ReadyPlanet.com
7 มิ.ย.2565 โครงการวันพระในโรงเรียน

 7 มิ.ย.2565 โครงการวันพระในโรงเรียน
กิจกรรมนักเรียน

26 มิ.ย.2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ โดยมี ผอ.สิราวิชญ์ สำนักสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เปิดกิจกรรมวันสุนทรภู่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และนั
13 มิถุนายน 2567 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
5 มิถุนายน 2567 วันสิ่งแวดล้อมโลก
31 พฤษภาคม 2567 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
30 พ.ค. 2567 คณะผู้บริหาร คุณครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรมใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง โครงการวันพระโรงเรียน
24 พ.ค.2567 เทศบาลตำบลเสม็ด เข้าให้ความรู้กับนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่องอัคคีภัยและการอพยพลงจากอาคารเรียน เพื่ิอให้นักเรียนได้เกิดทักษะในการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
23 พ.ค.2567 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี โดยการนำของ นายสิราวิชญ์ สำนักสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรเสม็ด พ.ต.ท. สุรเชษฐ์ เอนกศรี รอง.ผกก.สถานีตำรวจภูธรเสม็ด พร้อมด้วยผู้ประกอบการรถตู้ ร่วมให้ความรู้ในก
21 พ.ค.2567 นายสิราวิชญ์ สำนักสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี พร้อมผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมกันทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
16 พ.ค.2567 แรกรับประทับใจ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีเปิดทำการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
29 มี.ค.2567 พิธีมอบระเบียนแสดงผลเรียน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
29 มี.ค. 2567 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนเก่ง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 100 คะแนนเต็ม ปีการศึกษา 2566
25 มี.ค. 2567 ผลการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา มีนักเรียนได้รับรางวัล 8 คน
17 มี.ค. 2567 ผลการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา มีนักเรียนได้รับรางวัล 9 คน ดังนี้
24 มึ.ค. 2567 การประชุมผู้ปกครอง นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 ณ หอประชุมชาวชล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
18 มี.ค. 2567 ผลการแข่งข้นทักษะทางวิชาการ ระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2567 ได้รับรางวัล 43 รายการ
18 มี.ค. 2567 นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
1 มี.ค. 2567 คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ร่วมกิจกรรมโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ "ตลาดนัดหนูน้อยสู่วิถีพอเพียง"
15 ก.พ.2567 โครงการ ENGLISH CAMP 2023 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2567 ณ อมรพันธ์วิลล่า จังหวัดระยอง
14 ก.พ.2567 โครงการ ENGLISH CAMP 2023 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี
14 ก.พ.2567 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอนามัยการเจริญพันธุ์และการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ณ หอประชุมชาวชล 2
13 ก.พ. 2567 นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปี 3 เข้าร่วมโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย หนูน้อยสุขภาพดีกิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพอนามัยและเฝ้าระวังโรคติดต่อตามฤดูกาล ณ หอประชุมชาวชล 2 โรงเรียนอนุบาลเมือ
09 ก.พ. 2567 กิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
09 ก.พ. 2567 คุณครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรมใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง โครงการวันพระในโรงเรียน
ด.ช.มฤคินทร์ วีระวุฒิพล 1. รายการ : ASMOPSS (Asian Science & Mathematics Olympiad for Primary and Secondary Schools) ชั้นปี : Primary 4 รางวัล : เหรียญเงิน 2. รายการ : South East Asean Mathematical Olympiad ระดับชั้น : Primary 4 รางวัล : Silver Award
วันที่ 28 ม.ค. 2567 ด.ช.บารมี ข้องม่วง ป.6/4 ได้รับรางวัล ชนะเลิศเหรียญทอง อันดับ 1 การประกวดดนตรีไทย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิ
16 ม.ค. 2567 นาย์วิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมจัดงานวันครู ครั้งที่ 16 ประจำปี 2567 โดยมี ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมงา
13 ม.ค.2567 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีเข้าร่วมการแสดง เนื่องในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดชลบุรี และเทศบาลตำบลอ่างศิลา
12 ม.ค.2567 นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นางสาวมณฑา บุญวิสุทธานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นางเบ็ญจวรรณ์ สุวานิชย์ นายกเทศมนตรีตำบลเสม็ด นายสิราวิชญ์ สำนักสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี คณะผู
10 ม.ค.2567 นายสิราวิชญ์ สำนักสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี มอบหมายให้นางสาวกรรณิการ์ สุขเกษม รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี และครูจุฬารัตน์ วรรณจุฑา ร่วมแสดงความยินดีกับเด็กหญิงวริศรา พิรารักษ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
10 ม.ค.2567 คณะคุณครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรมใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง โครงการวันพระในโรงเรียน
4 ม.ค.2567 คณะผู้บริหาร คุณครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรมใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง โครงการวันพระในโรงเรียน
27 ธ.ค.2566 นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี คณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี เข้าร่วมพิธีฉลองร
27 ธ.ค.2566 คณะผู้บริหาร คุณครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรมใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง โครงการวันพระในโรงเรียน
25 ธ.ค.2566 นายสิราวิชญ์ สำนักสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรมวันคริสต์มาส โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
21 ธ.ค.2566 คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นำนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี เดินทางศึกษา แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี
20 ธ.ค.2566 คณะครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรมใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง โครงการวันพระในโรงเรียน
19-20 ธ.ค. 2566 คณะครูสายชั้นอนุบาลปีที่ 1 นำนักเรียนอนุบาลปีที่ 1 เดินทางศึกษา แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ ศิริพาร์ค & ซู สวนเสือศรีราชา จังหวัดชลบุรี
14 ธ.ค.2566 นายสิราวิชญ์ สำนักสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี มอบหมายให้นางสาวกรรณิการ์ สุขเกษม รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี และคณะครูสายชั้นอนุบาลปีที่ 2 นำนักเรียนอนุบาลปีที่ 2 เดินทางศึกษา แหล่งเรียนรู
13 ธ.ค. นักเรียนเข้าร่วมรับเกียรติบัตร จากผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี จากการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 เป็นผู้ที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในความสามารถด้านคณิตศาสตร์ จำนวน 3 คน ได้แก่ 1.เด็กชายสุกฤษ พรอินท
12 ธ.ค.2566 นางเบ็ญจวรรณ์ สุวานิชย์ นายกเทศมนตรีตำบลเสม็ด เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567" โดยนายสิราวิชญ์ สำนักสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี มอบหมายให้นางพลับพลึง โพธิกุ
12 ธ.ค.2566 ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรมใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง โครงการวันพระในโรงเรียน
7 ธ.ค. 2566 เด็กหญิงวริศรา พิรารักษ์ เข้ารับรางวัลนักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
6 ธ.ค. 2566 นายสิราวิชญ์ สำนักสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี มอบหมายให้ นางพลับพลึง โพธิกุล รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี และคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 นำนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เดินทางศึก
ด.ช. กนกพล สารจรัสวิสิน ชั้นป.3/1 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภทพุ่มเซ่เดี่ยวชาย อายุ 9-10 ปี สายเหลือง งานTHAITAE OPEN TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2023 ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการทระทรวงแรงงาน นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ
ด.ช.ธนทัต ชื่นบาน ป.3/2 ได้รับรางวัล 1.The winner MR.&Miss Model International Thailand 2023 " 2.The winner Junior Mister Thailand International 2023 Prince & princess thailand
4 ธ.ค. 2566 นายสิราวิชญ์ สำนักสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร่วมทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องใน วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมน
1 ธ.ค. 2566 นายสิราวิชญ์ สำนักสกุล ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร มอบ ของขวัญปีใหม่ แบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 2567 ข้อเพื่อใช้ในการติวเตรียมความพร้อมมุ่งสู่ระดับชั้นมัธยมศึกษา ให้กับคณะนักเรียนระดับชั้นประถม
29 พ.ย. 2566 นายสิราวิชญ์ สำนักสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2566
27 พ.ย. 2566 คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
27 พ.ย. 2566 คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรมใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง โครงการวันพระในโรงเรียน
24 พ.ย. 2566 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี เข้าร่วม โคงการโรงเรียนปลอดโรค นักเรียนปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ ณ โรงยิมเนเซียมภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชลบุรี
20 พ.ย. 2566 คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรมใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง โครงการวันพระในโรงเรียน
6 พ.ย. 2566 คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรมใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง โครงการวันพระในโรงเรียน
25 ตุลาคม พ.ศ. 2566 การแข่งขันหมากรุกไทย งานประเพณีวิ่งควายชลบุรี ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลเมืองชลบุรี -รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 10ปี เด็กชายณภัทร เมฆิยานนท์ ได้ที่6 -รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 12ปี เด็กชายนันทสิทธิ์ ตันประเสริฐ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ2
7 ตุลาคม 2566 การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ LAEM CHABANG CHAMPIONSHIP 2023 ณ สระว่ายน้ำนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี 1.เด็กชายกิตติพิชญ์ เชี่ยวสุขตระกูล 6 เหรียญทอง ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 4 คะแนนรวม รุ่นอายุ 8 ปีชาย 2.เด็กชายนพพิชญ์ เชี่ยวสุขตระกูล 2
29 ก.ย. 2566 คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรมใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง โครงการวันพระใน
28 ก.ย. 2566 พิธีมอบปลอกแขน แต่งตั้งสภานักเรียน และประชุมสภานักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
1 ต.ค.2566 การแข่งขันหมากรุกไทย SX Rapid Chess & Makruk Championship 2023 สโมสรขุนทองคำ รุ่น 10 ปี ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เด็กชายณภัทร เมฆินานนท์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ (ที่1)
1 ต.ค.2566 รายงานผลการแข่งขัน TMX championship ด.ช.ชาญเดช จิตรจริง ชั้น ป.3/10 ณ สนามพุทธณฑลมาบเหลาชะโอน อ.แกลง จ.ระยอง วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ที่3 รุ่น 50 cc. อายุไม่เกิน 9 ปี ที่6 รุ่น 65 cc. อายุไม่เกิน 13 ปี
27 ก.ย. 2566 คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ร่วมกิจกรรมโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ "ตลาดนัดหนูน้อยสู่วิถีพอเพียง"
22 ก.ย.2566 โครงการวันพระใน
15 ก.ย.2566 เด็กเก่งในโรงเรียน
14 ก.ย.2566 โครงการวันพระในโรงเรียน
8 ก.ย.2566 โครงการวันพระในโรงเรียน
6 กันยายน 2566 กิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์
27 สิงหาคม 2566 การแข่งขัน Pattaya Rapid Central Chess on Tour 2023 Season3 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล มารีน่า พัทยา กีฬาหมากรุกไทยรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี เด็กชายณภัทร เมฆิยานนท์ ป.4/3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (ที่1) เด็กหญิงวริศรา พิรารักษ์ ป.5/5 ได้รับรางวัลรอง
รายการ : Singapore and Asian Schools Maths Olympiad ชั้นปี : Primary 3 รางวัล : Gold Medal
25 ส.ค.2566 รายงานผลการแข่งขัน Balance Bike ของเด็กหญิงรวิสรา ศรีรัตน์ (น้องสายไหม) ชั้นอนุบาลปีที่ 1/4 ที่เมือง 𝐓𝐚𝐢𝐧𝐚𝐧,ประเทศ 𝐓𝐚𝐢𝐰𝐚𝐧
24 ส.ค.2566 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เดินทางทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ คุ้มวิมานดิน และพระวัดโพรงอากาศ จังหวัดฉะเชิงเทรา
24 ส.ค.2566 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เดินทางทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร
23 ส.ค.2566 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี เข้าร่วมโครงการการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
24 ส.ค.2566 กิจกรรมวันพระในโรงเรียน
23 ส.ค. 2566 นายสิราวิชญ์ สำนักสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี พร้อมผู้บริหารและครู ร่วมพิธีเปิดการอบรมพนักงานธนาคาร รุ่นที่ 11 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี โดยมีตัวเเทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 40 คน เข้าร่วมก
วันที่ 19 ส.ค. 2566 ด.ญ. ญูคาธนันณัฏฐ จิตนารี แข่งขันรายการ Yong Artists Exhibition By Kids of Art & Little Art Chonburi ได้รับรางวัลลำดับที่ 5 ชื่อผลงาน รำไทย
18 ส.ค. 2566 นายสิราวิชญ์ สำนักสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และครู นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
16 ส.ค. 2566 คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรมใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง โครงการวันพระในโรงเรียน
10 ส.ค.2566 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรสองภาษา เข้าร่วมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ ซาฟารีเวิลด์ กรุงเทพฯ
10 ส.ค.2566 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
10 ส.ค.2566 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
9 ส.ค.2566 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เดินทางศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ คลองหลวง ปทุมธานี
3 ส.ค. 2566 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ร่วมกิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2566 ในโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและวินัยในโรงเรียน โดยได้รับความอนุเคราะห์อุปกรณ์การเลือกตั้ง พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ กกต. และผู้ตรวจการเลือกตั้ง จังหว
28-30 ก.ค.2566 การแข่งขันกีฬาหมากรุกไทย ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพระราม 2
27 ก.ค. 2566 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
27 ก.ค. 2566 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ช
26 ก.ค. 2566 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
25 ก.ค. 2566 คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรมใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง โครงการวันพระในโรงเรียน
18 ก.ค. 2566 ผอ. สิราวิชญ์ สำนักสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ
17 ก.ค. 2566 โครงการวันพระในโรงเรียน
วันที่ 8 - 9 ก.ค. 2566 เด็กหญิงโชติกา หล่อเถิน ได้รับรางวัลจากรายการ CHONBURI PAO SWIMMING CHAMPIONSHIP 2023
เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
รายการ : Hongkong International Mathimatical Olympiad (HKIMO) รอบ : คัดเลือกตัวแทนประเทศไทย ชั้นปี : Primary 3 รางวัล : Silver Medal
ชื่อ : มฤคินทร์ วีระวุฒิพล รายการ : Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Mathematical Olympiad (Big Bay Bei) รอบ : ชิงชนะเลิศ ระดับชั้น : Primary 3 รางวัล : 2nd Prize Award (Silver award)
ชื่อ : มฤคินทร์ วีระวุฒิพล รายการ : South East Asean Mathematical Olympiad ระดับชั้น : Primary 3 รางวัล : Merit award
19 ส.ค. 2565 เด็กเก่งรับรางวัล
10 ก.ค. 2566 โครงการวันพระในโรงเรียน
26 มิ.ย. ผอ. สิราวิชญ์ สำนักสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี มอบหมายให้รองจงกล สังข์ทอง เป็นผู้แทนนำคณะครู และนักเรียน เข้าร่วมโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีร่วมใจต้านภัยยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก และในโอกาสนี้ได้ร
26 มิ.ย. 66 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ โดยมี ผอ.สิราวิชญ์ สำนักสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันสุนทรภู่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู แ
26 มิ.ย. 66 ด.ช. ชาญเดช จิตรจริง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/10 ได้เข้าร่วมการแข่งขันโมโตครอส การกุศลครั้งที่ 1 วันที่ 25 มิถุนายน 2566 ณ. สนามภูธารน้ำใส รีสอร์ท จ.นครราชสีมา ได้รับรางวัลที่ 2 รุ่น 50 cc.โมโตครอส 1 ไดัรับรางวัลที่ 2 รุ่น 50 cc.โมโตคร
16 มิ.ย 2566 ขออนุญาตรายงานการแข่งขัน Balance Bike ของเด็กหญิงรวิสรา ศรีรัตย์ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/4 รายการ THE KING RIDER OF THAILAND 2023 Racing Track (10-11 June23) ~รุ่น Super Girl 2.0-3.11 Years ได้ที่ 1 ~รุ่น 3.6-3.11 Years รวมชายหญิง ได้ที่ 5