ReadyPlanet.comวันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2557 กิจกรรมธนาคารโรงเรียน ตรวจสุขภาพการเงินของนักเรียน
วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2557 กิจกรรมเสียงตามสาย ให้ความรู้วันงดสูบบุหรี่โลก
วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2557 ประกวดวาดภาพระบายสีบ้านหนูปลอดยาเสพติด
วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2557 กิจกรรมออกกำลังกายระดับปฐมวัย
วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2557 กิจกรรมวันพระในโรงเรียน
28 พฤษภาคม 2557 ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ให้โอวาทนักเรียนชั้น ป.6 เรื่องแนวทางการเรียน
21 พฤษภาคม 2557 กิจกรรมออกกำลังกายชั้นอนุบาล
21 พฤษภาคม 2557 กิจกรรมวันพระในโรงเรียน
วันแรกของการเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2557article
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ร่วมงานมนัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์ วันที่ 16 เมษายน 2557article
วัดแรกของการเปิดเรียนโครงการศักยภาพผู้เรียน ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2557 วันอังคารที่ 1 เมษายน 2557
รับใบแสดงผลการเรียน วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2557article
กิจกรรมส่งลูกรักสู่โลกกว้าง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2557article
ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ได้รับรางวัล "ราชบัณทิตยสถานสรรเสริญ" วันอังคารที่ 25 มีนาคม 2557article
พิธีปิดและมอบใบประกาศนียบัตร โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย) วันพุธที่ 19 มีนาคม 2557
กิจกรรมการสอนเสริมพิเศษมุ่งสู่มัธยมศึกษา ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนเพื่อมุ่งสู่โลกกว้าง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 24-26 มีนาคม 2557article
งานเลี้ยงปิดภาคเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2557article
ผู้ปกครองร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนกับคุณครู
ฉลองครบรอบ 2 ปี สหพัฒน์ทีวี
กิจกรรมออกกำลังกาย อนุบาลชั้นปีที่ 2 วันพุธที่ 12 มีนาคม 2557article
ทัศนศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปี 3 ณ สวนหลวง ร.9 และป่าชายเลน วันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2557
กิจกรรมสานฝันบัณฑิตน้อย วันศุกร์ที่ 7 มี.ค. 57article
การแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ "ราชพฤกษ์วิชาการครั้งที่ 1" โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557
หนูน้อยอนุบาล1 ช่วยกันเก็บขยะarticle
กิจกรรมออกกำลังกาย อนุบาลชั้นปีที่ 1 วันพุธที่ 5 มีนาึคม 2557
ทัศนศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ณ จังหวัดอยุธยา วันจันทร์ที่ 3 มีนาคม 2557
การแข่งขันงานวิชาการโรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา article
28 กุมภาพันธ์ 2557 กิจกรรมวันพระในโรงเรียน
กิจกรรมLittle Star หนูน้อยนักเต้น
ฝึกทำอาหาร ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่4 วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557article
หน้า 26/30
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  [ถัดไป]
[Go to top]