ReadyPlanet.com4 ม.ค.2567 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี เป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมศพ คุณยายบาง วัฒนะสุวรรณ คุณยายคุณครูพบัฏฐ์ พัชรเจริญ โดยการนำของ นายสิราวิชญ์ สำนักสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู ณ ศาลา 1 วัดเเ
11 ก.ย. 2566 นายเรวัต ผลลูกอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี , โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี นำโดยนายสิราวิชญ์ สำนักสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี คณะผู้บริหาร ครู บ
8 ก.ย. 2566 ผู้บริหารและคณะครูร่วมเป็นเจ้าภาพและสวดอภิธรรม คุณครูเจษฎา สังข์ทอง ( สามี นางจงกล สังข์ทอง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี) ณ วัดหนองใหญ่
4 ก.ย. 2566 ผู้บริหารและคณะครูร่วมเป็นเจ้าภาพและสวดอภิธรรม คุณพ่อเจริญ เกตุงาม บิดาของ คุณครูทวีวงศ์ เกตุงาม ณ วัดเนินสุทธาวาสจังหวัดชลบุรี
31 ก.ย.2566 ผู้บริหารและคณะครูร่วมรดน้ำศพ คุณพ่อเจริญ เกตุงาม บิดาของ คุณครูทวีวงศ์ เกตุงาม ณ วัดเนินสุทธาวาสจังหวัดชลบุรี
2 มิ.ย. 2566 ขอขอบคุณ เทศบาลตำบลเสม็ดและสถานีตำรวจภูธรเสม็ด ที่ให้ความอนุเคราะห์ปรับปรุงทาสี เครื่องหมายจราจรบริเวณด้านหน้าโรงเรียน
12 พ.ค. 2566 เทศบาลตำบลเสม็ดจะเข้าพ่นฆ่ายุงประเภทหมอกควันรอบโรงเรียน
นายกริชสยาม คงสตรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่ เป็นผู้แทนคณะครูโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มอบสิ่งของเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ดับไฟป่า ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว
29 ม.ค. 2565 คณะท่านผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ที่ให้เกียรติมาร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่เจริญ ผลมี มารดาคุณครูชุติกาญจน์ขวัญขัชวาล ณ วัดราษฎร์ศรัทธา(ท้ายดอน) ตำบล เหมือง อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
11 ธ.ค.2565 ผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดอภิธรรมศพลุงน้อย บัวกระโทก สามีของป้าจำลอง บัวกระโทก ณ ศาลา 4 วัดเสม็ด
หน้า 1/29
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  [ถัดไป]
[Go to top]