ReadyPlanet.com
25 พ.ย.2564 นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ( ประธานในพิธี ) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณพ่อมงคล กวีกิจวิรัตน์ บิดาของ คุณครูจุฬาลักษณ์ เชื้อเงิน ณ วัดจรูญราษฎร์ชลบุรี

 25 พ.ย.2564 นายวิทยา  คุณปลื้ม  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  ( ประธานในพิธี )  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 

ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ  คุณพ่อมงคล  กวีกิจวิรัตน์  บิดาของ คุณครูจุฬาลักษณ์  เชื้อเงิน ณ วัดจรูญราษฎร์ชลบุรี

 
ภาพกิจกรรมจิตสาธารณะ

4 ม.ค.2567 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี เป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมศพ คุณยายบาง วัฒนะสุวรรณ คุณยายคุณครูพบัฏฐ์ พัชรเจริญ โดยการนำของ นายสิราวิชญ์ สำนักสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู ณ ศาลา 1 วัดเเ
11 ก.ย. 2566 นายเรวัต ผลลูกอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี , โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี นำโดยนายสิราวิชญ์ สำนักสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี คณะผู้บริหาร ครู บ
8 ก.ย. 2566 ผู้บริหารและคณะครูร่วมเป็นเจ้าภาพและสวดอภิธรรม คุณครูเจษฎา สังข์ทอง ( สามี นางจงกล สังข์ทอง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี) ณ วัดหนองใหญ่
4 ก.ย. 2566 ผู้บริหารและคณะครูร่วมเป็นเจ้าภาพและสวดอภิธรรม คุณพ่อเจริญ เกตุงาม บิดาของ คุณครูทวีวงศ์ เกตุงาม ณ วัดเนินสุทธาวาสจังหวัดชลบุรี
31 ก.ย.2566 ผู้บริหารและคณะครูร่วมรดน้ำศพ คุณพ่อเจริญ เกตุงาม บิดาของ คุณครูทวีวงศ์ เกตุงาม ณ วัดเนินสุทธาวาสจังหวัดชลบุรี
2 มิ.ย. 2566 ขอขอบคุณ เทศบาลตำบลเสม็ดและสถานีตำรวจภูธรเสม็ด ที่ให้ความอนุเคราะห์ปรับปรุงทาสี เครื่องหมายจราจรบริเวณด้านหน้าโรงเรียน
12 พ.ค. 2566 เทศบาลตำบลเสม็ดจะเข้าพ่นฆ่ายุงประเภทหมอกควันรอบโรงเรียน
นายกริชสยาม คงสตรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่ เป็นผู้แทนคณะครูโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มอบสิ่งของเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ดับไฟป่า ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว
29 ม.ค. 2565 คณะท่านผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ที่ให้เกียรติมาร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่เจริญ ผลมี มารดาคุณครูชุติกาญจน์ขวัญขัชวาล ณ วัดราษฎร์ศรัทธา(ท้ายดอน) ตำบล เหมือง อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
11 ธ.ค.2565 ผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดอภิธรรมศพลุงน้อย บัวกระโทก สามีของป้าจำลอง บัวกระโทก ณ ศาลา 4 วัดเสม็ด
9 ธ.ค.2565 ผอ.สิราวิชญ์ สำนักสกุล (ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี) มอบหมายให้ นางมณฑา วงศ์รัตน์ (รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี) และคุณครูวารุณี จันพร เป็นตัวแทน ผู้บริหาร ครู และบุคลากร โรงเรียนอนุบาล
8 ธ.ค.2565 ผอ.สิราวิชญ์ สำนักสกุล (ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี) มอบหมายให้ นางมณฑา วงศ์รัตน์ (รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี) และคุณครูวารุณี จันพร เป็นตัวแทน ผู้บริหาร ครู และบุคลากร โรงเรียนอนุบาลเมือ
21 เม.ย.2565 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีร่วมพิธีฌาปนกิจ คุณพ่อประเสริฐ ปาณะปุณณัง ณ วัดช่องลม อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
วันที่ 7-11 มี.ค. 2565 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีเป็นศูนย์ให้บริการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาภาคประชาชน
3 ก.พ. 2565 ผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดอภิธรรมศพ คุณพ่อฟุ้ง ขำทอง บิดาของคุณครูสกุณา ขำทอง ณ วัดปากลี ตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
13 ธ.ค. 2564 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ร่วมพิธีฌาปนกิจ คุณพ่อประพันธ์ ตัญกาญจน์ ณ เมรุ วัดเสม็ด จ.ชลบุรี
13 ธ.ค. 2564 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี เข้าร่วมโครงการ ''อบจ.ชลบุรี ร่วมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์'' ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
9 ธ.ค. 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีและ ผู้บริหาร ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อประพันธ์ ตัญกาญจน์ บิดา นายสมภพ ตัญกาญจน์ (บุคลากรโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี) ณ วัดเสม็ด จ.ชลบุรี
7 ธ.ค. 2564 ผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อประพันธ์ ตัญกาญจน์
24 พ.ย.2564 ผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดอภิธรรมศพ คุณพ่อมงคล กวีกิจวิรัตน์ บิดาของ คุณครูจุฬาลุกษณ์ เชื้อเงิน
18 พ.ย.2564 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีร่วมพิธีฌาปนกิจคุณแม่แดง ทับทอง คุณแม่ นายวิสันติ ทับทอง (บุคลากรโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี) ณ ฌาปนสถานวัดเสม็ด
17 พ.ย.2564 ผู้บริหารและครู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่แดง ทับทอง คุณแม่ นายวิสันติ ทับทอง (บุคลากรโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี) ณ ศาลา 4 วัดเสม็ด
16 พ.ย.2564 คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ร่วมพิธีรดน้ำศพคุณแม่แดง ทับทอง คุณแม่ นายวิสันติ ทับทอง (บุคลากรโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี) ณ ศาลา 4 วัดเสม็ด
14 พ.ย.2564 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีร่วมพิธีฌาปนกิจคุณแม่สมจิต เจริญสุขมั่น ณ ฌาปนสถานวัดเสม็ด
11พ.ย.2564 นายถาวร สุทธิกิตติวรกุล รองปลัด อบจ.ชลบุรี ในนามนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่สมจิต เจริญสุขมั่น มารดา คุณครูจุฬาลักษณ์ เชื้อเงิน ณ วัดเสม็ด
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ขอขอบคุณคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเสม็ดที่ให้ความอนุเคราะห์รถน้ำฉีดชำระท่อระบายน้ำภายในบริเวณโรงเรียน
วันที่ 18,20 ตุลาคม 2564 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ให้ความอนุเคราะห์สถานที่เป็นศูนย์ฉีดวัคซีน pfizer เข็มที่ 1 นักเรียน โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่มีความประสงค์ขอเข้ารับวัคซีน
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ขอขอบคุณคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเสม็ดให้ความอนุเคราะห์ จัดเก็บกิ่งไม้ภายในโรงเรียน
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเสม็ดให้ความอนุเคราะห์ตัดหญ้าบริเวณป่าชายเลนเพื่อเตรียมรับเป็นศูนย์ให้บริการฉีดวัคซีนกับนักเรียน โรงเรียนสังกัดท้องถิ่น
27 ก.ค.2564 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีร่วมฌาปนกิจคุณแม่อำพัน อินทรโชติ มารดาคุณครูวันเพ็ญ อินทรโชติ ณ วัดบ้านเก่า ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี
22 ก.ค.2564 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีร่วมฟังสวดพระอภิธรรมคุณแม่อำพัน อินทรโชติ มารดาคุณครูวันเพ็ญ อินทรโชติ ณ วัดบ้านเก่า ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี
13 กรกฎาคม 2564 ผู้บริหารและคณะครูร่วมพระราชทานเพลงศพคุณพ่อสถาพร เจริญเตีย คุณพ่อคุณครูณัฐพร เจริญเตีย ณ วัดบางเกลือ ต.บางเกลือ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
10 ก.ค. 2564 ผู้บริหารและคณะครูร่วมฟังสวดอภิธรรมศพคุณพ่อสถาพร เจริญเตีย คุณพ่อคุณครูณัฐพร เจริญเตีย ณ วัดบางเกลือ ต.บางเกลือ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
8 ก.ค. 2564 ผู้บริหารและคณะครูร่วมรดน้ำศพคุณพ่อสถาพร เจริญเตีย คุณพ่อคุณครูณัฐพร เจริญเตีย ณ วัดบางเกลือ ต.บางเกลือ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
5 ก.ค.2564 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ร่วมฌาปนกิจศพ คุณแม่บุญช่วย คำน้อย มารดาของคุณครูพลอยนภัส ด้วงเงิน ณ วัดจุกกะเฌอ
4 ก.ค. 2564 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีร่วมฌาปนกิจคุณแม่พยุง ทองเอี่ยม
3 ก.ค. 2564 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่พยุง ทองเอี่ยม
2 มิ.ย. 2564 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีร่วมฌาปนกิจศพคุณแม่นุกูล คุณสนอง มารดาของคุณครูนุชนาฎ อนุรักษ์ธนกุล ณ วัดแจ้งเจริญดอน
31 พ.ค.2564 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่นุกูล คุณสนอง มารดาของคุณครูนุชนาฎ อนุรักษ์ธนกุล ณ วัดแจ้งเจริญดอน
5 พ.ค.2564 คุณพันธ์ุศักดิ์ เกตุวัตถา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นำทีมเจ้าหน้าที่ให้บริการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid 19) เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน ปีการศึก
20 มี.ค. 2564 คณะผู้บริหารร่วมบริจาคหนังสือให้ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองผักตบโนนเพ็ก จังหวัดนครพนม
วันที่ 19 มี.ค. 2564 ตัวแทนคณะผู้บริหาร และคณะครู มอบเงินช่วยเหลือบ้านของเด็กนักเรียนที่ไฟไหม้
15 มี.ค.2564 ผู้บริหารและคณะครูร่วมพิธีฌาปนกิจ นายธงชัย วงษ์นิกร ณ วัดชมภูแก้ว จ.ชลบุรี
กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ ศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณะภัย เทพาพิทักษ์ฐานปราการ ให้ความอนุเคราะห์ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID 19)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ให้ความอนุเคราะห์ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ((COVID 19)
21 ม.ค.2564 ผู้บริหารและคณะครู ร่วมฟังสวดอภิธรรมศพ คุณแม่เกิ่ง ภาพลงาม ณ วัดดอนดำรงธรรม
21 ม.ค.2564 ผู้บริหารและคณะครู บุคลากร ร่วมงานฌาปนกิจ คุณพ่อประพันธ์ กิมทอง ณ วัดหนองสังข์ประชาบำรุง
30 ธ.ค.2563 ผู้บริหารและคณะครูร่วมพิธีฌาปกิจคุณพ่อนิยม แซ่ตั๊น บิดาของ ครูวารุณี จันพร ณ วัดเสม็ด จ.ชลบุรี
28 ธ.ค.2563 ผู้บริหารและคณะครู บุคลากร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ร่วมพิธีรดน้ำศพและร่วมฟังสวดอภิธรรมศพ คุณพ่อทอง เหลืองอ่อน บิดาของ ครูรินรดา เหลืองอ่อน ณ วัดพลับ อ.พนันิคม จ.ชลบุรี
28 ธ.ค.2563 ผู้บริหารและคณะครู บุคลากร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ร่วมฟังสวดอภิธรรมศพ คุณพ่อนิยม แซ่ตั๊น บิดาของ ครูวารุณี จันพร ณ วัดเสม็ด จ.ชลบุรี
27 ธ.ค.2563 ผู้บริหารและคณะครู บุคลากร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ร่วมพิธีรดน้ำศพและร่วมฟังสวดอภิธรรมศพ คุณพ่อนิยม แซ่ตั๊น บิดาของ ครูวารุณี จันพร ณ วัดเสม็ด จ.ชลบุรี
8 ธ.ค.63 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ขอขอบคุณ คุณวีระศักดิ์ กิจนิธืธาดา ผู้ปกครอง ด.ช.เมธาวัฒน์ กิจนิธิธาดา ป.3/8 และ คุณสายฝน ทุมมนตรี ผู้ปกครอง ด.ญ.ฟ้าใส ทุมมนตรี ป.6/7 ที่ได้สนับสนุนน้ำยาฆ่าเชื้อและเครื่องฉีดพ่นให้กับทางโรงเรียน
8 ธ.ค. 63 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีขอขอบคุณ อาจารย์นครินทร์ กำเงิน จากวิทยาลัยเทคนิคบางแสน ชลบุรี ผู้ปกครองเด็กชายนวพรรษฐ กำเงิน ป.2/9 และเด็กชายศิริครินทร์ กำเงิน ป.5/8 ที่มาช่วยซ่อมจักรยานสำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในระดับปฐมวัย
29 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีร่วมเป็นเจ้าภาพฟังสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่พูนสุข เหล่าพิเดช
12 พ.ย. 63 ผู้บริหารและคณะครู ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ด.ญ.กนกพิชญ์ แก้วกมล น้องตังเม นร.ชั้น อ.3-3 ณ วัดแจ้งเจริญดอน
2 พ.ย.2563 คณะผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.ปาริชาติ เวเบอร์ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนโรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส
2 พ.ย.2563 คณะผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับ นายจามรฤทธิ์ วิรัตน์เกษม เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
14 ต.ค.2563 ผู้บริหารและคณะครูร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อดำรงค์ ฉิมบ้านไร่ ณ วัดเสม็ด จ.ชลบุรี
13 ต.ค.2563 ท่าน ผอ. สิราวิชญ์ สำนักสกุล พร้อมด้วยผู้บริหารคณะครู ร่วม ส่งร่าง ของ Charlyn A. Mazo กลับสู่ ประเทศฟิลิปปินส์
9 ต.ค.2563 ผู้บริหารและคณะครูร่วมรดน้ำศพ นาย ดำรงค์ ฉิมบ้านไร่ ณ วัดเสม็ด จ.ชลบุรี
30 ก.ย. 63 ผู้บริหารร่วมงานเกษียณ ณ โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม
29 ก.ย. 63 ผู้บริหารร่วมงานเกษียณ ณ โรงเรียนบ้านเขาซกเบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร
27 ก.ย. 63 ผู้บริหารร่วมงานเกษียณ ณ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
25 ก.ย. 63 งานเกษียณบุคลาการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
24 ก.ย. 63 ผู้บริหารร่วมงานเกษียณ ณ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
18 ก.ย. 63 งานเกษียนโรงเรียนหนองค้อ
30 ส.ค.2563 ผู้บริหารและคณะครู บุคลากร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ร่วมฌาปนกิจ ครูยุพา มั่นคง ณ วัดเขาบางทราย ตำบลบางทราย จังหวัดชลบุรี
6 ส.ค.2563 นายสิราวิชญ์ สำนักสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ร่วมพิธีฌาปนกิจ คุณพ่อแฉล้ม วิสุทธิแพทย์
13 ก.ค. 2563 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ขอขอบคุณ คุณวีระศักดิ์ กิจนิธิธาดา ผู้ปกครอง ด.ช.เมธาวัฒน์ กิจนิธิธาดา ป.3/8 และ คุณสายฝน ทุมมนตรี ผู้ปกครอง ด.ญ.ฟ้าใส ทุมมนตรี ป.6/7 ที่ได้สนับสนุนน้ำยาฆ่าเชื้อและเครื่องฉีดพ่นให้กับทางโรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ร่วมลดค่าใช้จ่ายจากพลังไฟฟ้าโดยการใช้หลอดไฟจากพลังงานโซล่าเซลล์
10 ก.ค. 2563 คุณปรีณา แสงพลอยสุขวิทยาริมวานิช บริจาคเครื่องวัดอุณหภูมิให้กับโรงเรียน
22 พ.ค. 2563 ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี พร้อมคณะครู ได้นำ ข้าวสาร น้ำดื่ม มาม่า ขนม นม รวมถึงสิ่งของต่าง ๆ มาใส่ "ตู้ปันน้ำใจสู้ภัยไปด้วยกัน ตำรวจภูธรภาค 2" บริเวณด้านหน้าอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรเสม็ด เพื่อแบ่งปันเพื่อน
21 พ.ค. 2563 ผู้บริหารและคณะครูร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อสนั่น พุทธรักษา บิดาคุณครูวนิดา พุทธรักษา ณ วัดเนินสุทธาวาส
20 พ.ค. 2563 ผู้บริหารและคณะครูร่วมพิธีรดน้ำศพ คุณพ่อสนั่น พุทธรักษา บิดาคุณครูวนิดา พุทธรักษา ณ วัดเนินสุทธาวาส
11 เมษายน 2563 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ร่วมฌาปนกิจ คุณแม่ศรีสุภา พินิจกลาง ณ วัดเสม็ด จ.ชลบุรี
11 มี.ค.63 ผู้บริหาร ครู และบุคลากร ร่วมกันพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ช่วงปิดภาคเรียน
10 มี.ค.63 ผู้บริหาร ครู และบุคลากร ร่วมกันพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ช่วงปิดภาคเรียน
9 มี.ค.63 ผู้บริหาร ครู และบุคลากร ร่วมกันพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ช่วงปิดภาคเรียน
20 ก.พ.2563 ผู้อำนวยการสิราวิชญ์ สำนักสกุลและคณะครู เข้าร่วมโครงการบริจาคโลหิต ณ อบจ.ชลบุรี
4 ธ.ค.62 ท่านผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการเดินทางมาให้กำลังใจครอบครัวของเด็กชายนฤรัฐ กังวานพณิชย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งประสบเหตุไฟไหม้
7 พ.ย.62 ผู้บริหารและคณะครูร่วมพิธีบูชามิสซา เยโนเวฟา สมควร แพทยากุล
16 ต.ค.2562 ผู้บริหารและคณะครู ร่วมเดินทางเพื่อส่งคุณครูอาริยา อังสนุ ในโอกาสย้ายสถานที่ทำงานไปยังโรงเรียนเทศบาลท่าตูม จังหวัดสุรินทร
9 ต.ค. 2562 โครงการสายใยรัก อช.
8 ต.ค.2562 ผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้กำลังใจโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ ที่ฝนตกหนักน้ำท่วม
3 ต.ค.2562 ผู้บริหารและคณะครูร่วมพิธีรดน้ำศพ คุณตาของน้องพริตตี้ ป.5/5 ณ วัดเสม็ด ศาลา 1
29 กันยายน พ.ศ.2562 ผู้บริหารและคณะครูร่วมงาน เกษียณข้าราชการ ณ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม
23 กันยายน 2562 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ ศูนย์อำนวยการ ช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จังห
16 ก.ย- 22 ก.ย.2562 ในเวลา 08.30 -17.00 น. โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ขอเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยรวบรวมธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
25 ส.ค.2562 คณะผู้บริหาร คณะครู และผู้ปกครองที่ร่วมบริจาคสิ่งของและเงินให้กับทางมูลนิธิบ้านบางปะกง สถานสงเคราะห์คนพิการ จ.ฉะเชิงเทรา
1 ส.ค.2562 ผู้บริหารและคณะครู ร่วมฌาปนกิจ นางสาว ธิดารัตน์ รัติกูล ณ วัดโพธิ์
3 ก.ค.2562 ผู้บริหารและคณะครูร่วมพิธีฌาปนกิจ นายบุญเลิศ แสงกระจ่าง
26 มิ.ย. 62 กิจกรรมปันน้ำใจ บริจาคสิ่งของให้ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวรชายแดนบ้านห้วยกุ๊ก เวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
30 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลเสม็ด โดยนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเสม็ด นายยุทธนา สุภาภรณ์ ให้ความอนุเคราะห์ ตัดและจัดเก็บต้นไม้ที่ล้มเพราะฝนตกและแรงลม
28 พฤษภาคม 2562 คณะครูจิตอาสาจัดสถานที่ สภ.เสม็ด
26 พฤษภาคม 2562 ฉีดยาพ่นกำจัดยุง
21 พฤษภาคม 2562 คณะครูโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี จัดสถานที่ และโต๊ะลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ห้องแก้วเจ้าจอม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุร
21 พฤษภาคม 2562 ผู้บริหารและคณะครูร่วมงานเกษียณ ผอ.พิศมัย ช่างไม้ ณ โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา จ.สระแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีร่วมพิธีเปิดกรวยถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
วันที่ 8 เมษายน 2562 ร่วมงานฌาปณกิจผู้ปกครองนักเรียน ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร