ReadyPlanet.comนายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายประสิทธิ์ เขียวศรี ศึกษาธิการภาค 8 พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชม ให้กำลังใจ ในการดำเนินงานของ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
26 ส.ค.2564 คณะครูโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ดำเนินการส่งมอบอาหารเสริม (นม) โรงเรียน บัตรประกัน เมล็ดพันธุ์ผักคะน้า ผักบุ้ง ให้กับผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19)
ขอแสดงความยินดีทูตวัฒนธรรมแห่งสยาม เด็กชายธนกฤต อธิมหัทธนบวร จากโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19)
6 ส.ค.2564 นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เข้าตรวจเยี่ยมพร้อมทั้งให้กำลังใจ คณะครูโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ในการดำเนินการส่งมอบอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้กับผู้ปกครองนักเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ ทำคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน( O-NET) ปีการศึกษา 2563 ได้ 100 คะแนนเต็ม
ด.ช.ณัฐพงศ์ หอมกลั่น ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ระดับ Glod Class คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา 2563 จาก สำนักงานบัณฑิตแนะแนว
ด.ญ. วริศรา พิรารักษ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5 ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ระดับ Glod Class คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา 2563 จาก สำนักงานบัณฑิตแนะแนว
8 เม.ย. 2564 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีมอบเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งให้นักเรียนนำไปปลูกในช่วงระหว่างปิดภาคเรียน
8 มี.ค. 64 พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนปฐมวัย
1 เม.ย.2564 โครงการแข่งขันความเป็นเลิศทางเทคโนโลยี
29 มี.ค. กิจกรรมลูกเสือ Day Camp ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
26 มี.ค.64 โครงการสื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด นักเรียนระดับปฐมวัย(STEM)
24 มี.ค.2564 โครงการ English Camp ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
24 มี.ค.2564 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทัศนศึกษา ณ Legend Siam จ.ชลบุรี
23 มี.ค. 63 โครงการ English Day Camp นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ สวนนงนุชพัทยา จ.ชลบุรี
22 มี.ค.2564 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 ทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี
21 มี.ค. 2564 การประชุมผู้ปกครอง นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมชาวชล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
19 มี.ค. 2564 ผลการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญ​พระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ​ ประเภททีม 5 คน ระดับ​จังหวัด ได้รับรางวัล​ชมเชย และได้เข้าร่วมการแข่งขัน​ต่อในระดับภาค
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายณัฐพงศ์ หอมกลั่น ได้รับรางวัลเหรียญทองวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เด็กชายธนกฤต สานุสันต์ ได้รับรางวัลเหรียญทองวิชาวิทยาศาสตร์ จากการคัดเลือกนักเรียนรับเหรียญรางวัลโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร
18-20 มี.ค.2564 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โครงการ MEP English Camp ประจำปีการศึกษา 2563 ณ สีดารีสอร์ท จ.นครนายก
คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู ครู บุคลากรโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ขอขอบคุณท่าน ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี นายอภิสิทธิ์ วรรณตุง พร้อมคณะ ที่ให้เกียรติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ป
16 มี.ค.2564 ผู้อำนวยการสิราวิชญ์ สำนักสกุล มอบเกียรติบัตรพนักงานธนาคารโรงเรียน
16 มีนาคม 2564 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ สวนนงนุช พัทยา
15 มีนาคม 2563 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ สวนนงนุช พัทยา
11 มี.ค.2564 นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ทัศนศึกษา ณ PATTAYA DOLPHINARIUM
6 มี.ค.2564 พิธีมอบเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ชั้นที่ 3 จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
8 มี.ค.2564 โครงการวิจัยประเมินผลพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่น ความซื่อสัตย์สุจริตและการประเมินผลสัมฤทธิ์ การใช้หลักสูตรด้านทุจริตศึกษา (ผู้บริหาร,ครูผู้สอน,นักเรียน,ผู้ปกครอง)
11 ก.พ.2564 กิจกรรมวันตรุษจีน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
1 ก.พ.2564 แรกรับประทับใจ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ดำเนินการตรวจคัดกรองนักเรียน ก่อนเข้าโรงเรียน ตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19)
หน้า 1/32
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32  [ถัดไป]
[Go to top]