ReadyPlanet.comเด็กหญิงณิชกุล ภู่พันสาย ผ่านการคัดเลือกรับประกาศเกียรติคุณ ''วัฒนธรรมวินิต'' ของจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2565 article
17 พ.ค.2565 แรกรับประทับใจ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เปิดการเรียนการสอน On-Site ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2565 ตามมาตรการเฝ้าระวังโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19)
2 เม.ย. 2565 ศูนย์ฉีดวัคซีน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี อายุ 5 - 11 ปี
การประเมินพัฒนาการ เพื่อเข้าเรียน ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
19 ก.พ.2565 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ศูนยฉีดวัคซีน นักเรียนอายุ 5 -11 ปี ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การแข่ง Stem จัดโดย World green mech รายการ Gm Elementary School ได้รับรางวัล Honorable Award เป็นอันดับที่ 4 ของโลก
13 ธ.ค. 2564 แรกรับประทับใจ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เปิดการเรียนการสอน On-Site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ตามมาตรการเฝ้าระวังโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19)
10 ธ.ค. 2564 คระผู้บริหาร ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี เข้ารับการตรวจหาเชื้อ ไวรัวโคโรนา 2019(Covid-19) ซึ่งได้รับการสนับสนุนชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และทะการตรวจโดย คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาเพื่อเป็นการ เ
ขอแสดงความยินดีกับ "น้องต๋งต๋ง" เด็กชายธนกกฤต อธิมหัทธนบวร ตัวแทนจากภาคตะวันออก ที่ได้รับรางวัล รองวัล รองชนะเลิศอันดับ3 Max Modern Model Thailand ประเภทชาย น้องจะได้รับรางวัลเงินสด พร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพาย
29 พ.ย.2564 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี มอบเกียรติบัตรให้แก่ เด็กชายชยากร อุดม นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ซึ่งมีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT) ปีการศึกษา 2563 ทำคะแนนได้ 100 คะแนนเต็ม โดยมี นายสิราวิชญ์ สำนักสกุล ผู้อำนว
16 พ.ย.2564 นาคารออมสินมอบโล่เกียรติคุณ เพื่อแสดงว่าโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ได้รับรางวัลออมยอดเยี่ยมสายสามัญศึกษา ในการประกวดธนาคารโรงเรียน กิจกรรมส่งเสริมการออมประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี นายสิราวิชญ์ สำนักสกุล ผู้อำนวยการ สถานศึกษาโรงเรียนอ
เด็กหญิง กชณิช ตัญกาญจน์ ป.3/6 ผ่านเกณฑ์เหรียญทอง โดยสโมสร The Dream Gym สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย
ขอแสดงความยินดีทูตวัฒนธรรมแห่งสยาม เด็กหญิงวริศรา พิรารักษ์ จากโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
ขอแสดงความยินดีทูตวัฒนธรรมแห่งสยาม เด็กชายธนกฤต อธิมหัทธนบวร จากโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19)
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ ทำคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน( O-NET) ปีการศึกษา 2563 ได้ 100 คะแนนเต็ม
ด.ช.ณัฐพงศ์ หอมกลั่น ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ระดับ Glod Class คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา 2563 จาก สำนักงานบัณฑิตแนะแนว
ด.ญ. วริศรา พิรารักษ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5 ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ระดับ Glod Class คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา 2563 จาก สำนักงานบัณฑิตแนะแนว
8 เม.ย. 2564 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีมอบเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งให้นักเรียนนำไปปลูกในช่วงระหว่างปิดภาคเรียน
8 มี.ค. 64 พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนปฐมวัย
1 เม.ย.2564 โครงการแข่งขันความเป็นเลิศทางเทคโนโลยี
29 มี.ค. กิจกรรมลูกเสือ Day Camp ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
26 มี.ค.64 โครงการสื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด นักเรียนระดับปฐมวัย(STEM)
24 มี.ค.2564 โครงการ English Camp ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
24 มี.ค.2564 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทัศนศึกษา ณ Legend Siam จ.ชลบุรี
23 มี.ค. 63 โครงการ English Day Camp นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ สวนนงนุชพัทยา จ.ชลบุรี
22 มี.ค.2564 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 ทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี
21 มี.ค. 2564 การประชุมผู้ปกครอง นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมชาวชล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
19 มี.ค. 2564 ผลการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญ​พระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ​ ประเภททีม 5 คน ระดับ​จังหวัด ได้รับรางวัล​ชมเชย และได้เข้าร่วมการแข่งขัน​ต่อในระดับภาค
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายณัฐพงศ์ หอมกลั่น ได้รับรางวัลเหรียญทองวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เด็กชายธนกฤต สานุสันต์ ได้รับรางวัลเหรียญทองวิชาวิทยาศาสตร์ จากการคัดเลือกนักเรียนรับเหรียญรางวัลโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร
หน้า 1/32
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32  [ถัดไป]
[Go to top]