ReadyPlanet.com12 พ.ค. 2566 เทศบาลตำบลเสม็ดจะเข้าพ่นฆ่ายุงประเภทหมอกควันรอบโรงเรียน
นายกริชสยาม คงสตรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่ เป็นผู้แทนคณะครูโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มอบสิ่งของเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ดับไฟป่า ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว
29 ม.ค. 2565 คณะท่านผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ที่ให้เกียรติมาร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่เจริญ ผลมี มารดาคุณครูชุติกาญจน์ขวัญขัชวาล ณ วัดราษฎร์ศรัทธา(ท้ายดอน) ตำบล เหมือง อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
11 ธ.ค.2565 ผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดอภิธรรมศพลุงน้อย บัวกระโทก สามีของป้าจำลอง บัวกระโทก ณ ศาลา 4 วัดเสม็ด
9 ธ.ค.2565 ผอ.สิราวิชญ์ สำนักสกุล (ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี) มอบหมายให้ นางมณฑา วงศ์รัตน์ (รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี) และคุณครูวารุณี จันพร เป็นตัวแทน ผู้บริหาร ครู และบุคลากร โรงเรียนอนุบาล
8 ธ.ค.2565 ผอ.สิราวิชญ์ สำนักสกุล (ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี) มอบหมายให้ นางมณฑา วงศ์รัตน์ (รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี) และคุณครูวารุณี จันพร เป็นตัวแทน ผู้บริหาร ครู และบุคลากร โรงเรียนอนุบาลเมือ
21 เม.ย.2565 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีร่วมพิธีฌาปนกิจ คุณพ่อประเสริฐ ปาณะปุณณัง ณ วัดช่องลม อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
วันที่ 7-11 มี.ค. 2565 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีเป็นศูนย์ให้บริการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาภาคประชาชน
3 ก.พ. 2565 ผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดอภิธรรมศพ คุณพ่อฟุ้ง ขำทอง บิดาของคุณครูสกุณา ขำทอง ณ วัดปากลี ตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
13 ธ.ค. 2564 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ร่วมพิธีฌาปนกิจ คุณพ่อประพันธ์ ตัญกาญจน์ ณ เมรุ วัดเสม็ด จ.ชลบุรี
หน้า 1/29
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  [ถัดไป]
[Go to top]