ReadyPlanet.com25 สิงหาคม 2559 ผู้บริหารและคณะครูร่วมทำบุญโรงเรียน
24 สิงหาคม 2559 วันคล้ายวันสถาปนาและพิธีมอบทุนการศึกษา ณ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
23 สิงหาคม 2559 ผู้บริหารและคณะครูศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา
23 สิงหาคม 2559 ผู้บริหารและคณะครูร่วมแสดงความเย็นดีกับคุณครูที่เข้ารับบรรจุราชการใหม่
15 สิงหาคม 2559 คณะผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรมวันแม่ ณ โรงเรียนพูลตาหลวงวิทยา
9 สิงหาคม 2559 คณะผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรมวันแม่ ณ โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์
4 สิงหาคม 2559 การประชุมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล
31 กรกฎาคม 2559 อบรมวิจัยในชั้นเรียน
31 กรกฎาคม 2559 คณะครูศึกษาดูงาน ณ ประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษาศาสตร์
28 กรกฏาม 2559 คณะผู้บริหารร่วมเปิดพิธีกีฬาสีโรงเรียนบ้านหนองใหญ่
หน้า 17/43
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43  [ถัดไป]
[Go to top]