ReadyPlanet.com24 กันยายน 2558 เด็กเก่งรับรางวัล
8 สิงหาคม 2557 เด็กหญิงเบญญาภา สุวรรณชัยรบ แข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ได้รับรางวัลชนะเลิศ
8 ส.ค.2557 วันแม่แห่งชาติ
7 ส.ค.57 นักเรียนชั้น อ.1 ทัศนศึกษาอันเดอร์วอเตอร์ เวิลด์ พัทยา
6 ส.ค.57 นักเรียน ป.4-ป.6 เข้าร่วมกิจกรรมโอวัลติล
1-3 สิงหาคม 2557 นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 2557 ณ เมืองทองธานี
30 ก.ค. 2557 30 ก.ค. 57 โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเล
29 ก.ค.57 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
28 ก.ค. 57 นักเรียน ป.6 ทัศนศึกษา Kidzania
25 ก.ค. 2557 กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ณ โรงเรียนวัดใหม่เกตุงาม
25 ก.ค. 2557 เด็กเก่งรับรางวัลหน้าเสาธง
23-24 กรกฎาคม 2557 นักเรียน ป.2 ทัศนศึกษา ณ คุ้มวิมานดินและวัดสมานรัตนาราม
23 กรกฎาคม 2557 การปฏิบัติหน้าที่ของจราจรน้อย
21 ก.ค. 2557 กิจกรรมวาดภาพ ระบายสี วันภาษาไทย ระดับอนุบาล
19 ก.ค. 2557 กิจกรรมการเรียนการสอนวันเสาร์ ปีการศึกษา 2557
18 ก.ค. 2557 โครงการอบรมทดแทนผู้นำนักเรียนด้านงานคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน (อย.น้อย)
17 ก.ค. 57 นักเรียนชั้น อ.3 ทัศนศึกษา ณ สวนเสือศรีราชา จังหวดชลบุรี
15-16 กรกฎาคม 2557 นักเรียนป.1 ทัศนศึกษา ณ สวนนงนุช พัทยา
10 ก.ค. 2557 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีร่วมขบวนแห่เทียน ณ อ่างศิลา
10 กรกฎาคม 2557 นักเรียนเข้าฟังการบรรยายธรรม เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
9 ก.ค. 2557 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีร่วมขบวนแห่เทียนและร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดเมืองใหม่
8 ก.ค. 2557 นักเรียนชั้น ป.5 ทัศนศึกษา ณ พระที่นั่งอนันตสมาคมและพระที่นั่งวิมานเมฆ
7 กรกฎาคม 2557 โครงการเข้าค่ายวิปัสสนา "สัปดาห์ส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา" ณ ค่ายคุณธรรมวัดนามะตูม ในวันแรก
1-4 กรกฎาคม 2557 การแข่งขันวิชาการมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออก ประจำปี 2557
4 กรกฎาคม 2557 กิจกรรมวันพระในโรงเรียน
3 กรกฎาคม 2557 จราจรตัวน้อยลงปฏิบัติหน้าที่อย่างเช้มแข็ง
2 กรกฎาคม 2557 กิจกรรมออกกำลังกายของนักเรียนชั้นอนุบาล1
1 ก.ค.57 นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนอนบาลเมืองใหม่ชลบุรี
30 มิ.ย.57 คณะลูกเสือและเนตรนารี โรงเรียนอนบาลเมืองใหม่ชลบุรี ร่วมเดินสวนสนาม ณ โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม
27 มิถุนายน 2557 โครงการส่งเสริมวินัยจราจร ประจำปีการศึกษา 2557
หน้า 31/37
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37  [ถัดไป]
[Go to top]