ReadyPlanet.com23 พ.ค. 2566 เด็กเก่งรับรางวัล
21 พ.ค. 2566 ด.ญ.ศุภิสรา หม้อทอง นักเรียนชั้น ป.6/8 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ได้รับรางวัล ชนะเลิศการประกวดยุวทูตวัฒนธรรมสยามประเทศปี 2566
21 พ.ค. 2566 นางสาวปิยะฉัตร ไพชนม์ นายอำเภอตะพานหิน ให้เกียรติมอบรางวัล เด็กหญิงวริศรา พิรารักษ์ ในการแข่งหมากรุกไทยในงานประจำปีของดีอำเภอตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ซึ่งในงานนี้ เด็กหญิงวริศรา พิรารักษ์ ได้รางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ 2
20 พ.ค. 2566 ผลการแข่งข้นเทควันด THE 1ST TAEKWONDO NEXT STEP 2023 จัดโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์กีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร ได้รับรางวัลจำนวน 8 รายการ รายละเอียดดังนี้
15 พ.ค. 2566 แรกรับประทับใจ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี เปิดทำการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
13 พ.ค. 2566 ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช. มฤคินทร์ วีระวุฒิพล ที่ได้รับรางวัล 2nd Prize Award (Silver award) รายการ Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Mathematical Olympiad (Big Bay Bei) และ รางวัล : Gold award คะแนนเป็นอันดับ 2 ของประเทศ เป็นอันดับ 4
11 พ.ค. 2566 ด.ญ.วริศรา พิรารักษ์ (จันทร์เจ้า)ได้รับรางวัลเด็กดีศรีสยาม โดยได้รับเกียรติจาก นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้มอบรางวัล
07 พ.ค. 2566 รายงานผลการแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์โอลิมปิก นานาชาติ (IMGO) รอบคัดเลือก
เด็กหญิงวริศรา พิรารักษ์ ได้รับรางวัลเยาวชนดาวรุ่งมุ่งกีฬาจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ประเภทกีฬาหมากรุกไทย และหมากรุกสากล
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนเก่ง ผลการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 นักเรียนที่ได้ 100 คะแนนเต็ม
31 มี.ค. 2566 พิธีมอบระเบียนแสดงผลการเรียน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมชาวชล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
31 มี.ค. 2566 พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมชาวชล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
28 ก.พ. 2566 โครงการ English day camp 2022 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สวนนงนุชพัทยา จ.ชลบุรี
26 ก.พ.2566 นักเรียนเข้ารับการประเมินความพร้อม ด้านพัฒนาการเพื่อเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
22ก.พ.66 ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เด็กหญิงวริศรา พิรารักษ์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
25-27 ม.ค. 2566 รายงานผลงานศิลปห้ตตกรรมนักเรียน ระดับชาติภาคกลางและภาคตะวันออกครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ณ จังหวัดราชบุรี
24 ม.ค. 2566 โครงการอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ร่วมกับเทศบาลต่าบลเสม็ด ณ ห้องประชุมชาวชล 2 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
20 มกราคม 2566 กิจกรรมวันตรุษจีน 2566 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
13 ม.ค.2666 กิจกรรมกีฬาสี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
ด.ญ.วริศรา พิรารักษ์ เข้ารับรางวัลเด็กดีเด่น (เกียรติบัตรจากสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์) เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 โดยท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นผู้มอบรางวัล
13 ม.ค.2566 ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี อ่านสาส์น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาส "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี 2566 และพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
World International Mathematical Olympiad (WIMO) 2022 The Battle of the GOLDS
น้องฟีฟ่า ป.2/10 ไปแข่งขันขี่รถจักรยานยนต์ ได้รางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันกีฬาหมากรุกไทย รุ่นอายุไม่เกิน 12ปี รายการ BBB Buffet Blitz Board game monthly tournament Jan 2023 ณ Central Eastville วันที่ 7 มกราคม 2566 เด็กหญิงวริศรา พิรารักษ์ ป.4/5 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (ที่1)
6 ม.ค.2566 โครงการวันพระในโรงเรียน
ผลการแข่งขันงานศิปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 22 - 24 ธันวาคม 2565
23 ธ.ค.2565 กิจกรรมวันคริสมาสต์
22 ธ.ค.2565 โครงการวันพระในโรงเรียน
19 - 21 ธ.ค.2565 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมโครงการอบรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
16 ธ.ค.2565 เด็กเก่งรับรางวัล
หน้า 1/35
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35  [ถัดไป]
[Go to top]