ReadyPlanet.com3 ส.ค. 2565 วันโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีต้อนรับคณะดูงานจาก โรงเรียนบ้านปากปวนและโรงเรียนบ้านกุดโง้งวังเดื่อ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
25 ก.ค.2565 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 3
วันที่ 27 ก.ค. 2565 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ ต้อนรับคณะดูงานจาก เทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี
6 ก.ค.2565 โครงการสืบสานศาสตร์พระราชา ประจำปีงบประมาณ 2565 เทศบาลตำบลเสม็ด ร่วมกับ โรงเรียนวัดเสม็ด (วุฒิสุนทรวิทยา) ณ หอประชุมชาวชล 2 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี โดยมี นายสิราวิชญ์ สำนักสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ให้การต้อ
24 มิ.ย.2565 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีต้อนรับคณะดูงานจาก เทศบาลตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
9 มิ.ย.2565 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีต้อนรับคณะดูงานจาก เทศบาลตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ 6 มิ.ย. 2565 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนบ้านวังใหญ่ อ.เทพา จ.สงขลา
30 เม.ย. 2565 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และเพิ่มภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัย จากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
นายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายประสิทธิ์ เขียวศรี ศึกษาธิการภาค 8 พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชม ให้กำลังใจ ในการดำเนินงานของ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
17 ธ.ค.2563 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ต้อนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หน้า 3/15
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  [ถัดไป]
[Go to top]