ReadyPlanet.com29 พ.ค.2558 กิจกรรมวันวิสาขบูชา
25 พฤษภาคม 2558 กิจกรรมวันพระในโรงเรียน
22 พฤษภาคม 2558 การแข่งขันวิชาการ ระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ปีการศึกษา 2558
14 พฤษภาคม 2558 แรกรับประทับใจ เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2558
10 พฤษภาคม 2558 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2558
27 มีนาคม 2558 เด็กชายจิณณพัต บางใบ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับประเทศ
27 มีนาคม 2558 กิจกรรมส่งลูกน้อยสู่โลกกว้าง
23 มีนาคม 2558 โครงการ 9 วัน แห่งการก้าวเดินตามวิถีพุทธ
23-24 มีนาคม 2558 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ติวเตรียมความพร้อม ก่อนสอบศึกษาต่อในระดับมัธยม
21-29 มีนาคม 2558 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ ณ สำนักปฏิบัติธรรมพุทธสาวิกา ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
13 มีนาคม 2558 พิธีปิดและมอบใบประกาศนียบัตร โครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย)
ขอแสดงความยินดี ด.ช.ธีรภัทร อัศวนนท์วิวัฒน์ สอบได้ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
12 มี.ค.2558 วันพระในโรงเรียน
10 มี.ค.2558 สานฝันบัณฑิตน้อย
10 มี.ค.2558 เด็กเก่งรับรางวัล
8 มี.ค.2558 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 เตรียมความพร้อมสู่ประถมศึกษา
6 มี.ค.2558 PATHWAYS WORLD SCHOOL ประเทศอินเดีย ร่วมจัดกิจกรรมกับนักเรียน
3 มี.ค.2558 กิจกรรมวันมาฆบูชา
25 ก.พ.2558 กิจกรรมวันพระในโรงเรียน
24 ก.พ.2558 คาราวานสร้างสรรค์
24 ก.พ.2558 เด็กเก่งรับรางวัล
20 ก.พ.2558 กิจกรรม Little Star
18 ก.พ.2558 กิจกรรมวันตรุษจีน
17 ก.พ. 2558 ตลาดนัดราคาประหยัดของหนู
17 ก.พ. 2558 นิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ Open School
12 ก.พ.2558 แนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนประภัสสรวิทยา
11 ก.พ.2558 อนุบาลออกกำลังกาย
11-13 ก.พ.2558 สัปดาห์วิทยาศาสตร์
11 ก.พ.2558 กิจกรรมวันพระในโรงเรียน
9-11 ก.พ.2558 MEP English Camp
หน้า 29/39
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39  [ถัดไป]
[Go to top]