ReadyPlanet.comผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะผู้บริหารและครู ร่วมพิธีรดน้ำศพ มารดา รอง.ผอ.มณฑา วงศ์รัตน์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านครองมือไทรฯ วันที่ 18 ตุลาคม 2560
29 กันยายน 2560 ผู้บริหารและคณะครูร่วมงานเกษียณอายุราชการ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
27-28 กันยายน 2560 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าฝึกประสบการณ์ ตรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วันที่ 12 กันยายน 2560 ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณสำเนียง พันธ์ทรัพย์สาร ณ วัดคลองทุเรียน จังหวัดระยอง
11 กันยายน 2560 ร่วมสวดอภิธรรมศพ ณ วัดคลองทุเรียน จังหวัดระยอง
24 สิงหาคม 2560 ผู้บริหารและคณะครูร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมศพ ดร.กฤตพล ไชยพิเดช
วันที่ 23 สิงหาคม 2560 ขอขอบคุณ เทศบาลตำบลเสม็ด (นายกยุทธนา สุภาภรณ์ )และเจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ที่ส่งรถน้ำมาบริการน้ำให้นักเรียน
ขอขอบพระคุณท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเสม็ด นายยุทธนา สุภาภรณ์ ที่อนุเคราะห์ทีมงานเจ้าหน้าที่กองช่าง ช่วยเก็บกิ่งไม้เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน
วันที่ 10 เมษายน 2560 จัดสถานที่สำหรับพิธีรดน้ำขอพรคณะผู้บริหาร ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร 1 อบจ.ชลบุรี
27 กุมภาพันธ์ 2560 ร่วมพิธีฌาปณกิจแม่ครูไก่
หน้า 5/22
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  [ถัดไป]
[Go to top]