ReadyPlanet.comด.ช.ณัฐพงศ์ หอมกลั่น ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ระดับ Glod Class คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา 2563 จาก สำนักงานบัณฑิตแนะแนวarticle
ด.ญ. วริศรา พิรารักษ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5 ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ระดับ Glod Class คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา 2563 จาก สำนักงานบัณฑิตแนะแนวarticle
8 เม.ย. 2564 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีมอบเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งให้นักเรียนนำไปปลูกในช่วงระหว่างปิดภาคเรียนarticle
8 มี.ค. 64 พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนปฐมวัย
1 เม.ย.2564 โครงการแข่งขันความเป็นเลิศทางเทคโนโลยี
29 มี.ค. กิจกรรมลูกเสือ Day Camp ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
26 มี.ค.64 โครงการสื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด นักเรียนระดับปฐมวัย(STEM)
24 มี.ค.2564 โครงการ English Camp ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
24 มี.ค.2564 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทัศนศึกษา ณ Legend Siam จ.ชลบุรี
23 มี.ค. 63 โครงการ English Day Camp นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ สวนนงนุชพัทยา จ.ชลบุรี
22 มี.ค.2564 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 ทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี
21 มี.ค. 2564 การประชุมผู้ปกครอง นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมชาวชล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
19 มี.ค. 2564 ผลการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญ​พระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ​ ประเภททีม 5 คน ระดับ​จังหวัด ได้รับรางวัล​ชมเชย และได้เข้าร่วมการแข่งขัน​ต่อในระดับภาค
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายณัฐพงศ์ หอมกลั่น ได้รับรางวัลเหรียญทองวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เด็กชายธนกฤต สานุสันต์ ได้รับรางวัลเหรียญทองวิชาวิทยาศาสตร์ จากการคัดเลือกนักเรียนรับเหรียญรางวัลโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร
18-20 มี.ค.2564 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โครงการ MEP English Camp ประจำปีการศึกษา 2563 ณ สีดารีสอร์ท จ.นครนายก
คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู ครู บุคลากรโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ขอขอบคุณท่าน ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี นายอภิสิทธิ์ วรรณตุง พร้อมคณะ ที่ให้เกียรติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ป
16 มี.ค.2564 ผู้อำนวยการสิราวิชญ์ สำนักสกุล มอบเกียรติบัตรพนักงานธนาคารโรงเรียน
16 มีนาคม 2564 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ สวนนงนุช พัทยา
15 มีนาคม 2563 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ สวนนงนุช พัทยา
11 มี.ค.2564 นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ทัศนศึกษา ณ PATTAYA DOLPHINARIUM
6 มี.ค.2564 พิธีมอบเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ชั้นที่ 3 จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
8 มี.ค.2564 โครงการวิจัยประเมินผลพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่น ความซื่อสัตย์สุจริตและการประเมินผลสัมฤทธิ์ การใช้หลักสูตรด้านทุจริตศึกษา (ผู้บริหาร,ครูผู้สอน,นักเรียน,ผู้ปกครอง)
11 ก.พ.2564 กิจกรรมวันตรุษจีน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
1 ก.พ.2564 แรกรับประทับใจ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ดำเนินการตรวจคัดกรองนักเรียน ก่อนเข้าโรงเรียน ตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19)
25 ธ.ค. 2563 กิจกรรม Christmas day 2020
16-17 ธ.ค. 2563 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ ท้องฟ้าจำลอง
5-6 ธันวาคม 2563 การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ วันธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาธรรมศาสตร์
4 ธ.ค.2563 กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ด.ญ.วริศรา พิรารักษ์ (จันทร์เจ้า) ป.2/5 เป็นตัวแทนทูตวัฒนธรรมแห่งสยามและยุวทูตการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี กล่าวอวยพรปีใหม่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
23-27 พฤศจิกายน 2563 กิจกกรมค่ายโขนวัยจิ๋ว
หน้า 1/31
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  [ถัดไป]
[Go to top]