ReadyPlanet.comคณะครูร่วมกันจัดทำรถสงกรานต์เพื่อร่วมขบวนแห่สงกรานต์ จังหวัดชลบุรีarticle
ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเสม็ด ที่อนุเคราะห์ เจ้าหน้าที่และรถน้ำมาเติมน้ำให้กับโรงเรียนarticle
คณะครูร่วมกันจัดสถานที่ ที่ อบจ.ชลบุรี เพื่อทำพิธีเปิดทางลาดใหม่ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557article
ร่วมพัฒนาโรงเรียนสีเขียวของเด็ก ๆ คนละไม้คนละมือ ปลูกด้วยใจ เพื่อใครเอ่ย...
บริจาคสิ่งของ โครงการอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีมอบน้ำใจสู่ชายแดน ณ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราขดำริ ดอยดำ อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 2557
12 กุมภาพันธ์ 2557 คณะครูจัดของบริจาคขึ้นรถเพื่อเดินทางสู่จังหวัดเชียงใหม่
ผู้ปกครองและหน่วยงานต่างๆร่วมบริจาคสิ่งของ
7 กุมภาพันธ์ 2557 ร่วมบริจาคสิ่งของเพิ่ม
6 กุมภาพันธ์ 2557 ร่วมบริจาคสิ่งของเพิ่ม
คณะครูและบุคลากรช่วยกันจัดสถานที่บริเวณลาดจอดรถให้สวยงาม
หน้า 19/22
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  [ถัดไป]
[Go to top]