ReadyPlanet.com20 พ.ย.2557 นิสิตเอกการสอนปฐมวัยมหาวิทยาลัยบูรพาศึกษาดูงาน
19 พ.ย.2557 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกลุ่มโรงเรียนฝั่งนที จ.แพร่
13 พ.ย.2557 คณะนักศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยบูรพา
31 ต.ค.2557 ผู้บริหารและคณะครูต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบางปู จ.สมุทรปราการ
8 ต.ค. 2557 คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาลนครรังสิต
29 ก.ย. 2557 ศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3
26 ก.ย.2557 คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาลนครขอนแก่น
15 ส.ค.2557 คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสังกัดเทศบาลอ่างทอง
31 ก.ค. 57 ศึกษาดูงานจากโรงเรียนสุเหร่าคลอง 14 (น้ำรักษ์ประชาสรรค์)และโรงเรียนสุเหร่าคู้
31 กรกฎาคม 2557 ผู้บริหารและคณะครู ต้อนรับคณะดูงานจากโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงคุก จังหวัดหนองคาย
หน้า 12/15
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  [ถัดไป]
[Go to top]