ReadyPlanet.com25 ส.ค.2566 นายสิราวิชญ์ สำนักสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และครู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลจานไขย จังหวัดศรีสะเกษ
18 ส.ค. 2566 นายสิราวิชญ์ สำนักสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และครู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว จังหวัดกำแพงเพชร
10 ส.ค.2566 รองพันธ์ุศักดิ์ เกตุวัตถา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย ผอ.สิราวิชญ์ สำนักสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี และคณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะศ
26 ก.ค. 2566 ผอ. สิราวิชญ์ สำนักสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ร่วมรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลเมืองหนองกี่ จังหวัดปราจีนบุรี
19 ก.ค. 2566 นายพันธุ์ศักดิ์ เกตุวัตถา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลเมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ที่ได้เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี เรื่อง การจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย และด้านนวัตก
23 มิ.ย. 2566 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี โดย ผอ. สิราวิชญ์ สำนักสกุล คณะผู้บริหาร ครู ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก.... จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเข้าศึกษาดูงานเรื่องการบริหารจัดการขยะภายในสถานศึกษา ผ่านกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาข
26 พ.ค. 2566 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลหัวทะเล จ.นครราชสีมา
28 เมษายน 2566 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ต้องรับคณะดูงานจาก เทศบาลตำบลหัวยโพธิ์ อำเภอเมืองกาพสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
29 มี.ค. 2566 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว จ.กาญจนบุรี
27 ก.พ. 2566 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลนครลำปาง จ.ลำปาง
หน้า 2/16
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  [ถัดไป]
[Go to top]