ReadyPlanet.comขอเชิญชวนนทุกท่าน ร่วมแต่งกายชุดสีขาว หรือชุดปฏิบัิตธรรม article
ขอแจ้งกำหนดการการประชุมผู้ปกครองในวันอาทิตย์ที่ ๑๒ พ.ค. ๕๖ article
เรียนเชิญคณะครู และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ article
ประกาศจัดชั้นเรียน นักเรียนทุกระดับชั้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ article
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนดุริยางค์รุ่นที่ 4
ตารางสอนเสริมพิเศษเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
Summer Camp 2556
กำหนดการณ์โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ 2556
ประกาศโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
โครงการธนาคารขยะ
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นนักดนตรีดุริยางค์ รุ่น 3 article

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นนักดนตรีดุริยางค์  รุ่น 3

โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี  คะแนนเต็ม 100 คะแนน/ผ่านเกนฑ์ที่ 50 คะแนน

ผู้ที่ทราบประกาศผลสอบแล้วให้นักเรียนและผู้ปกครองมาทำสัญญามอบตัวเป็นนักเรียนดุริยางค์
ในวันที่ 19 มีนาคม 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องวิชาการ

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการประเมิน

 รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการประเมิน

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบนักดนตรีดุริยางค์ รุ่นที่ 3

 รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบนักดนตรีดุริยางค์  รุ่นที่  3

ในวันเสาร์ที่  10  มีนาคม  2555

กำหนดการของโรงเรียน

 กำหนดการของโรงเรียน

ช่วงปิดภาคเรียน 2554

งานโครงการประชาสัมพันธ์การศึกษาท้องถิ่น กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
หน้า 13/15
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  [ถัดไป]
[Go to top]