ReadyPlanet.comผู้บริหาร และคณะครู ร่วมเดินขบวนแห่งวันสงกรานต์ วันที่ 13 เมษายน 2557article
คณะผู้บริหารและครู ร่วมกันทำพิธียกพระพุทธมณฑล พระประจำโรงเรียนขึ้นบนแท่นหินอ่อนที่สวยงามเป็นที่เรียบร้อย
ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน ครั้งที่ 6/2557 วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2557article
โครงการเปิดโลกทัศน์พัฒนาองค์ความรู้แก่บุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 2 วันที่ 20-23 มีนาคม 2557article
15-16 มีนาคม 2557 โครงการพัฒนาบุคคลากร การอบรมเชิงปฏิบัติการ
ชุมชนสัมพันธ์ วันอินทนิลผลัดใบ ครั้งที่ 5 วันที่ 13 มีนาคม 2557 โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์article
รับโล่รางวัลเกียรติคุณ" โรงเรียนนี้สุขภาพดีทั้งโรงเรียน"จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
คณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการเยาวลักษณ์ ศิลาหลัก โรงเรียนบ้านเขาซก วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2557article
ผู้บริหารและคณะครูศึกษาดูงานโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557article
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๓ เตรียมความพร้อมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
หน้า 34/42
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42  [ถัดไป]
[Go to top]