ReadyPlanet.com1 กันยายน 2559 คณะผู้บริหารร่วมงานเกษียณฯ ณ โรงเรียนชลกัลยานุกูล
13 สิงหาคม 2559 โครงการลูกเสือชาวบ้านภาคตะวันออก รวมใจเฉลิมพระเกียรติ
18 กรกฎาคม 2559 ขอขอบคุณ กองส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และสำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ให้ความอนุเคราะห์ ฉีดเครื่องพ่นกำจัดยุง
26 มิถุนายน 2559 ผู้อำนวยการและคณะผู้บริหารโรงเรียนอวยพร นายกวิทยา คุณปลื้ม นายยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เนื่่องในวันคล้ายวันเกิด
27 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ ( ฝ่ายบริหารทั่วไป) ร่วมกับสภ.เสม็ดและเทศบาลตำบลเสม็ด ตรวจการจราจรในชั่วโมงเร่งด่วน หน้าโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี วันที่ 27 พ.ค. 2559
18 พฤษภาคม 2559 ขอขอบคุณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา (นายกทวีป กรณียกิจ)และเจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ที่ส่งรถน้ำมาบริการน้ำให้นักเรียน
วันที่ 18 พ.ค 59 ขอขอบคุณ เทศบาลตำบลเสม็ด (นายกยุทธนา สุภาภรณ์ )และเจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ที่ส่งรถน้ำมาบริการน้ำให้นักเรียน
16 พฤษภาคม 2559 ขอขอบคุณ เทศบาลตำบลเสม็ด (นายกยุทธนา สุภาภรณ์) ที่ส่งเจ้าหน้าที่กองช่าง มาช่วยตัดต้นไม้ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน
5 พฤษภาคม 2559 ขอขอบคุณนายกฯยุทธนา สุภาภรณ์ ที่อนุเคราะห์รถน้ำเพื่อบริการน้ำให้กับโรงเรียน
4 พฤษภาคม 2559 ขอขอบคุณกองพันทหารปืนใหญ่ ที่ได้ส่งกำลังทหารมาดูแลช่วยขนย้ายครุภัณฑ์ห้องเรียนของเด็กๆ
หน้า 8/22
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  [ถัดไป]
[Go to top]