ReadyPlanet.com2 พฤษภาคม 2559 ขอขอบคุณนายกฯยุทธนา สุภาภรณ์ ที่อนุเคราะห์รถน้ำเพื่อบริการน้ำให้กับโรงเรียน
1 พฤษภาคม 2559 ผู้บริหารและครูร่วมงานบรรพชาอุปสมบท คุณครูธีรพงษ์ ดำรงไชย
14 มีนาคม 2559 ผู้บริหารและคณะครูร่วมงานพิธีมงคลสมรสครูคณินและครูเบญญาภา
3 มีนาคม 2559 ผู้บริหารและคณะครูร่วมพิธีรดน้ำศพ
1 มีนาคม 2559 ผู้บริหารและคณะครู ร่วมงาน พ.ว. สัมพันธ์ ณ โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา
29 กุมภาพันธ์ 2559 สโมสร Chonburi Bluewave มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับทางโรงเรียน
24 กุมภาพันธ์ 2559 คณะครูร่วมบริจาคเลือด อบจ.ชลบุรี
11 มกราคม 2559 คณะผู้บริหารมอบกระเช้า
21 ธันวาคม 2558 ผู้บริหารและคณะครูร่วมงาน สื่อมวลชน ผู้สื่อข่าว ร่วมใจสังสรรค์ปีใหม่ 2559
14 ธันวาคม 2558 ผู้บริหารร่วมแสดงความยินดี ผู้อำนวยการวิฑูรย์ พรมมีและรองผู้อำนวยการปัญญา แสงทอง
หน้า 9/22
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  [ถัดไป]
[Go to top]