ReadyPlanet.com20 พ.ย.57 ผู้บริหารและคณะครูร่วมงานฌาปนกิจครูจันทร์ญาภรณ์ ผ่องกมลกุล
6 พ.ย. 2557 ขอขอบคุณนายกฯยุทธนา สุภาภรณ์ ที่อนุเคราะห์รถน้ำเพื่อบริการน้ำให้กับโรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีอำนวยความสะดวกในการเป็นที่พักของนักกีฬา ตั้งแต่วันที่ 21- 29 ตุลาคม2557
29 ต.ค.2557 ขอขอบคุณเทศบาลตำบลเสม็ด ให้ความอนุเคราะห์ตัดต้นไม้รอบๆโรงเรียน บริเวณป่าชายเลน
13 ต.ค.2557 ขอขอบคุณนายกฯยุทธนา สุภาภรณ์ และเทศบาลเสม็ดที่ให้ความอนุเคราะห์รถกระเช้าตัดต้นไม้ให้โรงเรียน
7 ต.ค.2557 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ร่วมเป็นเจ้าภาพ สวดอภิธรรมศพน้องข้าวหอมและครอบครัว
5 ต.ค.57 ผู้บริหารและคณะครูร่วมสวดอภิธรรมศพน้องข้าวหอมและครอบครัว
30 ก.ย.2557 ผู้บริหารและคณะครูร่วมงานเกษียณ ณ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม
27 กันยายน 2557 คณะครูร่วมกับเทศบาลเสม็ดร่วมฉีดพ่นควันกันยุงโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณะครูร่วมจัดสถานที่ห้องแก้วเจ้าจอม
หน้า 16/22
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  [ถัดไป]
[Go to top]