ReadyPlanet.com27 พ.ย.57 คณะผู้บริหารแสดงความยินดีกับผอ.วันชัย ทันสมัย
25 พ.ย. 2557 คณะผู้บริหารร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.เรืองเดช สาระปารัง
24 พ.ย.2557 ผู้บริหารร่วมแสดงความยินดี ผอ.วิทยา อรุณแสงฉาน
17 พ.ย.2557 ผู้บริหารและคณะครูร่วมเดินทางส่งครูพงษ์ประพันธิ์ ทับวัฒน์ ณ โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา
14 พ.ย.2557 ประชุมโครงการพัฒนาวิชาการเพื่อพัฒนาผู้เรียน(วันเสาร์)
14 พ.ย.2557 14 พ.ย.57 อบจ.ชลบุรีดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
12 พ.ย.2557 ผู้บริหารมอบเหรียญ การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดชลบุรี อบจ.ชลบุรี สคูล เกมส์'57
10 พ.ย.2557 ผู้บริหารและคณะครูร่วมเดินทางส่งครูณัฐกันย์ วิเลขรัตน์ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง(อุดมพิทยากร)
8-9 พ.ย.2557 ผู้บริหารและคณะครูพาคณะพ่อบ้านแม่บ้านไปดูงานนอกสถานที่ จังหวัดกาญจนบุรี
29 ต.ค.2557 งานเลี้ยงส่งครูพงศ์ประพันธุ์ ทับวัฒน์ ครูณัฐกันย์ วิเลขรัตน์ และป้าผ่องศรี จิตโส
หน้า 31/44
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44  [ถัดไป]
[Go to top]