ReadyPlanet.com26 พ.ค. 2566 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลหัวทะเล จ.นครราชสีมา
28 เมษายน 2566 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ต้องรับคณะดูงานจาก เทศบาลตำบลหัวยโพธิ์ อำเภอเมืองกาพสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
29 มี.ค. 2566 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว จ.กาญจนบุรี
27 ก.พ. 2566 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลนครลำปาง จ.ลำปาง
19 ธ.ค.2565 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม จ.ระยอง
2 ธ.ค.2565 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนเทศบาลท่าตูม จ.สุรินทร์
ต้อนรับคณะดูงานจากโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
4 ต.ค.2565 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ศูนย์พัฒนาการศึกษาองครักษ์สามัคคี จ.นครนายก
26 ส.ค.2565 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
3 ส.ค. 2565 วันโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีต้อนรับคณะดูงานจาก โรงเรียนบ้านปากปวนและโรงเรียนบ้านกุดโง้งวังเดื่อ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
หน้า 2/15
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  [ถัดไป]
[Go to top]