ReadyPlanet.com18 พ.ย. 62 ธนาคารออมสินมามอบเกียรติบัตรรางวัลชมเชย ธนาคารส่งเสริมการออม สายสามัญศึกษา ประจำปี 2562article
12 พ.ย. 2562 รศ.เชาร์ มณีวงศ์ นำคณะผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ครูและนักเรียน เข้าชมการแสดงโขน ตอน "สีบมรรคา" ซึ่งจัดโดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็พระบรมราชินีพันปีหลวง ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม
11 พ.ย. 62 กิจกรรมวันลอยกระทง
11 พ.ย. 62 วันพระในโรงเรียน
10 พ.ย. 62 ผู้บริหารและครูได้นำนักเรียนร่วมแสดงในงาน 415 ปีสานสัมพันธ์ ไทย - เนเธอร์แลนด์ ผ่านรอยธรรม ณ สถานทูตเนเธอร์แลนด์ประเทศไทย
4 พ.ย. 62 กิจกรรมรักการออม โครงการธนาคารโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี เด็กๆนำเงินเข้ามาออมเป็นประจำ ด้วยยอดเงินฝาก 19,719,443 บาท
4 พ.ย.2562 โครงการวันพระในโรงเรียน
7 ต.ค.2562 เด็กเก่งรับรางวัล
28-29 ก.ย. 2562 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
26 ก.ย.2562 เด็กเก่งรับรางวัล
22 ก.ย. 2562 รองศาสตราจารย์ เชาวน์ มณีวงษ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าร่วมอบรมค่ายวิทยาศาสตร์อากาศยาน "โดรนอัจฉริยะ" (Smart Drone) ณ ห้องประชุมชาวชล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
21-22 ก.ย. 2562 อบรมค่ายวิทยาศาสตร์อากาศยาน "โดรนอัจฉริยะ" (Smart Drone) ณ ห้องประชุมชาวชล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
17 ก.ย.2562 การอบรมพนักงานธนาคาร รุ่นที่ 8
13 ก.ย.2562 โครงการวันพระในโรงเรียน
11 ก.ย.2562 กิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์
8 ก.ย.2562 สรุปผลการแข่งขันว่ายน้ำ รายการ สาธิตบางนาแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 4
6 ก.ย.2562 โครงการค่ายคุณธรรมน้อมนำชีวิต
6 ก.ย.2562 โครงการวันพระในโรงเรียน
5 ก.ย.2562 การเรียนรู้สิ่งมีชีวิตในป่าชายเลน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยวิทยากรท้องถิ่น
3 ก.ย.2562 นักเรียนเข้าร่วมค่ายเยาวชนสีเขียว '' Go Green Together '' ณ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
31 ส.ค.2562 ผลการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 15 ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายได้เกียรติบัตรคะแนนผ่านเกณฑ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้นได้เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน
30 ส.ค.2562 การแข่งขันหมากรุกสากล รายการ ACS RAPID CHESS TOURNAMENT 2019 ณ งานวิชาการสัมพันธ์ โรงเรียนอัสสัมชันศรีราชา
29 ส.ค.2562 โครงการวันพระในโรงเรียน
28 ส.ค.2562 นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพลังงานสัญจร ประจำที่ 2562จากหน่วยงาน สังกัด ปตท จำกัด มหาชน
28 ส.ค.2562 เด็กเก่งรับรางวัล
27 ส.ค.2562 เด็กเก่งรับรางวัล
28 ส.ค.2562 ติด 1 ใน 100 การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11
23 ส.ค.2562 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
23 ส.ค.2562 โครงการวันพระในโรงเรียน
21 ส.ค.2562 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์ จ.ปทุมธานี
หน้า 1/29
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  [ถัดไป]
[Go to top]