ReadyPlanet.com7 พฤษภาคม 2558 ศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลห้วยโพธิ์
2 เมษายน 2558 คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านห้วยตามอญ
6 มีนาคม 2558 คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอัสสัมชัญนครราขสีมา
5 มี.ค.2558 คณะศึกษาดูงานจาก PATHWAYS WORLD SCHOOL ประเทศอินเดีย
29 มกราคา 2558 นักศึกษา ม.บูรพา สังเกตการสอนระดับชั้นอนุบาล
28 ม.ค.2558 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอนุบาลเทศบาลกรับใหญ่ จ.ราชบุรี
20 พ.ย.2557 นิสิตเอกการสอนปฐมวัยมหาวิทยาลัยบูรพาศึกษาดูงาน
19 พ.ย.2557 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกลุ่มโรงเรียนฝั่งนที จ.แพร่
13 พ.ย.2557 คณะนักศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยบูรพา
31 ต.ค.2557 ผู้บริหารและคณะครูต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบางปู จ.สมุทรปราการ
หน้า 8/12
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  [ถัดไป]
[Go to top]