ReadyPlanet.com20 กุมภาพันธ์ 2557 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพการจัดการศึกษา
12 กุมภาพันธ์ 2557 ร่วมส่งคุณครูทวีชัย จินะใจที่ย้ายกลับภูมิลำเนาด้วยความรักและความห่วงใย ณ โรงเรียนเด่นไชยวิทยา
ผู้บริหารและคณะครูร่วมศึกษาดูงานโรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชยสำนักการศึกษาเทศบาลนครเชียงใหม่
บริจาคสิ่งของ โครงการอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีมอบน้ำใจสู่ชายแดน ณ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริ ดอยดำ อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
คณะผู้บริหารร่วมแสดงความยินดีกับการรับตำแหน่งใหม่ของท่านผู้บริหารโรงเรียนบ้านเขาซก
6 กุมภาพันธ์ 2557 ประชุมคณะกรรมการในการสอบประเมินพัฒนาการนักเรียนเข้าใหม่ระดับชั้นอนุบาล
การประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือน ครั้งที่ ๑๓ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
ภาพบรรยากาศ พิธีปิดกีฬาชลเกมส์ วันที่ 28 มกราคม 2557
ผู้แทนครูโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีร่วมควบคุมวงดนตรีจากโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยาในพิธีเปิดและปิดกีฬาชลเกมส์ที่จบลงอย่างสมภาคภูมิ
พิธีเปิดกีฬา เทเบิลเทนนิส ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี วันที่ 23 มกราคม 2557
หน้า 37/44
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44  [ถัดไป]
[Go to top]