ReadyPlanet.comประชุมครูและบุคลากร เพื่อเตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
12 พ.ค. 57 ประชุมผู้ปกครองระดับประถมศึกษา
ประชุมผู้ปกครองระดับชั้นอนุบาล
ครูปฐมวัย เข้าร่วมอบรม "การจัดทำระเบียนนักเรียนด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป" วันอังคารที่ 6 พฤษภาคม 2557article
ผู้บริหาร และคณะครู ร่วมโครงการบริหารจิตเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต กลุ่มที่ 2 วันที่ 3-5 พฤษภาคม 2557 ณ สถานปฏิบัติธรรมพุทธสาวิกา จ.ชลบุรีarticle
พิธีมอบอาคารเรียนและทำบุญอาคารเรียน พิธีมอบทุนการศึกษา"เพื่อโอกาสการศึกษาระดับปริญญาตรี"พิธีลงนาม MOU โครงการสอนสองภาษา ของโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี และโรงเรียนบ้านคลองมือไทร(สว่างไสวราษฎร์บำรุง) วันที่ 1 พฤษภาคม 2557
ผู้บริหาร และคณะครู ร่วมโครงการบริหารจิตเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต กลุ่มที่ 1 วันที่ 26-28 เมษายน 2557 ณ สถานปฏิบัติธรรมพุทธสาวิกา จ.ชลบุรีarticle
พระทรายของพวกเรา วันที่ 16-17 เมษายน 2557
ผู้บริหาร และคณะครู ร่วมเดินขบวนแห่งวันสงกรานต์ วันที่ 13 เมษายน 2557article
คณะผู้บริหารและครู ร่วมกันทำพิธียกพระพุทธมณฑล พระประจำโรงเรียนขึ้นบนแท่นหินอ่อนที่สวยงามเป็นที่เรียบร้อย
หน้า 50/58
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58  [ถัดไป]
[Go to top]