ReadyPlanet.com15 กันยายน 2559 คณะดูงานจากโรงเรียนเทศบาลท่าตูม สุรินทร์
14 กรกฎาคม 2559 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย จ.เชียงใหม่
31 พฤษภาคม 2559 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Pathway World School
5 เมษายน 2559 ตอนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาลสุนทรภุ่
9 มีนาคม 2559 คณะดูงานจากโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลพิทยาคม จังหวัดราชบุรี
16 กุมภาพันธ์ 2559 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
9 ธันวาคม 2558 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านฉาง
7 กันยายน 2558 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
27 สิงหาคม 2558 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาล 3 วัดสันติพลาราม จ.พิจิตร
หน้า 10/15
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  [ถัดไป]
[Go to top]