ReadyPlanet.com29 มิถุนายน 2558 ผู้บริหารและคณะครูร่วมพืธีเปิดอาคารเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ณ โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม
27 มิถุนายน 2558 ผู้บริหารและคณะครูร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันเกิด นายกวิทยา คุณปลื้ม
6 มิถุนายน 2558 ขอขอบคุณนายกฯยุทธนา สุภาภรณ์ ที่อนุเคราะห์รถน้ำเพื่อบริการน้ำให้กับโรงเรียน
31 พฤษภาคม 2558 ผู้บริหารและคณะครูร่วมพระราชทานเพลิงศพ นายกรกิจ วุฒิสมบูรณ์
28 พ.ค. 2558 ผู้บริหารและคณะครูร่วมฌาปณกิจ คุณแม่ศรีนวล สุขเจริญ
27 พฤษภาคม 2558 ผู้บริหารและคณะครูร่วมฟังสวดอภิธรรมศพ คุณแม่ศรีนวล สุขเจริญ
23 พฤษภาคม 2558 ผู้บริหารและคณะครูร่วมฟังสวดอภิธรรมศพ คุณแม่ศรีนวล สุขเจริญ
28 มีนาคม 2558 คณะครูพร้อมเจ้าหน้าที่ทำการพ่นควันเพื่อไล่ยุง พร้อมรับการเรียน Summer ที่กำลังจะมาถึง
27 มีนาคม 2558 ผู้บริหารและคณะครูร่วมสวดอภิธรรมศพ คุณแม่พิมพร ขวัญสวัสดิ์
26 มีนาคม 2558 ผู้บริหารและคณะครูร่วมสวดอภิธรรมศพ คุณแม่พิมพร ขวัญสวัสดิ์
หน้า 12/22
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  [ถัดไป]
[Go to top]