ReadyPlanet.com
26 มิ.ย. 62 กิจกรรมปันน้ำใจ บริจาคสิ่งของให้ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวรชายแดนบ้านห้วยกุ๊ก เวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

 26 มิ.ย. 62 กิจกรรมปันน้ำใจ บริจาคสิ่งของให้ ศูนย์การเรียนตรวจตระเวรชายแดนบ้านห้วยกุ๊ก เวียงแก่น

จังหวัดเชียงราย

 
ภาพกิจกรรมจิตสาธารณะ

4 ม.ค.2567 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี เป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมศพ คุณยายบาง วัฒนะสุวรรณ คุณยายคุณครูพบัฏฐ์ พัชรเจริญ โดยการนำของ นายสิราวิชญ์ สำนักสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู ณ ศาลา 1 วัดเเ
11 ก.ย. 2566 นายเรวัต ผลลูกอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี , โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี นำโดยนายสิราวิชญ์ สำนักสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี คณะผู้บริหาร ครู บ
8 ก.ย. 2566 ผู้บริหารและคณะครูร่วมเป็นเจ้าภาพและสวดอภิธรรม คุณครูเจษฎา สังข์ทอง ( สามี นางจงกล สังข์ทอง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี) ณ วัดหนองใหญ่
4 ก.ย. 2566 ผู้บริหารและคณะครูร่วมเป็นเจ้าภาพและสวดอภิธรรม คุณพ่อเจริญ เกตุงาม บิดาของ คุณครูทวีวงศ์ เกตุงาม ณ วัดเนินสุทธาวาสจังหวัดชลบุรี
31 ก.ย.2566 ผู้บริหารและคณะครูร่วมรดน้ำศพ คุณพ่อเจริญ เกตุงาม บิดาของ คุณครูทวีวงศ์ เกตุงาม ณ วัดเนินสุทธาวาสจังหวัดชลบุรี
2 มิ.ย. 2566 ขอขอบคุณ เทศบาลตำบลเสม็ดและสถานีตำรวจภูธรเสม็ด ที่ให้ความอนุเคราะห์ปรับปรุงทาสี เครื่องหมายจราจรบริเวณด้านหน้าโรงเรียน
12 พ.ค. 2566 เทศบาลตำบลเสม็ดจะเข้าพ่นฆ่ายุงประเภทหมอกควันรอบโรงเรียน
นายกริชสยาม คงสตรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่ เป็นผู้แทนคณะครูโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มอบสิ่งของเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ดับไฟป่า ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว
29 ม.ค. 2565 คณะท่านผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ที่ให้เกียรติมาร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่เจริญ ผลมี มารดาคุณครูชุติกาญจน์ขวัญขัชวาล ณ วัดราษฎร์ศรัทธา(ท้ายดอน) ตำบล เหมือง อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
11 ธ.ค.2565 ผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดอภิธรรมศพลุงน้อย บัวกระโทก สามีของป้าจำลอง บัวกระโทก ณ ศาลา 4 วัดเสม็ด
9 ธ.ค.2565 ผอ.สิราวิชญ์ สำนักสกุล (ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี) มอบหมายให้ นางมณฑา วงศ์รัตน์ (รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี) และคุณครูวารุณี จันพร เป็นตัวแทน ผู้บริหาร ครู และบุคลากร โรงเรียนอนุบาล
8 ธ.ค.2565 ผอ.สิราวิชญ์ สำนักสกุล (ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี) มอบหมายให้ นางมณฑา วงศ์รัตน์ (รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี) และคุณครูวารุณี จันพร เป็นตัวแทน ผู้บริหาร ครู และบุคลากร โรงเรียนอนุบาลเมือ
21 เม.ย.2565 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีร่วมพิธีฌาปนกิจ คุณพ่อประเสริฐ ปาณะปุณณัง ณ วัดช่องลม อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
วันที่ 7-11 มี.ค. 2565 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีเป็นศูนย์ให้บริการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาภาคประชาชน
3 ก.พ. 2565 ผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดอภิธรรมศพ คุณพ่อฟุ้ง ขำทอง บิดาของคุณครูสกุณา ขำทอง ณ วัดปากลี ตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
13 ธ.ค. 2564 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ร่วมพิธีฌาปนกิจ คุณพ่อประพันธ์ ตัญกาญจน์ ณ เมรุ วัดเสม็ด จ.ชลบุรี
13 ธ.ค. 2564 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี เข้าร่วมโครงการ ''อบจ.ชลบุรี ร่วมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์'' ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
9 ธ.ค. 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีและ ผู้บริหาร ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อประพันธ์ ตัญกาญจน์ บิดา นายสมภพ ตัญกาญจน์ (บุคลากรโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี) ณ วัดเสม็ด จ.ชลบุรี
7 ธ.ค. 2564 ผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อประพันธ์ ตัญกาญจน์
25 พ.ย.2564 นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ( ประธานในพิธี ) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณพ่อมงคล กวีกิจวิรัตน์ บิดาของ คุณครูจุฬาลักษณ์ เชื้อเงิน ณ วัดจรูญราษฎร์ชลบุรี
24 พ.ย.2564 ผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดอภิธรรมศพ คุณพ่อมงคล กวีกิจวิรัตน์ บิดาของ คุณครูจุฬาลุกษณ์ เชื้อเงิน
18 พ.ย.2564 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีร่วมพิธีฌาปนกิจคุณแม่แดง ทับทอง คุณแม่ นายวิสันติ ทับทอง (บุคลากรโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี) ณ ฌาปนสถานวัดเสม็ด
17 พ.ย.2564 ผู้บริหารและครู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่แดง ทับทอง คุณแม่ นายวิสันติ ทับทอง (บุคลากรโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี) ณ ศาลา 4 วัดเสม็ด
16 พ.ย.2564 คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ร่วมพิธีรดน้ำศพคุณแม่แดง ทับทอง คุณแม่ นายวิสันติ ทับทอง (บุคลากรโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี) ณ ศาลา 4 วัดเสม็ด
14 พ.ย.2564 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีร่วมพิธีฌาปนกิจคุณแม่สมจิต เจริญสุขมั่น ณ ฌาปนสถานวัดเสม็ด
11พ.ย.2564 นายถาวร สุทธิกิตติวรกุล รองปลัด อบจ.ชลบุรี ในนามนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่สมจิต เจริญสุขมั่น มารดา คุณครูจุฬาลักษณ์ เชื้อเงิน ณ วัดเสม็ด
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ขอขอบคุณคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเสม็ดที่ให้ความอนุเคราะห์รถน้ำฉีดชำระท่อระบายน้ำภายในบริเวณโรงเรียน
วันที่ 18,20 ตุลาคม 2564 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ให้ความอนุเคราะห์สถานที่เป็นศูนย์ฉีดวัคซีน pfizer เข็มที่ 1 นักเรียน โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่มีความประสงค์ขอเข้ารับวัคซีน
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ขอขอบคุณคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเสม็ดให้ความอนุเคราะห์ จัดเก็บกิ่งไม้ภายในโรงเรียน
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเสม็ดให้ความอนุเคราะห์ตัดหญ้าบริเวณป่าชายเลนเพื่อเตรียมรับเป็นศูนย์ให้บริการฉีดวัคซีนกับนักเรียน โรงเรียนสังกัดท้องถิ่น
27 ก.ค.2564 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีร่วมฌาปนกิจคุณแม่อำพัน อินทรโชติ มารดาคุณครูวันเพ็ญ อินทรโชติ ณ วัดบ้านเก่า ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี
22 ก.ค.2564 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีร่วมฟังสวดพระอภิธรรมคุณแม่อำพัน อินทรโชติ มารดาคุณครูวันเพ็ญ อินทรโชติ ณ วัดบ้านเก่า ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี
13 กรกฎาคม 2564 ผู้บริหารและคณะครูร่วมพระราชทานเพลงศพคุณพ่อสถาพร เจริญเตีย คุณพ่อคุณครูณัฐพร เจริญเตีย ณ วัดบางเกลือ ต.บางเกลือ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
10 ก.ค. 2564 ผู้บริหารและคณะครูร่วมฟังสวดอภิธรรมศพคุณพ่อสถาพร เจริญเตีย คุณพ่อคุณครูณัฐพร เจริญเตีย ณ วัดบางเกลือ ต.บางเกลือ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
8 ก.ค. 2564 ผู้บริหารและคณะครูร่วมรดน้ำศพคุณพ่อสถาพร เจริญเตีย คุณพ่อคุณครูณัฐพร เจริญเตีย ณ วัดบางเกลือ ต.บางเกลือ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
5 ก.ค.2564 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ร่วมฌาปนกิจศพ คุณแม่บุญช่วย คำน้อย มารดาของคุณครูพลอยนภัส ด้วงเงิน ณ วัดจุกกะเฌอ
4 ก.ค. 2564 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีร่วมฌาปนกิจคุณแม่พยุง ทองเอี่ยม
3 ก.ค. 2564 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่พยุง ทองเอี่ยม
2 มิ.ย. 2564 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีร่วมฌาปนกิจศพคุณแม่นุกูล คุณสนอง มารดาของคุณครูนุชนาฎ อนุรักษ์ธนกุล ณ วัดแจ้งเจริญดอน
31 พ.ค.2564 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่นุกูล คุณสนอง มารดาของคุณครูนุชนาฎ อนุรักษ์ธนกุล ณ วัดแจ้งเจริญดอน
5 พ.ค.2564 คุณพันธ์ุศักดิ์ เกตุวัตถา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นำทีมเจ้าหน้าที่ให้บริการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid 19) เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน ปีการศึก
20 มี.ค. 2564 คณะผู้บริหารร่วมบริจาคหนังสือให้ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองผักตบโนนเพ็ก จังหวัดนครพนม
วันที่ 19 มี.ค. 2564 ตัวแทนคณะผู้บริหาร และคณะครู มอบเงินช่วยเหลือบ้านของเด็กนักเรียนที่ไฟไหม้
15 มี.ค.2564 ผู้บริหารและคณะครูร่วมพิธีฌาปนกิจ นายธงชัย วงษ์นิกร ณ วัดชมภูแก้ว จ.ชลบุรี
กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ ศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณะภัย เทพาพิทักษ์ฐานปราการ ให้ความอนุเคราะห์ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID 19)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ให้ความอนุเคราะห์ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ((COVID 19)
21 ม.ค.2564 ผู้บริหารและคณะครู ร่วมฟังสวดอภิธรรมศพ คุณแม่เกิ่ง ภาพลงาม ณ วัดดอนดำรงธรรม
21 ม.ค.2564 ผู้บริหารและคณะครู บุคลากร ร่วมงานฌาปนกิจ คุณพ่อประพันธ์ กิมทอง ณ วัดหนองสังข์ประชาบำรุง
30 ธ.ค.2563 ผู้บริหารและคณะครูร่วมพิธีฌาปกิจคุณพ่อนิยม แซ่ตั๊น บิดาของ ครูวารุณี จันพร ณ วัดเสม็ด จ.ชลบุรี
28 ธ.ค.2563 ผู้บริหารและคณะครู บุคลากร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ร่วมพิธีรดน้ำศพและร่วมฟังสวดอภิธรรมศพ คุณพ่อทอง เหลืองอ่อน บิดาของ ครูรินรดา เหลืองอ่อน ณ วัดพลับ อ.พนันิคม จ.ชลบุรี
28 ธ.ค.2563 ผู้บริหารและคณะครู บุคลากร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ร่วมฟังสวดอภิธรรมศพ คุณพ่อนิยม แซ่ตั๊น บิดาของ ครูวารุณี จันพร ณ วัดเสม็ด จ.ชลบุรี
27 ธ.ค.2563 ผู้บริหารและคณะครู บุคลากร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ร่วมพิธีรดน้ำศพและร่วมฟังสวดอภิธรรมศพ คุณพ่อนิยม แซ่ตั๊น บิดาของ ครูวารุณี จันพร ณ วัดเสม็ด จ.ชลบุรี
8 ธ.ค.63 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ขอขอบคุณ คุณวีระศักดิ์ กิจนิธืธาดา ผู้ปกครอง ด.ช.เมธาวัฒน์ กิจนิธิธาดา ป.3/8 และ คุณสายฝน ทุมมนตรี ผู้ปกครอง ด.ญ.ฟ้าใส ทุมมนตรี ป.6/7 ที่ได้สนับสนุนน้ำยาฆ่าเชื้อและเครื่องฉีดพ่นให้กับทางโรงเรียน
8 ธ.ค. 63 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีขอขอบคุณ อาจารย์นครินทร์ กำเงิน จากวิทยาลัยเทคนิคบางแสน ชลบุรี ผู้ปกครองเด็กชายนวพรรษฐ กำเงิน ป.2/9 และเด็กชายศิริครินทร์ กำเงิน ป.5/8 ที่มาช่วยซ่อมจักรยานสำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในระดับปฐมวัย
29 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีร่วมเป็นเจ้าภาพฟังสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่พูนสุข เหล่าพิเดช
12 พ.ย. 63 ผู้บริหารและคณะครู ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ด.ญ.กนกพิชญ์ แก้วกมล น้องตังเม นร.ชั้น อ.3-3 ณ วัดแจ้งเจริญดอน
2 พ.ย.2563 คณะผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.ปาริชาติ เวเบอร์ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนโรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส
2 พ.ย.2563 คณะผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับ นายจามรฤทธิ์ วิรัตน์เกษม เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
14 ต.ค.2563 ผู้บริหารและคณะครูร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อดำรงค์ ฉิมบ้านไร่ ณ วัดเสม็ด จ.ชลบุรี
13 ต.ค.2563 ท่าน ผอ. สิราวิชญ์ สำนักสกุล พร้อมด้วยผู้บริหารคณะครู ร่วม ส่งร่าง ของ Charlyn A. Mazo กลับสู่ ประเทศฟิลิปปินส์
9 ต.ค.2563 ผู้บริหารและคณะครูร่วมรดน้ำศพ นาย ดำรงค์ ฉิมบ้านไร่ ณ วัดเสม็ด จ.ชลบุรี
30 ก.ย. 63 ผู้บริหารร่วมงานเกษียณ ณ โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม
29 ก.ย. 63 ผู้บริหารร่วมงานเกษียณ ณ โรงเรียนบ้านเขาซกเบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร
27 ก.ย. 63 ผู้บริหารร่วมงานเกษียณ ณ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
25 ก.ย. 63 งานเกษียณบุคลาการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
24 ก.ย. 63 ผู้บริหารร่วมงานเกษียณ ณ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
18 ก.ย. 63 งานเกษียนโรงเรียนหนองค้อ
30 ส.ค.2563 ผู้บริหารและคณะครู บุคลากร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ร่วมฌาปนกิจ ครูยุพา มั่นคง ณ วัดเขาบางทราย ตำบลบางทราย จังหวัดชลบุรี
6 ส.ค.2563 นายสิราวิชญ์ สำนักสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ร่วมพิธีฌาปนกิจ คุณพ่อแฉล้ม วิสุทธิแพทย์
13 ก.ค. 2563 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ขอขอบคุณ คุณวีระศักดิ์ กิจนิธิธาดา ผู้ปกครอง ด.ช.เมธาวัฒน์ กิจนิธิธาดา ป.3/8 และ คุณสายฝน ทุมมนตรี ผู้ปกครอง ด.ญ.ฟ้าใส ทุมมนตรี ป.6/7 ที่ได้สนับสนุนน้ำยาฆ่าเชื้อและเครื่องฉีดพ่นให้กับทางโรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ร่วมลดค่าใช้จ่ายจากพลังไฟฟ้าโดยการใช้หลอดไฟจากพลังงานโซล่าเซลล์
10 ก.ค. 2563 คุณปรีณา แสงพลอยสุขวิทยาริมวานิช บริจาคเครื่องวัดอุณหภูมิให้กับโรงเรียน
22 พ.ค. 2563 ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี พร้อมคณะครู ได้นำ ข้าวสาร น้ำดื่ม มาม่า ขนม นม รวมถึงสิ่งของต่าง ๆ มาใส่ "ตู้ปันน้ำใจสู้ภัยไปด้วยกัน ตำรวจภูธรภาค 2" บริเวณด้านหน้าอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรเสม็ด เพื่อแบ่งปันเพื่อน
21 พ.ค. 2563 ผู้บริหารและคณะครูร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อสนั่น พุทธรักษา บิดาคุณครูวนิดา พุทธรักษา ณ วัดเนินสุทธาวาส
20 พ.ค. 2563 ผู้บริหารและคณะครูร่วมพิธีรดน้ำศพ คุณพ่อสนั่น พุทธรักษา บิดาคุณครูวนิดา พุทธรักษา ณ วัดเนินสุทธาวาส
11 เมษายน 2563 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ร่วมฌาปนกิจ คุณแม่ศรีสุภา พินิจกลาง ณ วัดเสม็ด จ.ชลบุรี
11 มี.ค.63 ผู้บริหาร ครู และบุคลากร ร่วมกันพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ช่วงปิดภาคเรียน
10 มี.ค.63 ผู้บริหาร ครู และบุคลากร ร่วมกันพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ช่วงปิดภาคเรียน
9 มี.ค.63 ผู้บริหาร ครู และบุคลากร ร่วมกันพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ช่วงปิดภาคเรียน
20 ก.พ.2563 ผู้อำนวยการสิราวิชญ์ สำนักสกุลและคณะครู เข้าร่วมโครงการบริจาคโลหิต ณ อบจ.ชลบุรี
4 ธ.ค.62 ท่านผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการเดินทางมาให้กำลังใจครอบครัวของเด็กชายนฤรัฐ กังวานพณิชย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งประสบเหตุไฟไหม้
7 พ.ย.62 ผู้บริหารและคณะครูร่วมพิธีบูชามิสซา เยโนเวฟา สมควร แพทยากุล
16 ต.ค.2562 ผู้บริหารและคณะครู ร่วมเดินทางเพื่อส่งคุณครูอาริยา อังสนุ ในโอกาสย้ายสถานที่ทำงานไปยังโรงเรียนเทศบาลท่าตูม จังหวัดสุรินทร
9 ต.ค. 2562 โครงการสายใยรัก อช.
8 ต.ค.2562 ผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้กำลังใจโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ ที่ฝนตกหนักน้ำท่วม
3 ต.ค.2562 ผู้บริหารและคณะครูร่วมพิธีรดน้ำศพ คุณตาของน้องพริตตี้ ป.5/5 ณ วัดเสม็ด ศาลา 1
29 กันยายน พ.ศ.2562 ผู้บริหารและคณะครูร่วมงาน เกษียณข้าราชการ ณ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม
23 กันยายน 2562 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ ศูนย์อำนวยการ ช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จังห
16 ก.ย- 22 ก.ย.2562 ในเวลา 08.30 -17.00 น. โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ขอเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยรวบรวมธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
25 ส.ค.2562 คณะผู้บริหาร คณะครู และผู้ปกครองที่ร่วมบริจาคสิ่งของและเงินให้กับทางมูลนิธิบ้านบางปะกง สถานสงเคราะห์คนพิการ จ.ฉะเชิงเทรา
1 ส.ค.2562 ผู้บริหารและคณะครู ร่วมฌาปนกิจ นางสาว ธิดารัตน์ รัติกูล ณ วัดโพธิ์
3 ก.ค.2562 ผู้บริหารและคณะครูร่วมพิธีฌาปนกิจ นายบุญเลิศ แสงกระจ่าง
30 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลเสม็ด โดยนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเสม็ด นายยุทธนา สุภาภรณ์ ให้ความอนุเคราะห์ ตัดและจัดเก็บต้นไม้ที่ล้มเพราะฝนตกและแรงลม
28 พฤษภาคม 2562 คณะครูจิตอาสาจัดสถานที่ สภ.เสม็ด
26 พฤษภาคม 2562 ฉีดยาพ่นกำจัดยุง
21 พฤษภาคม 2562 คณะครูโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี จัดสถานที่ และโต๊ะลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ห้องแก้วเจ้าจอม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุร
21 พฤษภาคม 2562 ผู้บริหารและคณะครูร่วมงานเกษียณ ผอ.พิศมัย ช่างไม้ ณ โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา จ.สระแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีร่วมพิธีเปิดกรวยถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
วันที่ 8 เมษายน 2562 ร่วมงานฌาปณกิจผู้ปกครองนักเรียน ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร