ReadyPlanet.com18 ก.ค. 2557 ผู้บริหารและคณะผู้บริหาร ร่วมงาน ช่อนกยูงเกมส์ ณ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
17 ก.ค.57 ผู้บริหารและคณะครู ร่วมแสดงความยินดี คุณครูมณฑา วงศ์รัตน์กับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองมือไทร(สว่างไสวราษฎร์บำรุง)
16 ก.ค.57 ผู้อำนวยการและคณะครูร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูมณฑา วงศ์รัตน์ รับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองมือไทร(สว่างไสวราษฎร์บำรุง)
7 ก.ค. 57 ผู้อำนวยการสถานศึกษาประดับเครื่องหมายครูผู้ช่วย 25 ตำแหน่ง ให้กับคณะครูบรรจุใหม่
30 มิ.ย.57 ประชุมครูประจำเดือนครั้งที่ 9/2557
12 มิถุนายน 2557 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร ร่วมทำบุญโรงเรียน
10 มิถุนายน 2557 ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันวิชาการ
10 มิถุนายน 2557 ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
7 มิถุนายน 2557 คณะครูอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปพัฒนาการทั้ง 4 ด้านระดับปฐมวัย
4 มิถุนายน 2557 งานเลี้ยงอำลาชีวิตราชการคุณครูจุฑามาศ โฆษะปัญญาธรรม
หน้า 34/44
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44  [ถัดไป]
[Go to top]