ReadyPlanet.com24 ก.พ.2558 คาราวานสร้างสรรค์
24 ก.พ.2558 เด็กเก่งรับรางวัล
20 ก.พ.2558 กิจกรรม Little Star
18 ก.พ.2558 กิจกรรมวันตรุษจีน
17 ก.พ. 2558 ตลาดนัดราคาประหยัดของหนู
17 ก.พ. 2558 นิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ Open School
12 ก.พ.2558 แนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนประภัสสรวิทยา
11 ก.พ.2558 อนุบาลออกกำลังกาย
11-13 ก.พ.2558 สัปดาห์วิทยาศาสตร์
11 ก.พ.2558 กิจกรรมวันพระในโรงเรียน
9-11 ก.พ.2558 MEP English Camp
8 ก.พ.2558 สอบสัมภาษณ์เข้าเรียนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล
4 ก.พ.2558 แนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม
3 กุมภาพันธ์ 2558 วันพระในโรงเรียน
29 ม.ค.2558 การแข่งขันวิชาการ ณ โรงเรียนประภัสสรวิทยา
27 ม.ค.2558 กิจกรรมวันพระในโรงเรียน
24 ม.ค.2558 ค่ายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
22 ม.ค.2558 ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั่วคราว ป.5
22 ม.ค.2558 ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ป.5 ทำอาหาร
21 ม.ค.2558 นักเรียนระดับชั้นอนุบาลเรียนทำอาหาร
21 ม.ค.2558 นักเรียนระดับชั้นอนุบาลออกกำลังกาย
20 ม.ค.58 เด็กเก่งรับรางวัล
19 ม.ค. 2558 กิจกรรมวันพระในโรงเรียน
14 มกราคม 2558 พระอาจารย์รับสมัครนักเรียนเข้าบวชเณร
14 มกราคม 2558 นักเรียนเข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การส่งภาพเข้าประกวด ในหัวข้อ "หนูจะเป็นเด็กดี"
14 ม.ค.2558 อนุบาลออกกำลังกาย
13 มกราคม 2558 พิธีมอบเงินสวัสดิการ ผู้ฝึกสอนผู้ควบคุมและนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
12 ม.ค.2558 กิจกรรมวันพระในโรงเรียน
9 ม.ค. 2558 อช.เกมส์
6 มกราคม 2558 ผอ.พบปะกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
หน้า 21/30
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  [ถัดไป]
[Go to top]