ์รัตน์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านครองมือไทรฯ วันที่ 18 ตุลาคม 2560
29 กันยายน 2560 ผู้บริหารและคณะครูร่วมงานเกษียณอายุราชการ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
27-28 กันยายน 2560 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าฝึกประสบการณ์ ตรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วันที่ 12 กันยายน 2560 ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณสำเนียง พันธ์ทรัพย์สาร ณ วัดคลองทุเรียน จังหวัดระยอง
11 กันยายน 2560 ร่วมสวดอภิธรรมศพ ณ วัดคลองทุเรียน จังหวัดระยอง
24 สิงหาคม 2560 ผู้บริหารและคณะครูร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมศพ ดร.กฤตพล ไชยพิเดช
วันที่ 23 สิงหาคม 2560 ขอขอบคุณ เทศบาลตำบลเสม็ด (นายกยุทธนา สุภาภรณ์ )และเจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ที่ส่งรถน้ำมาบริการน้ำให้นักเรียน
ขอขอบพระคุณท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเสม็ด นายยุทธนา สุภาภรณ์ ที่อนุเคราะห์ทีมงานเจ้าหน้าที่กองช่าง ช่วยเก็บกิ่งไม้เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน
วันที่ 10 เมษายน 2560 จัดสถานที่สำหรับพิธีรดน้ำขอพรคณะผู้บริหาร ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร 1 อบจ.ชลบุรี
27 กุมภาพันธ์ 2560 ร่วมพิธีฌาปณกิจแม่ครูไก่
26 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้บริหารและคณะครูร่วมสวดพระอภิธรรมคุณแม่อำนวย เกิดคล้าย
10 มกราคม 2560 ผู้บริหารและคณะครูร่วมส่งคุณครูแสนคำนึง ตรีฤกษ์ฤทธิ์ บรรจุเข้ารับราชการครู ณ โรงเรียนหนองฉางวิทยา
6-7 มกราคม 2560 ผู้บริหารและคณะครูร่วมงานพิธีสมรส คุณครูปัญญาพร พลราชม
24-25 ธันวาคม 2559 กิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาโรงเรียนบ้านคลองโค ฉลองรับปีใหม่ถวายเป็นพระราชกุศล แด่องค์พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
5 พฤศจิกายน 2559 ผู้บริหารและคณะครู ปรับภูมิทัศน์ ภายในโรงเรียน
5 พฤศจิกายน 2559 ขอขอบคุณนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเสม็ด นายยุทธนา สุภาภรณ์ ได้ให้ความอนุเคราะห็เจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยพร้อมเลื่อยยนต์ ช่วยตัดต้นไม้ผุเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับนักเรียน
5 พฤศจิกายน 2559 ผู้บริหารและคณะครู ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณแม่จิรภา บัวแก้ว
3 พฤศจิกายน 2559 ผู้บริหารและคณะครู ร่วมพิธีสวดอภิธรรมศพ คุณแม่จิรภา บัวแก้ว
28 ตุลาคม 2559 ผู้บริหารและคณะครูร่วมแสดงความยินดี ผอ.ประทีป ศรีรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชลบุรี
25 ตุลาคม 2559 ขอขอบพระคุณท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเสม็ด นายยุทธนา สุภาภรณ์ ที่อนุเคราะห์ทีมงานเจ้าหน้าที่กองช่าง ช่วยเก็บกิ่งไม้เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน
วันที่ 18 ตุลาคม 2559 คณะครูฝ่ายบริหารทั่วไป ร่วมจัดสถานที่ พระราชทานเพลิงศพแม่เลียน จันทร์หอม
วันที่ 17 ตุลาคม 2559 คณะครูร่วมตกแต่งสถานที่ถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
วันที่ 18 ตุลาคม 2559 คณะครูร่วมตกแต่งสถานที่ถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ณ สถานีตำรวจภูธรเสม็ด จังหวัดชลบุรี
วันที่ 30 กันยายน 2559 ขอขอบคุณนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเสม็ด นายยุทธนา สุภาภรณ์ ได้ให้ความอนุเคราะห็เจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยพร้อมเลื่อยยนต์ ช่วยตัดต้นไม้ผุเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับนักเรียน
วันที่ 10 กันยายน 2559 ร่วมงานเลี้ยง เกษียณอายุราชการ ผอ ประพิศ เกษรางกูล และ คุณครูเผด็จ ดิษฐพริ้ม โรงเรียนหัวถนนวิทยา
วันที่ 8 กันยายน 2559 งานจราจรการดูแลรับนักเรียนและปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน
วันที่ 5 กันยายน 2559 งานจราจรการดูแลรับนักเรียน
3 กันยายน 2559 ผู้อำนวยการและคณะครูร่วมอุปสมบท อาจารย์สามารถ คงคาสุริฉาย
3 กันยายน 2559 ขอขอบพระคุณท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเสม็ด นายยุทธนา สุภาภรณ์ ที่อนุเคราะห์ทีมงานเจ้าหน้าที่กองช่าง และป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ช่วยตัดต้นไม้เเละเก็บกิ่งไม้เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน
วันที่ 2 กันยายน 2559 ขอขอบพระคุณท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเสม็ด นายยุทธนา สุภาภรณ์ ที่อนุเคราะห์ทีมงานเจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ช่วยตัดต้นไม้เนื่องจากต้นไม้หักโค่น
1 กันยายน 2559 คณะผู้บริหารร่วมงานเกษียณฯ ณ โรงเรียนชลกัลยานุกูล
13 สิงหาคม 2559 โครงการลูกเสือชาวบ้านภาคตะวันออก รวมใจเฉลิมพระเกียรติ
18 กรกฎาคม 2559 ขอขอบคุณ กองส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และสำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ให้ความอนุเคราะห์ ฉีดเครื่องพ่นกำจัดยุง
26 มิถุนายน 2559 ผู้อำนวยการและคณะผู้บริหารโรงเรียนอวยพร นายกวิทยา คุณปลื้ม นายยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เนื่่องในวันคล้ายวันเกิด
27 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ ( ฝ่ายบริหารทั่วไป) ร่วมกับสภ.เสม็ดและเทศบาลตำบลเสม็ด ตรวจการจราจรในชั่วโมงเร่งด่วน หน้าโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี วันที่ 27 พ.ค. 2559
18 พฤษภาคม 2559 ขอขอบคุณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา (นายกทวีป กรณียกิจ)และเจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ที่ส่งรถน้ำมาบริการน้ำให้นักเรียน
วันที่ 18 พ.ค 59 ขอขอบคุณ เทศบาลตำบลเสม็ด (นายกยุทธนา สุภาภรณ์ )และเจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ที่ส่งรถน้ำมาบริการน้ำให้นักเรียน
16 พฤษภาคม 2559 ขอขอบคุณ เทศบาลตำบลเสม็ด (นายกยุทธนา สุภาภรณ์) ที่ส่งเจ้าหน้าที่กองช่าง มาช่วยตัดต้นไม้ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน
5 พฤษภาคม 2559 ขอขอบคุณนายกฯยุทธนา สุภาภรณ์ ที่อนุเคราะห์รถน้ำเพื่อบริการน้ำให้กับโรงเรียน
4 พฤษภาคม 2559 ขอขอบคุณกองพันทหารปืนใหญ่ ที่ได้ส่งกำลังทหารมาดูแลช่วยขนย้ายครุภัณฑ์ห้องเรียนของเด็กๆ
2 พฤษภาคม 2559 ขอขอบคุณนายกฯยุทธนา สุภาภรณ์ ที่อนุเคราะห์รถน้ำเพื่อบริการน้ำให้กับโรงเรียน
1 พฤษภาคม 2559 ผู้บริหารและครูร่วมงานบรรพชาอุปสมบท คุณครูธีรพงษ์ ดำรงไชย
14 มีนาคม 2559 ผู้บริหารและคณะครูร่วมงานพิธีมงคลสมรสครูคณินและครูเบญญาภา
3 มีนาคม 2559 ผู้บริหารและคณะครูร่วมพิธีรดน้ำศพ
1 มีนาคม 2559 ผู้บริหารและคณะครู ร่วมงาน พ.ว. สัมพันธ์ ณ โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา
29 กุมภาพันธ์ 2559 สโมสร Chonburi Bluewave มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับทางโรงเรียน
24 กุมภาพันธ์ 2559 คณะครูร่วมบริจาคเลือด อบจ.ชลบุรี
11 มกราคม 2559 คณะผู้บริหารมอบกระเช้า
21 ธันวาคม 2558 ผู้บริหารและคณะครูร่วมงาน สื่อมวลชน ผู้สื่อข่าว ร่วมใจสังสรรค์ปีใหม่ 2559
14 ธันวาคม 2558 ผู้บริหารร่วมแสดงความยินดี ผู้อำนวยการวิฑูรย์ พรมมีและรองผู้อำนวยการปัญญา แสงทอง
2 ตุลาคม 2558 ผู้บริหารและคณะครูร่วมงานเกษียณราชการครู ณ โรงเรียนท่าคามพิทยาคม
1 ตุลาคม 2558 ผู้บริหารและคณะครูร่วมพระราชทานเพลงศพ คุณครูอำพล น้อยประดิษฐ์
30 กันยายน 2558 ผู้บริหารและคณะครูร่วมงานเกษียร ณ โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา
26 กันยายน 2558 ผู้บริหารและคณะครูร่วมงานเกษียร ณ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
25 กันยายน 2558 ผู้บริหาร่วมพิธีปล่อยพันธุ์วัตว์น้ำ วันประมงแห่งชาติ
25 กันยายน 2558 ผู้บริหารและคณะครูร่วมงานเกษียร ณ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
14 กันยายน 2558 ขอขอบคุณนายกฯยุทธนา สุภาภรณ์ ที่อนุเคราะห์รถน้ำเพื่อบริการน้ำให้กับโรงเรียน
7 กันยายน 2558 ผู้บริหารและคณะครูร่วมพิธีพระราชทานเพลิง ผอ.บำรุง สุวรรณโชติ
6 กันยายน 2558 ขอขอบคุณนายกฯยุทธนา สุภาภรณ์ ที่อนุเคราะห์รถน้ำเพื่อบริการน้ำให้กับโรงเรียน
3 กันยายน 2558 ผู้บริหารและคณะครูร่วมสวดอภิธรรมศพ ผอ.บำรุง สุวรรณโชติ
2 กันยายน 2558 ผู้บริหารและคณะครูร่วมฌาปนกิจ คุณแม่สราญรส พูลสวัสดิ์
28 สิงหาคม 2558 ผู้บริหารและครูร่วมสวดอภิธรรมศพ เด็กชายรัชพล
26 สิงหาคม 2558 ผู้บริหารและครูร่วมรดน้ำศพ เด็กชายรัชพล
24 กรกฏาคม 2558 ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีร่วมทอดผ้าป่าการศึกษา
23 กรกฏาคม 2558 คณะผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีร่วมชาปณกิจศพคุณแม่เพ็ญ พรงาม
10 กรกฎาคม 2558 ผู้บริหารและคณะครูร่วพิธีมงคลสมรส ครูเฉลิมขวัญ และ ครูมลชัย
9 กรกฎาคม 2558 ผู้บริหารร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.ธานี คุณสืบพงศ์พันธ์
8 กรกฎาคม 2558 ผู้บริหารและคณะครูร่วมสวดอภิธรรมศพพี่สาว ครูศศิลักษณ์ พิณพาทย์
2 กรกฎาคม 2558 ผู้บริหารร่วมงานฌาปนกิจศพบิดาของครูพรทิมา ยิ่งยง ร.ร.สวนป่าเขาชะอางค์ ณ วัดหนองกระดูกควาย อ.พนัสนิคม
29 มิถุนายน 2558 ผู้บริหารและคณะครูร่วมพืธีเปิดอาคารเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ณ โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม
27 มิถุนายน 2558 ผู้บริหารและคณะครูร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันเกิด นายกวิทยา คุณปลื้ม
6 มิถุนายน 2558 ขอขอบคุณนายกฯยุทธนา สุภาภรณ์ ที่อนุเคราะห์รถน้ำเพื่อบริการน้ำให้กับโรงเรียน
31 พฤษภาคม 2558 ผู้บริหารและคณะครูร่วมพระราชทานเพลิงศพ นายกรกิจ วุฒิสมบูรณ์
28 พ.ค. 2558 ผู้บริหารและคณะครูร่วมฌาปณกิจ คุณแม่ศรีนวล สุขเจริญ
27 พฤษภาคม 2558 ผู้บริหารและคณะครูร่วมฟังสวดอภิธรรมศพ คุณแม่ศรีนวล สุขเจริญ
23 พฤษภาคม 2558 ผู้บริหารและคณะครูร่วมฟังสวดอภิธรรมศพ คุณแม่ศรีนวล สุขเจริญ
28 มีนาคม 2558 คณะครูพร้อมเจ้าหน้าที่ทำการพ่นควันเพื่อไล่ยุง พร้อมรับการเรียน S