ReadyPlanet.comขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเสม็ดที่ช่วยจับงูเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนทุกคน
คณะครูร่วมจัดสถานที่สนามกีฬาเพื่อใช้เปิดกีฬาชลเกมส์โดยมี ท่านนายก อบจ.ให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำ
คณะครูร่วมกันจัดสถานที่เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬา ชลเกมส์
คณะครูร่วมกันทำรถอัญเชิญไฟพระฤกษ์กีฬาชลเกมส์
ปรับปรุงภูมิทัศน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2556article
จัดสถานที่ วิทยาลัยพละงานแถลงข่าวเรื่องการแข่งขันกีฬานักเรียน
คณะครูและบุคลากรช่วยกันจัดสถานที่เพื่อจัดงานวันพ่อ
คณะครูร่วมจัดสถานที่ บริจาคโลหิต ณ ห้องแก้วเจ้าจอม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2556article
ผู้ใจดี น้ำสิ่งของ เครื่องใช้ มาบริจาคผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน เข้าร่วมโครงการพัฒนาอนุรักษ์แนวป่าชายเลน วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖
หน้า 21/22
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  [ถัดไป]
[Go to top]