ReadyPlanet.com19 ธ.ค.2565 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม จ.ระยอง
2 ธ.ค.2565 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนเทศบาลท่าตูม จ.สุรินทร์
ต้อนรับคณะดูงานจากโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
4 ต.ค.2565 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ศูนย์พัฒนาการศึกษาองครักษ์สามัคคี จ.นครนายก
26 ส.ค.2565 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
3 ส.ค. 2565 วันโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีต้อนรับคณะดูงานจาก โรงเรียนบ้านปากปวนและโรงเรียนบ้านกุดโง้งวังเดื่อ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
25 ก.ค.2565 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 3
วันที่ 27 ก.ค. 2565 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ ต้อนรับคณะดูงานจาก เทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี
6 ก.ค.2565 โครงการสืบสานศาสตร์พระราชา ประจำปีงบประมาณ 2565 เทศบาลตำบลเสม็ด ร่วมกับ โรงเรียนวัดเสม็ด (วุฒิสุนทรวิทยา) ณ หอประชุมชาวชล 2 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี โดยมี นายสิราวิชญ์ สำนักสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ให้การต้อ
24 มิ.ย.2565 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีต้อนรับคณะดูงานจาก เทศบาลตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
หน้า 3/16
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  [ถัดไป]
[Go to top]