ReadyPlanet.com13 มิถุนายน 2567 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
5 มิถุนายน 2567 วันสิ่งแวดล้อมโลก
31 พฤษภาคม 2567 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
30 พ.ค. 2567 คณะผู้บริหาร คุณครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรมใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง โครงการวันพระโรงเรียน
24 พ.ค.2567 เทศบาลตำบลเสม็ด เข้าให้ความรู้กับนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่องอัคคีภัยและการอพยพลงจากอาคารเรียน เพื่ิอให้นักเรียนได้เกิดทักษะในการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
23 พ.ค.2567 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี โดยการนำของ นายสิราวิชญ์ สำนักสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรเสม็ด พ.ต.ท. สุรเชษฐ์ เอนกศรี รอง.ผกก.สถานีตำรวจภูธรเสม็ด พร้อมด้วยผู้ประกอบการรถตู้ ร่วมให้ความรู้ในก
21 พ.ค.2567 นายสิราวิชญ์ สำนักสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี พร้อมผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมกันทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
16 พ.ค.2567 แรกรับประทับใจ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีเปิดทำการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
29 มี.ค.2567 พิธีมอบระเบียนแสดงผลเรียน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
29 มี.ค. 2567 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนเก่ง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 100 คะแนนเต็ม ปีการศึกษา 2566
25 มี.ค. 2567 ผลการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา มีนักเรียนได้รับรางวัล 8 คน
17 มี.ค. 2567 ผลการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา มีนักเรียนได้รับรางวัล 9 คน ดังนี้
24 มึ.ค. 2567 การประชุมผู้ปกครอง นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 ณ หอประชุมชาวชล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
18 มี.ค. 2567 ผลการแข่งข้นทักษะทางวิชาการ ระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2567 ได้รับรางวัล 43 รายการ
18 มี.ค. 2567 นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
1 มี.ค. 2567 คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ร่วมกิจกรรมโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ "ตลาดนัดหนูน้อยสู่วิถีพอเพียง"
15 ก.พ.2567 โครงการ ENGLISH CAMP 2023 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2567 ณ อมรพันธ์วิลล่า จังหวัดระยอง
14 ก.พ.2567 โครงการ ENGLISH CAMP 2023 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี
14 ก.พ.2567 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอนามัยการเจริญพันธุ์และการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ณ หอประชุมชาวชล 2
13 ก.พ. 2567 นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปี 3 เข้าร่วมโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย หนูน้อยสุขภาพดีกิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพอนามัยและเฝ้าระวังโรคติดต่อตามฤดูกาล ณ หอประชุมชาวชล 2 โรงเรียนอนุบาลเมือ
09 ก.พ. 2567 กิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
09 ก.พ. 2567 คุณครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรมใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง โครงการวันพระในโรงเรียน
ด.ช.มฤคินทร์ วีระวุฒิพล 1. รายการ : ASMOPSS (Asian Science & Mathematics Olympiad for Primary and Secondary Schools) ชั้นปี : Primary 4 รางวัล : เหรียญเงิน 2. รายการ : South East Asean Mathematical Olympiad ระดับชั้น : Primary 4 รางวัล : Silver Award
วันที่ 28 ม.ค. 2567 ด.ช.บารมี ข้องม่วง ป.6/4 ได้รับรางวัล ชนะเลิศเหรียญทอง อันดับ 1 การประกวดดนตรีไทย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิ
16 ม.ค. 2567 นาย์วิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมจัดงานวันครู ครั้งที่ 16 ประจำปี 2567 โดยมี ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมงา
13 ม.ค.2567 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีเข้าร่วมการแสดง เนื่องในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดชลบุรี และเทศบาลตำบลอ่างศิลา
12 ม.ค.2567 นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นางสาวมณฑา บุญวิสุทธานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นางเบ็ญจวรรณ์ สุวานิชย์ นายกเทศมนตรีตำบลเสม็ด นายสิราวิชญ์ สำนักสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี คณะผู
10 ม.ค.2567 นายสิราวิชญ์ สำนักสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี มอบหมายให้นางสาวกรรณิการ์ สุขเกษม รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี และครูจุฬารัตน์ วรรณจุฑา ร่วมแสดงความยินดีกับเด็กหญิงวริศรา พิรารักษ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
10 ม.ค.2567 คณะคุณครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรมใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง โครงการวันพระในโรงเรียน
4 ม.ค.2567 คณะผู้บริหาร คุณครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรมใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง โครงการวันพระในโรงเรียน
หน้า 1/39
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39  [ถัดไป]
[Go to top]