ReadyPlanet.com25 ธ.ค. 2563 กิจกรรม Christmas day 2020
16-17 ธ.ค. 2563 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ ท้องฟ้าจำลอง
5-6 ธันวาคม 2563 การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ วันธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาธรรมศาสตร์
4 ธ.ค.2563 กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ด.ญ.วริศรา พิรารักษ์ (จันทร์เจ้า) ป.2/5 เป็นตัวแทนทูตวัฒนธรรมแห่งสยามและยุวทูตการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี กล่าวอวยพรปีใหม่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
23-27 พฤศจิกายน 2563 กิจกกรมค่ายโขนวัยจิ๋ว
29 ต.ค.2563 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี มอบเกียรติบัตรให้ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
20 ต.ค.2563 เด็กเก่งรับรางวัล
29 ก.ย.2563 อบรมพนักงานธนาคารโรงเรียน รุ่นที่ 9
27 ส.ค.2563 กิจกรรมการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
23 ก.ย. 63 พิธีมอบปลอกแขนแต่งตั้งสภานักเรียน
23 ก.ย. 63 โครงการค่ายคุณธรรมโน้มนำจิตใจ
10 ส.ค.2563 คณะผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีมอบกล้ามะลิ ให้กับตัวแทนนักเรียนชุดที่ 1 เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ
6 ส.ค.2563 พิธีไหว้ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
30 ก.ค.2563 ตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5,6 เข้าร่วมโครงการอบรม อพม. น้อย ณ เทศบาลตำบลเสม็ด
24 ก.ค. 2563 คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา.พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
2 ก.ค.2563 แรกรับประทับใจ กลุ่ม A กับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19)
1 ก.ค.2563 แรกรับประทับใจ กลุ่ม A กับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19)
4 มี.ค.2563 นายสิราวิชญ์ สำนักสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
4 มี.ค.63 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มอบของที่ระลึกให้กับ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ในโอกาสสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562
3 มี.ค.2563 พิธีมอบวุฒิบัตรพนักงานธนาคารโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
3 มี.ค. 2563 นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เข้าตรวจเยี่ยมมาตรการคุมเข้ม การป้องกันโรคติดต่อ ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ฃลบุรี
2 มี.ค.2563 นายสิราวิชญ์ สำนักสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
1มี.ค.2563 การประชุมผู้ปกครองนักเรียนเข้าใหม่ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 และ 3 คร้งที่ 1-2563
28 ก.พ.2563 กิจกรรม Open School นิทรรศการวิชาการ
27 ก.พ.2563 พิธีปิดกองลูกเสือสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
21 ก.พ. 2563 การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราช
21 ก.พ. 2563 โครงการส่งเสริมกระบวนการการเรียนรู้ด้านอัคคีภัยในสถานศึกษา จัดโดย สำนักการช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
20-21 ก.พ.2563 นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ทัศนศึกษา ณ Pattaya Dophinarium
20 ก.พ. 2563 พิธีมอบเกียรติบัตร และเครื่องหมายลูกเสือพลังงานแสงอาทิตย์
หน้า 1/31
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  [ถัดไป]
[Go to top]