ReadyPlanet.com24 ส.ค.2563 นายสิราวิชญ์ สำนักสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนหัวถนนวิทยา และพิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
20 ส.ค.2563 โครงการเรียนแบบผสมผสานออนไลน์สำหรับโรงเรียน (Online Blended for school) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช 2563
18 ส.ค.2563 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ร่วมแสดงความยินดี และส่ง คุณครูมลชัย ปุจฉาการ เข้ารับบรรจุข้าราชการ ณ โรงเรียนแสนสุข จ.ชลบุรี
17 ส.ค.2563 คณะผู้บริหาร และครู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณ รศ. เชาวน์ มณีวงษ์ ที่ได้เข้าตรวจเยี่ยม เพื่อมอบขวัญและกำลังใจในการเปิดเรียน On-site รวมทั้งให้แนวคิดพร้อมคำแนะนำในการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการของโรงเรียน
17 ส.ค.2563 ผู้บริหารและคณะครู ร่วมประดับขีดข้าราชการใหม่ และแสดงความยินดีกับ คุณครูมลชัย ปุจฉาการ
14 ส.ค.2563 คณะกรรมการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมติดตามประเมินผลการดำเนินงาน Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
7 ส.ค.2563 นายสิราวิช์ สำนักสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ร่วมพิธีวันแม่แห่งชาติ ณ โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์
31 ก.ค.2563 นายสิราวิชญ์ สำนักสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี นำทีม ผู้บริหาร และครู เข้าร่วมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนวัดเขาเชิง
30 ก.ค.2563 นายสิราวิชญ์ สำนักสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ร่วมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ณ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
22 พ.ค. 2563 การประชุมครูผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และรองรับการเปิดภาคเรียน
หน้า 16/58
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58  [ถัดไป]
[Go to top]