ReadyPlanet.com20 มี.ค. 2564 คณะผู้บริหารร่วมบริจาคหนังสือให้ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองผักตบโนนเพ็ก จังหวัดนครพนม
วันที่ 19 มี.ค. 2564 ตัวแทนคณะผู้บริหาร และคณะครู มอบเงินช่วยเหลือบ้านของเด็กนักเรียนที่ไฟไหม้
15 มี.ค.2564 ผู้บริหารและคณะครูร่วมพิธีฌาปนกิจ นายธงชัย วงษ์นิกร ณ วัดชมภูแก้ว จ.ชลบุรี
กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ ศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณะภัย เทพาพิทักษ์ฐานปราการ ให้ความอนุเคราะห์ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID 19)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ให้ความอนุเคราะห์ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ((COVID 19)
21 ม.ค.2564 ผู้บริหารและคณะครู ร่วมฟังสวดอภิธรรมศพ คุณแม่เกิ่ง ภาพลงาม ณ วัดดอนดำรงธรรม
21 ม.ค.2564 ผู้บริหารและคณะครู บุคลากร ร่วมงานฌาปนกิจ คุณพ่อประพันธ์ กิมทอง ณ วัดหนองสังข์ประชาบำรุง
30 ธ.ค.2563 ผู้บริหารและคณะครูร่วมพิธีฌาปกิจคุณพ่อนิยม แซ่ตั๊น บิดาของ ครูวารุณี จันพร ณ วัดเสม็ด จ.ชลบุรี
28 ธ.ค.2563 ผู้บริหารและคณะครู บุคลากร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ร่วมพิธีรดน้ำศพและร่วมฟังสวดอภิธรรมศพ คุณพ่อทอง เหลืองอ่อน บิดาของ ครูรินรดา เหลืองอ่อน ณ วัดพลับ อ.พนันิคม จ.ชลบุรี
28 ธ.ค.2563 ผู้บริหารและคณะครู บุคลากร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ร่วมฟังสวดอภิธรรมศพ คุณพ่อนิยม แซ่ตั๊น บิดาของ ครูวารุณี จันพร ณ วัดเสม็ด จ.ชลบุรี
หน้า 1/25
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  [ถัดไป]
[Go to top]