ReadyPlanet.com



17 ม.ค.2566 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี เข้าร่วมโครงการอบรมส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 1
12 ม.ค. 2566 นางจงกล สังข์ทอง และ นางสาวกรรณิการ์ สุขเกษม รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดกีฬาสี ''ท่าข้ามเกมส์ ครั้งที่ 35'' ประจำปีการศึกษา 2565
9 ธ.ค.2565 นางจงกล สังข์ทอง (รองผู้อำนวยการสถานศึกษา) ได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลประเทศไทย (จังหวัดชลบุรี) ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม อบจ.ชลบุรี
7 ธ.ค.2565 นางจงกล สังข์ทอง (รองผู้อำนวยการสถานศึกษา) ได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
5 ธ.ค.2565 นายสิราวิชญ์ สำนักสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี มอบหมายให้ นางมณฑา วงศ์รัตน์ พร้อมด้วยคุณครูวารุณี จันพร เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเล (Soft Opening) เพื่อทดสอบระบบการบริหารจัดการ ณ อาคารศูน
2 ธ.ค.2565 นายสิราวิชญ์ สำนักสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี มอบหมายให้ นางมณฑา วงศ์รัตน์ และนางสาวกรรณิการ์ สุขเกษม รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี และคณะครู ร่วมเป็นเกียรติเพื่อให้การต้อนรับ นายโกศล มิ
21 พ.ย. 2565 คณะผู้บริหารสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เข้าตรวจเยี่ยมการสร้างผู้เรียนสู่การเป็นนวัตกรยุคดิจิดัลด้วยเทคนิค CODING และเปลี่ยนผู้เรียนเป็นปู้เล่นด้วยเทคนิค GAMIFICATION ประจำปีการศึกษา 2565
18 พ.ย. 2565 พิธีมอบเกียรติบัตร เชิดชูเกียรติเครือข่ายทางวัฒนธรรมด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม จังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม อาคาร 1 ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จัดโดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี
31 ต.ค.2565 นายสิราวิชญ์ สำนักสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี มอบหมายให้นางมณฑา วงศ์รัตน์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี และคณะครู ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสุขสรร คำแสงดี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองผู
28 ต.ค.2565 คุณครูศิริพร พงษ์ธานี เป็นตัวแทนท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความร่วมมือ และพิธีบันทึกลงนามความร่วมมือ (MOU) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภั
หน้า 7/58
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58  [ถัดไป]
[Go to top]