ReadyPlanet.com10 ก.ค. 2557 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีร่วมขบวนแห่เทียน ณ อ่างศิลา
10 กรกฎาคม 2557 นักเรียนเข้าฟังการบรรยายธรรม เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
9 ก.ค. 2557 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีร่วมขบวนแห่เทียนและร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดเมืองใหม่
8 ก.ค. 2557 นักเรียนชั้น ป.5 ทัศนศึกษา ณ พระที่นั่งอนันตสมาคมและพระที่นั่งวิมานเมฆ
7 กรกฎาคม 2557 โครงการเข้าค่ายวิปัสสนา "สัปดาห์ส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา" ณ ค่ายคุณธรรมวัดนามะตูม ในวันแรก
1-4 กรกฎาคม 2557 การแข่งขันวิชาการมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออก ประจำปี 2557
4 กรกฎาคม 2557 กิจกรรมวันพระในโรงเรียน
3 กรกฎาคม 2557 จราจรตัวน้อยลงปฏิบัติหน้าที่อย่างเช้มแข็ง
2 กรกฎาคม 2557 กิจกรรมออกกำลังกายของนักเรียนชั้นอนุบาล1
1 ก.ค.57 นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนอนบาลเมืองใหม่ชลบุรี
30 มิ.ย.57 คณะลูกเสือและเนตรนารี โรงเรียนอนบาลเมืองใหม่ชลบุรี ร่วมเดินสวนสนาม ณ โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม
27 มิถุนายน 2557 โครงการส่งเสริมวินัยจราจร ประจำปีการศึกษา 2557
26 มิถุนายน 2557 ตำรวจให้ความรู้เด็กๆ ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
26 มิถุนายน 2557 กิจกรรมวันพระในโรงเรียนสุนทรภู่
26 มิถุนายน 2557 กิจกรรมวันพระในโรงเรียน
20 มิถุนายน 2557 ภาพบรรยากาศการแข่งขันวิชาการโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2557
17 มิ.ย. 2557 คณะลูกเสือและเนตรนารีโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ร่วมเดินสวนสนาม ณ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี
17 มิถุนายน 2557 กิจกรรมการมอบรางวัลแก่นักเรียนที่ทำคุณประโยชน์
การแข่งขันพุตซอล บ้านสวนคัพ ครั้งที่ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3
12 มิถุนายน 2557 กิจกรรมวันไหว้ครู
12 มิ.ย. 57 นักเรียนป.6 ซ้อมเดินสวนสนาม
วันที่ 12 มิถุนายน 2557 กิจกรรมวันพระในโรงเรียน
11 มิถุนายน 2557 ประกาศผลการเลือกตั้งสภานักเรียน
10 มิถุนายน 2557 กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน
10 มิถุนาย 2557 นักเรียนรับรางวัลหน้าเสาธง
7 มิ.ย. 57 การประกวด Doraemon Singing & Dancing contest
5 มิ.ย.2557 กิจกรรมเดินรณรงค์วันสิ่งแวดล้อม
30 พฤษภาคม 2557 กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก พ.ต.ต.วัฒนชัย แสงฤทธิ์ ให้ความรู้ กับนักเรียนโรงเรียนเมืองใหม่ชลบุรี
วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม 2557 กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ
วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม 2557 หนูช่วยกันทำความสะอาดโรงเรียนของหนู
หน้า 25/30
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  [ถัดไป]
[Go to top]