ReadyPlanet.com31 พฤษภาคม 2567 ผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จ.ลำพูนเทศบาลเมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี เทศบาลตำบลกมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ เทศบาลตำบลกรับใหญ่ จ.ระยอง
30 พ.ค.2567 ผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
05 พ.ค.2567 ผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาลบ้านเพ 2 จังหวัดระยอง
5 เม.ย.2567 ต้อนรับคณะศึกษาจากโรงเรียนบ้านห้วยทราย จังหวัดอุบลราชธานี
31 ม.ค. 2567 นายพันธ์ศักดิ์ เกตุวัตถา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นายสิราวิชญ์ สำนักสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี และคณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรร
31 ม.ค. 2567 นายพันธ์ศักดิ์ เกตุวัตถา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นายสิราวิชญ์ สำนักสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี และคณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลเม
11 ม.ค.2567 ผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก จ.ขอนแก่น
22 ธ.ค. 2566 ผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองลาดสวาย จ.ปทุมธานี
21 ธ.ค.2566 ผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหวิทยศึกษาเมืองใหม่ จ.สระบุรี
8 ธ.ค.2566 คณะผู้บริหาร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี พร้อมด้วยคณะครู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) จังหวัดพะเยา
หน้า 1/16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  [ถัดไป]
[Go to top]