ReadyPlanet.com
คณะผู้บริหาร ร่วมเป็นเกียรติในงานการแข่งขันกีฬาภายใน "บัวบานเกมส์" ครั้งที่ ๒๔

  คณะผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี

ร่วมเป็นเกียรติในงานการแข่งขันกีฬาภายใน "บัวบานเกมส์" ครั้งที่ ๒๔

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่

วันศุกร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖
ภาพกิจกรรมครูและบุคลากรทางการศึกษา

1 กันยายน 2566 องกรรณิการ์ สุขเกษม และคณะครูเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2566 ณ ห้องเฟื่องฟ้า อาคาร 1 ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุร
15 ส.ค. 2566 พระมหาธรัณสพจน์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางพระวรวิหาร และแม่ชีสุนี แสงสว่าง มอบหนังสือประวัติดั้งเดิมของวัดบางพระวรวิหาร ให้แก่ อบจ.ชลบุรี โดยมีนายพันธ์ศักดิ์ เกตุวัตถา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นผู้รับเพื่อนำไปมอบให้กับ
15 ส.ค. 2566 นายพันธ์ศักดิ์ เกตุวัตถา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี (อบจ.ชบ.1) ในโอกาสที่เข้าร่วมกิจกรรมการประกวด "รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย" ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยมี
26 ก.ค. 2566 คณะผู้บริหาร และครู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี พร้อมด้วยโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เข้าร่วม งานแห่เทียนพรรษาจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2566 ณ บริเวณหอพระพุทธสิหิงค์ฯ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
26 ก.ค. ผอ.สิราวิชญ์ สำนักสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี และคุณครูวารุณี จันพร วิทยากรลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน เข้ารับพระราชทานเข็มลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน และผ้าพันคอลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ในพิธีพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกี
25 - 27 ก.ค. 2566 ผอ. สิราวิชญ์ สำนักสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ"ทายปริศนาร้อยกรอง(โจ๊กปริศนา)"เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า องค์การบริหารส่วน
25 ก.ค. 2566 นายกวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดโครงการเยาวชนชลบุรีร่วมใจรักษ์ทะเล ปีงบประมาณ 2566 ณ โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา ในโอกาสนี้ รองกรรณิการ์ สุขเกษม นำคณะครูและ ตัวแทนนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเมืองใ
19-23 ก.ค. 2566 ผอ สิราวิชญ์ สำนักสกุล พรุ่งนี้การสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี และคณะผู้บริหาร ร่วม ประชุมสามัญ โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2566 "การศึกษาท้องถิ่นก้าวไกลสร้างสมรรถนะเด็กไทย สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแนวท
19 ก.ค. 2566 นายสิราวิชญ์ สำนักสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี และคณะครู เข้าร่วมศึกษาดูงาน เรื่องการจัดการรถรับส่งนักเรียน ณ โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร จังหวัดจันทบุรี
18 ก.ค. 2566 ผอ. สิราวิชญ์ สำนักสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการกำหนดวิสัยทัศน์ร่วมและทิศทางการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดชลบุรี ณ โรงแรมรัตนชล จังหวัดชลบุรี
17-18 ก.ค. 2566 รองกรรณิกา สุขเกษม รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี และคณะครูเข้าร่วมโครงการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช 2566 ณ ห้องเฟื่องฟ้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุ
12 ก.ค. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดอาหารกลางวันเพื่อสุขอนามัยที่มีคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี รองพันธ์ุศักดิ์ เกตุวัตถา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเ
11 - 13 ก.ค. 2566 ผอ.สิราวิชญ์ สำนักสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี มอบหมายให้ รองกรรณิการ์ สุขเกษม รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี พร้อมด้วยคณะครูเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ประมวลผ
11 ก.ค. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดอาหารกลางวันเพื่อสุขอนามัยที่มีคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี รองพันธ์ุศักดิ์ เกตุวัตถา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
3 ก.ค.2566 การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
26 มิ.ย. 2566 ผอ. สิราวิชญ์ สำนักสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี มอบหมายให้ รองจงกล สังข์ทอง เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุม โครงการ การแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัด อบจ.ชลบุรี ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจาก รองพันธ์
27 - 28 พ.ค. 2566 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน" (วันที่ 2)
27 - 28 พ.ค. 2566 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน" (วันที่ 1)
20 พ.ค. 2566 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูศิริลักษณ์ สุวรรณชัยรบ ที่ได้รับรางวัล ㆍ ครูสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น ㆍ รางวัลครูไทยคุณธรรม เชิดชูและคารวะคุณความดีของครู
10 พ.ค. 2566 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมกระดังงา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
9-10 พ.ค. 2566 คณะผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาความรู้ด้านกฏหมายและระบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของบุคคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
1 พ.ค. 2566 คณะผู้บริหาร และคณะครูเข้าร่วมอบรมโครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของประชาชนในจังหวัดชลบุรี ณ ห้องแก้วเจ้าจอม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
30 เม.ย. 2566 การประชุมผู้ปกครอง นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมชาวชล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คุณครูลลิตา พินิจกลาง และคุณครูสมจิตร คำผุย เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ กลยุทย์ ในการจัดการ Reading Education สำหรับโลกศตวรรษที่ 21 ณ อาคารนานมีบุ๊คส์เฮ้า
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ร่วมกับ ขนส่งจังหวัดชลบุรี สถานีตำรวจภูธรเสม็ด เทศบาลเมืองอ่างศิลา และ เทศบาลตำบลเสม็ด จัดประชุมชมรมรถตู้ผู้ประกอบการเอกชน เพื่อให้นโยบายในการเฝ้าระวัง ดูแล ป้องกัน ด้านความปลอดภัย ในการให้บริการนักเรียน โรงเรียนอนุบา
การประชุมผู้ปกครอง นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมชาวชล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
28 ก.พ. 2556 ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ร่วมงานเปิดอาคารเรียน โรงเรียนบ้านคลองมือไทร สว่างไสวราษฎร์บำรุง
17 ม.ค. 2565 นายกวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน IPAD ในห้องเรียน 'IPAD IN YOUR CLASSROOM' โดยมี คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมชา
17 ม.ค.2566 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี เข้าร่วมโครงการอบรมส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 1
12 ม.ค. 2566 นางจงกล สังข์ทอง และ นางสาวกรรณิการ์ สุขเกษม รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดกีฬาสี ''ท่าข้ามเกมส์ ครั้งที่ 35'' ประจำปีการศึกษา 2565
9 ธ.ค.2565 นางจงกล สังข์ทอง (รองผู้อำนวยการสถานศึกษา) ได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลประเทศไทย (จังหวัดชลบุรี) ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม อบจ.ชลบุรี
7 ธ.ค.2565 นางจงกล สังข์ทอง (รองผู้อำนวยการสถานศึกษา) ได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
5 ธ.ค.2565 นายสิราวิชญ์ สำนักสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี มอบหมายให้ นางมณฑา วงศ์รัตน์ พร้อมด้วยคุณครูวารุณี จันพร เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเล (Soft Opening) เพื่อทดสอบระบบการบริหารจัดการ ณ อาคารศูน
2 ธ.ค.2565 นายสิราวิชญ์ สำนักสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี มอบหมายให้ นางมณฑา วงศ์รัตน์ และนางสาวกรรณิการ์ สุขเกษม รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี และคณะครู ร่วมเป็นเกียรติเพื่อให้การต้อนรับ นายโกศล มิ
21 พ.ย. 2565 คณะผู้บริหารสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เข้าตรวจเยี่ยมการสร้างผู้เรียนสู่การเป็นนวัตกรยุคดิจิดัลด้วยเทคนิค CODING และเปลี่ยนผู้เรียนเป็นปู้เล่นด้วยเทคนิค GAMIFICATION ประจำปีการศึกษา 2565
18 พ.ย. 2565 พิธีมอบเกียรติบัตร เชิดชูเกียรติเครือข่ายทางวัฒนธรรมด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม จังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม อาคาร 1 ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จัดโดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี
31 ต.ค.2565 นายสิราวิชญ์ สำนักสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี มอบหมายให้นางมณฑา วงศ์รัตน์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี และคณะครู ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสุขสรร คำแสงดี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองผู
28 ต.ค.2565 คุณครูศิริพร พงษ์ธานี เป็นตัวแทนท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความร่วมมือ และพิธีบันทึกลงนามความร่วมมือ (MOU) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภั
28 ตุลาคม 2565 นายสิราวิชญ์ สำนักสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี มอบหมายให้นางมณฑา วงศ์รัตน์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี และคณะครู เดินทางเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวบุษยมาส ควบคุม ในโอกาสเข้ารับก
การประชุม การศึกษาเป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์
ผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ร่วมต้อนรับ นายมณเฑียร สุภโกศล รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านคลองมือไทร(สว่างไสวราษฎร์บำรุง)
ผู้บริหารและคณะครู ประดับเครื่องหมายราชการพร้อมทั้งร่วมแสดงความยินดี คุณครูบุษยมาส ควบคุม เข้ารับบรรจุราชการ
นางจงกล สังข์ทอง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี เข้าร่วมประชุมกับคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่ายทุกส่วนราชการ และผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัด อบจ.ชลบุรี ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล ( Video Conference ) ครั้งที่ 1
22 ต.ค.65 อบรมอัคคีภัยให้กับ พนักงานขับรถ พ่อบ้าน แม่บ้าน ร่วมกันเฝ้าระวังเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด
18 ต.ค.2565 นางจงกล สังข์ทอง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเสม็ด ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเสม็ด ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเสม็ด
14 ต.ค.2565 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ร่วมต้อนรับ นายจิรศักดิ์ อ่างแก้ว รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม
11 ต.ค.2565 ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับ นางดารัตน์ สุรักขกะ (รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี) นางสาวประภาศรี ชาญสมร (หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา) นางกัญญา ดินดะบุระ (ผอ.กองการเจ้าหน้าที่) นางสาวพัชญ์ศิญาดา นภพันธุ์
10 ต.ค.2565 รอง มณฑา วงศ์รัตน์ และคณะครู เป็นตัวแทนท่านผู้อำนวยการ ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม
คณะครูรับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา "DLA AWARD 2022" ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 29 กันยายน 2565 จาก นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ณ โรงแรมรีเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
29 ก.ย.2565 ผู้บริหารและคณะครูร่วมงานเกษียณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
28 ก.ย.2565 ผู้บริหารและคณะครูร่วมงานเกษียณ ครูศรุตยา หอมจันทร์ และ ครูกัญญา เกียรติกูล ณ โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา
25 ก.ย.2565 คณะครูปฐมวัยเข้ารับการอบรมโครงการสะเต็มศึกษา
23 ก.ย.2565 คณะผู้บริหารและคณะครู สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมงานเกษียณ คุณครูสมบูรณ์ สืบนุกูล ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
20 ก.ย.2565 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
22 ก.ย.2565 คณะผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ร่วมงานเกษียณ ผู้อำนวยการศิริพรรณ ติละกุล และคุณครูรัชนี อมรินทร์ ณ โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์
1 ก.ย.2565 ผู้บริหารร่วมงาน 100 ปี บ้านศรีมหาราชา ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา จ.ชลบุรี
4 ต.ค.2565 คณะผู้บริหาร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวเขมจิรา ธาตุดี และ นางสาวเกศินี ศรีสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียน ณ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
17 ส.ค.2565 คณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลของสถานศึกษา โครงการ INNOVTION FOR THAI EDUCATION (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี
วันที่ 9 ส.ค. 2565 รองผู้อำนวยการ จงกล สังข์ทอง และคณะครู ร่วมพิธีวันแม่แห่งชาติ และร่วมมอบเงินผ้าป่าการศึกษา ณ โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์
1 ส.ค.2565 ผู้บริหารประดับเครื่องหมายราชการพร้อมทั้งร่วมแสดงความยินดี คุณครูพีรพร สุทธา เข้ารับบรรจุราชการ
25 ก.ค.2565 รองผู้อำนวยการจงกล สังข์ทอง เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทางทะเล โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา โดยมีท่านนายกวิทยา คุณปลื้ม เป็นประธาน
วันที่ 24 ก.ค. 2565 การประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมชาวชล 2
8 ก.ค.2565 ผู้บริหารประดับเครื่องหมายราชการพร้อมทั้งร่วมแสดงความยินดี คุณครูสรณ์สิริ นารอด และคุณครูเบญจมาศ หอมหวล เข้ารับบรรจุราชการ
2 มิ.ย. 2565 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
โครงการฝึกอบรมปฏิบัติธรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2565 ณ สำนักปฏิบัติธรรม "ธรรมปทีป" ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหว
12 พ.ค.2565 ผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี เทศบาลตำบลเสม็ด และสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลเสม็ด ร่วมกิจกรรมสัปดาห์วันวิสาขบูชา ณ วัดเสม็ด
10 พ.ค.65 นายสิราวิชญ์ สำนักสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี รับรางวัลองค์กรต้นแบบทางวัฒนธรรม ด้านการรณรงค์ส่งเสริมแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองของจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2564
9 พ.ค.2565 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564
17 มี.ค. 2565 สถานศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 คะแนนการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) สูงสุด สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
15 มี.ค. 2565 คณะผู้บริหารร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส นางประไพศรี บัวจะโป๊ะ เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดยุคลราษฎร์สามัคคี สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
13 เม.ย. 2565 ขบวนแห่สงกรานต์ การประกวดขบวนแห่สงกรานต์ การมอบถ้วยรางวัล และพิธีสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ ในงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ และงานสงกรานต์จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2565 ณ หอพระพุทธสิหิงค์ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
28 ม.ค. 2565 ผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ร่วมแสดงความยินดี คุณครูจินต์จุฑาณิศ ชินดิศธเนศ ย้ายไปปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ ตำบลเดื่อศรีคันไชย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
ผู้บริหารและคระครูเข้าร่วม พิธีโครงการวันครู ประจำปี 2565 ของโรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี "ครั้งที่ 14" ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
25 พ.ย.2564 นายสิราวิชญ์ สำนักสกุล ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี
20 พ.ย.2564 นายสิราวิชญ์ สำนักสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี และนางวารุณี จันพร ผู้กำกับลูกเสือโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี เข้าร่วมการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชา ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิก
นายสิราวิชญ์ สำนักสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี มอบหมายให้นางจงกล สังข์ทอง และนางมณฑา วงศ์รัตน์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ นำคณะครูตัวแทนสายชั้นเข้าร่วมงานสัมนาการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ณ โรงเรียนสาธิ
คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากสาธารณสุขจังหวัด
30 กันยายน พ.ศ.2564 พิธีมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ นางสุณี ศรีโกศล รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
29 กันยายน 2563 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564
22 ส.ค. 2564 ผู้บริหารประชุม คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ทางระบบออนไลน์ ผ่านทาง Cisco Webex
19 - 20 สิงหาคม 2564 การประชุมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566 - 2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย ดร.สุวรรณ พิณตานนท์
26 ส.ค.2564 คณะครูโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ดำเนินการส่งมอบอาหารเสริม (นม) โรงเรียน บัตรประกัน เมล็ดพันธุ์ผักคะน้า ผักบุ้ง ให้กับผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19)
6 ส.ค.2564 นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เข้าตรวจเยี่ยมพร้อมทั้งให้กำลังใจ คณะครูโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ในการดำเนินการส่งมอบอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้กับผู้ปกครองนักเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
11 มิถุนายน 2564 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมกระดังงา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
31 มีนาคม 64 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีและโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศร
ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ร่วมเปิดโครงการอบรมสัมมนาพัฒนาครูผู้สอนพัฒนาองค์ความรู้ ด้านการจัดการเรียนการสอนจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฎิบัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมเจปาร์ค จ.ชลบุรี
24 มี.ค.2564 การตรวจเยี่ยนสนามสอบ NT ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
19 มีนาคม 2564 นางจงกล สังข์ทอง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมงาน ส่งเสริมท้กษะด้านวิชาการ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ โดยมีนายเอ็นดู สุวรรณโชติ ผอ.กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม มาเป็นประธานการเปิดงาน
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563 วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมกระดังงา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
4 กุมภาพันธ์ 2564 คณะผู้บริหาร และครู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ร่วมส่งคุณครูเข้ารับราชการ โรงเรียนบ้านย่านซื่อ และ โรงเรียนหนองสองห้อง
1ก.พ.2564ผู้บริหารประดับขีดแสดงความยินดี คุณครูบุษชา พุ่มพวง และ คุณครูดาวประกาย บุญหลาย เข้ารับบรรจุราชการ
29 มกราคม 2564 การเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดเรียน 100% วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
29 มกราคม 2564 สายชั้น ป.6 เตรียมความพร้อมรองรับการเปิดเรียน 100% วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
29 มกราคม 2564 สายชั้น ป.5 เตรียมความพร้อมรองรับการเปิดเรียน 100% วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
29 มกราคม 2564 สายชั้น ป.4 เตรียมความพร้อมรองรับการเปิดเรียน 100% วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
29 มกราคม 2564 สายชั้น ป.3 เตรียมความพร้อมรองรับการเปิดเรียน 100% วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
29 มกราคม 2564 สายชั้น ป.2 เตรียมความพร้อมรองรับการเปิดเรียน 100% วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
29 มกราคม 2564 สายชั้น ป.1 เตรียมความพร้อมรองรับการเปิดเรียน 100% วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
29 มกราคม 2564 สายชั้น อ.3 เตรียมความพร้อมรองรับการเปิดเรียน 100% วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564