ReadyPlanet.com3 ก.ค.2562 ผู้บริหารและคณะครูร่วมพิธีฌาปนกิจ นายบุญเลิศ แสงกระจ่าง
26 มิ.ย. 62 กิจกรรมปันน้ำใจ บริจาคสิ่งของให้ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวรชายแดนบ้านห้วยกุ๊ก เวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
30 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลเสม็ด โดยนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเสม็ด นายยุทธนา สุภาภรณ์ ให้ความอนุเคราะห์ ตัดและจัดเก็บต้นไม้ที่ล้มเพราะฝนตกและแรงลม
28 พฤษภาคม 2562 คณะครูจิตอาสาจัดสถานที่ สภ.เสม็ด
26 พฤษภาคม 2562 ฉีดยาพ่นกำจัดยุง
21 พฤษภาคม 2562 คณะครูโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี จัดสถานที่ และโต๊ะลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ห้องแก้วเจ้าจอม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุร
21 พฤษภาคม 2562 ผู้บริหารและคณะครูร่วมงานเกษียณ ผอ.พิศมัย ช่างไม้ ณ โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา จ.สระแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีร่วมพิธีเปิดกรวยถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
วันที่ 8 เมษายน 2562 ร่วมงานฌาปณกิจผู้ปกครองนักเรียน ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
29 มกราคม 2562 ร่วมงานฌาปณกิจผู้ปกครองนักเรียน ณ วัดจรูญ
หน้า 10/29
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  [ถัดไป]
[Go to top]