ReadyPlanet.com22 ธ.ค. 2557 ผู้บริหารร่วมเปิดงานธนาคารออมสิน
5 ธ.ค.2557 คณะผู้บริหารร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ ณ โรงเรียนอ่างศิลาพิทคม
4 ธ.ค.2557 ผู้บริหารร่วมแสดงความยินดี ผอ.ราเชนทร์ มีทรัพย์
3 ธ.ค.2557 ผู้บริหารและคณะครูร่วมส่งครูทรรศวรรณ วิบูลย์ธัญญ์
2 ธ.ค.2557 ร่วมยินดี ปลัดพินิจ ณ อบจ.ชลบุรี
1 ธ.ค.2557 คณะผู้บริหารร่วมแสดงความยินดีท่านผู้อำนวยการว่าที่ี้ร้อยเอก ดร.อาจินต์ จรูญผล
28 พ.ย.2557 คณะครูศึกษาดูงานโรงเรียนวัดสวนแตง จ.สุพรรณบุรี
28 พ.ย.57 คณะผู้บริหารเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาชลกันยาเกมส์
27 พ.ย.57 คณะผู้บริหารแสดงความยินดีกับผอ.วันชัย ทันสมัย
25 พ.ย. 2557 คณะผู้บริหารร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.เรืองเดช สาระปารัง
หน้า 45/58
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58  [ถัดไป]
[Go to top]