ReadyPlanet.com2 ตุลาคม 2558 ผู้บริหารและคณะครูร่วมงานเกษียณราชการครู ณ โรงเรียนท่าคามพิทยาคม
1 ตุลาคม 2558 ผู้บริหารและคณะครูร่วมพระราชทานเพลงศพ คุณครูอำพล น้อยประดิษฐ์
30 กันยายน 2558 ผู้บริหารและคณะครูร่วมงานเกษียร ณ โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา
26 กันยายน 2558 ผู้บริหารและคณะครูร่วมงานเกษียร ณ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
25 กันยายน 2558 ผู้บริหาร่วมพิธีปล่อยพันธุ์วัตว์น้ำ วันประมงแห่งชาติ
25 กันยายน 2558 ผู้บริหารและคณะครูร่วมงานเกษียร ณ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
24 กันยายน 2558 ผู้บริหารร่วมงานเกษียน ณ โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม
14 กันยายน 2558 ขอขอบคุณนายกฯยุทธนา สุภาภรณ์ ที่อนุเคราะห์รถน้ำเพื่อบริการน้ำให้กับโรงเรียน
7 กันยายน 2558 ผู้บริหารและคณะครูร่วมพิธีพระราชทานเพลิง ผอ.บำรุง สุวรรณโชติ
6 กันยายน 2558 ขอขอบคุณนายกฯยุทธนา สุภาภรณ์ ที่อนุเคราะห์รถน้ำเพื่อบริการน้ำให้กับโรงเรียน
หน้า 10/22
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  [ถัดไป]
[Go to top]