ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ทำเนียบผู้บริหาร
dot
bulletคณะผู้บริหาร
dot
โครงสร้างการบริหารงาน
dot
bulletฝ่ายบริหารงานวิชาการ
bulletฝ่ายบริหารแผนและงบประมาณ
bulletฝ่ายบริหารงานบุคคล
bulletฝ่ายบริหารงานทั่วไป
dot
โครงการเด่น
dot
dot
การประเมินระดับชาติ
dot
dot
ผลงานด้านวิชาการ
dot
bulletผลงานวิชาการ ปีการศึกษา 2554
bulletผลงานวิชาการ ปีการศึกษา 2555
bulletผลงานวิชาการ ปีการศึกษา 2556
bulletผลงานวิชาการ ปีการศึกษา 2557
bulletผลงานวิชาการ ปีการศึกษา 2558
bulletผลงานวิชาการ ปีการศึกษา 2559
dot
ทำเนียบนักเรียน
dot
bulletปีการศึกษา 2553
bulletปีการศึกษา 2554
bulletปีการศึกษา 2555
bulletปีการศึกษา 2556
bulletปีการศึกษา 2557
bulletปีการศึกษา 2558
dot
เครื่องแบบนักเรียน
dot
bulletระดับชั้นปฐมวัย
bulletระดับชั้นประถมศึกษา
dot
งานโภชนาการ
dot
bulletเมนูอาหาร
dot
ปฎิทินการศึกษา
dot
bulletปีการศึกษา 2555
bulletปีการศึกษา 2556
bulletปีการศึกษา 2557
bulletปีการศึกษา 2558
bulletปีการศึกษา 2559
dot
ขอใช้ภาพกิจกรรม
dot
bulletกรอกข้อมูลเพื่อรับภาพ
bulletรายละเอียดการขอใช้ภาพถ่าย
dot
องค์กรที่เกี่ยวข้อง
dot
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
dot
ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้
dot
มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

19 มกราคม 2561 กิจกรรมแนะแนวการศึกษา
More...


12 มกราคม 2561 กิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียนและวันเด็กแห่งชาติ
More...


9 มกราคม 2561 วันพระในโรงเรียน
More...


9 มกราคม 2561 เด็กเก่งรับรางวัล
More...


25 ธันวาคม 2560 กิจกรรมวันคริสมาสต์
More...


20 ธันวาคม 2560 ทัศนศึกษาเขาเขียว
More...


13-14 ธันวาคม 2560 แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนมาบเอื้อง บ้านบึง จังหวัดชลบุรี
More...


13- 14 ธันวาคม 2560 พิพิธภัณฑ์เด็ก จตุจักร กรุงเทพฯ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
More...


7 ธันวาคม 2560 ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
More...


6,8,12 ธันวาคม 2560 อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ศรีราชา ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3
More...


24 พฤศจิกายน 2560 วัดบางกุ้ง สมุทรปราการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
More...


28 พฤศจิกายน 2560 เข้าร่วมอบรมตามโครงการฝึกอบรมผ้าบาติก ประจำปีงบประมาณ 2561
More...


โครงการอบรมและศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2561 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 9 - 12 กุมภาพันธ์ 2561 ณ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย และจังหวัดขอนแก่น
More...


28 มกราคม 2561 ประชุมผู้ปกครองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
More...


28 มกราคม 2561 ประชุมผู้ปกครองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
More...


27 มกราคม 2561 ประชุมผู้ปกครองระดับชั้นอนุบาล
More...


30 มกราคม 2561 ประเมินกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
More...


18 มกราคม 2561 พิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวันกองทัพไทย
More...


17 มกราคม 2561 พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
More...


16 มกราคม 2561 วันครู
More...


7 มกราคม 2561 พิธีเปิดอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อาคารอเนกประสงค์ เปิดป้ายโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีและทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
More...


29 ตุลาคม 2560 ผู้บริหารและคณะครูอบรม PLC
More...


4 ตุลาคม 2560 ผู้บริหารและคณะครูร่วมเดินขบวนประเพณีวันวิ่งควาย ณ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี
More...


28 กันยายน 2560 ผู้บริหารและคณะครูร่วมงานนิทรรศการครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย
More...


19 มกราคม 2561 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลท่าโขงคลองหลวง
More...


22 ธันวาคม 2560 คณะดูงานจากโรงเรียนหนองปลาไหล
More...


12 ธันวาคม 2560 คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครรังสิต
More...


1 ธันวาคม 2560 คณะดูงานจาก อบต.บ้านกาศ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
More...


16 พฤศจิกายน 2560 ศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาลวังผางจังหวัดลำพูน
More...


18 กันยายน 2560 คณะดูงานจากโรงเรียนเทศบาล3 (เทศบาลสงเคราะห์) ราชบุรี
More...


11 กันยายน 2560 ต้อนรับคณะดูงานจากโรงเรียนขนอนบ้านกรด อยุธยา
More...


8 กันยายน 2560 ต้อนรับคณะดูงานจากโรงเรียนเทศบาล4รัตนโกสินทร์200ปี
More...


5 กันยายน 2560 ต้อนรับคณะดูงานจากโรงเรียนเทศบาล1 บ้านบึง
More...


21 สิงหาคม 2560 ตอนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสระพังวิทยา
More...


10 สิงหาคม 2560 ตอนรับคณะดูงานศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาอังกฤษระดับปฐมศึกษา (PEER CENTER)
More...


25 ก.ค. 2560 คณะศึกษาดูงานจากสุโขทัย
More...


19 มกราคม 2561 คณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมงานสวดพระอภิธรรมและพระราชทานเพลิงศพ คุณแม่ มัลลิกา สรรพวรสถิตย์
More...


22 ตุลาคม 2560 ผู้บริหารและคณะครูร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณแม่กิมเฉียง มุกสกุล ณ จังหวัดระยอง
More...


ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะผู้บริหารและครู ร่วมพิธีรดน้ำศพ มารดา รอง.ผอ.มณฑา วงศ์รัตน์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านครองมือไทรฯ วันที่ 18 ตุลาคม 2560
More...


29 กันยายน 2560 ผู้บริหารและคณะครูร่วมงานเกษียณอายุราชการ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
More...


27-28 กันยายน 2560 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าฝึกประสบการณ์ ตรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
More...


วันที่ 12 กันยายน 2560 ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณสำเนียง พันธ์ทรัพย์สาร ณ วัดคลองทุเรียน จังหวัดระยอง
More...


11 กันยายน 2560 ร่วมสวดอภิธรรมศพ ณ วัดคลองทุเรียน จังหวัดระยอง
More...


24 สิงหาคม 2560 ผู้บริหารและคณะครูร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมศพ ดร.กฤตพล ไชยพิเดช
More...


วันที่ 23 สิงหาคม 2560 ขอขอบคุณ เทศบาลตำบลเสม็ด (นายกยุทธนา สุภาภรณ์ )และเจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ที่ส่งรถน้ำมาบริการน้ำให้นักเรียน
More...


ด.ญ.วนัสนันท์ เจียรประวัติ ป.1/1 เจอเงิน 10 บาท บริเวณสวนวิทย์

ดญ.กานชนก เก็บเงินได้20บาท

ดช.เมพนธ์ ศิริรักษ์​ ป2/6 พบเงิน20บาท


ด.ช. ศุภณัฐ สุกใส ชั้น ป.5/3 เก็บกระเป๋าได้บริเวณโรงอาหาร

ด.ช.ธีระ นาคทอง ป.6/6 เก็บเงินได้ 20บาท นำมาส่งคืน

เด็กชายศุภกร ดวงภูธร ป.2/7 เก็บกระเป๋าเงินได้นำมาส่งคืน


ด.ช.กฤษฎา เอกวิริยกิจ ป.5/4 เจอสมุดธนาคารโรงเรียน พร้อมเงิน นำมาส่งที่ธนาคารโรงเรียนไว้เรียบร้อย

เด็กหญิง จิราพัทร ภาคแก้ว และ เด็กหญิงศุภิสรา ลิ้มภัคดี ป. 5/6 เก็บเงินได้ 20 บาทบริเวณเครืองออกกำลังกาย

ด.ญ.อธิชา. แสงกิตติคุ้มภัย ป.4/4 เก็บเงินได้ 20 บาท
Copyright © 2011 All Rights Reserved.

โรงเรียน อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
ที่อยู่ :  เลขที่ ๓๓๓/๓ หมู่ ๓ ตำบล :  เสม็ด อำเภอ : เมือง
จังหวัด : ชลบุรี      รหัสไปรษณีย์ : ๒๐๐๐๐
เบอร์โทร :  +(๖๖) ๓๘-๓๙๘๐๕๘     โทรสาร :  +(๖๖) ๓๘-๓๙๘๐๖๑
อีเมล : mmc333.ac.th@gmail.com
เว็บไซต์ : www.mmc.ac.th

 

web hit counter