ReadyPlanet.comกิจกรรมLittle Star หนูน้อยนักเต้น
ฝึกทำอาหาร ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่4 วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557article
กิจกรรมปิดกองลูกเสือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ไปทัศนศึกษาที่ศูนย์วิทยาศาสตร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี
โครงการตลาดนัดราคาประหยัดสำหรับคุณหนู วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557
เด็ก ๆ อนุบาล รดน้ำแปลงผักของพวกหนูarticle
กิจกรรมการฝึกซ้อมของนักดนตรีตัวน้อยของโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
การแนะแนวทางการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษา จากโรงเรียนประภัสสรวิทยา
สวนของน้อง ๆ อนุบาลที่ช่วยกันปลูกพืชผักสวนครัว เกษตรกรตัวน้อย ๆ ของ อช.
11-13 กุมภาพันธ์ 2557 โครงการ Mep English Camp
8 กุมภาพันธ์ 2557 บรรยากาศการสอบ O-Net ของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กิจกรรมวันพระในโรงเรียน
7 กุมภาพันธ์ 2557 พิธีปิดโครงการบ้านวิทย์น้อย
7 กุมภาพันธ์ 2557 นักเรียนชั้นอนุบาล 2 ไปทัศนศึกษา
6 กุมภาพันธ์ 2557 ลูกเสือเนตรนารีร่วมกันเดินทางไกล
6 กุมภาพันธ์ 2557 นักเรียนชั้นอนุบาล 1/4-1/6 โครงการสองภาษาไปทัศนศึกษา
เจ้าหน้าที่ธนาคารขยะของหนูช่วยกันคัดแยกขยะกันอย่างขยันขันแข็ง
6 กุมภาพันธ์ 2557 อนุบาล 2เข้าร่วมโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย
กิจกรรมแคมปัส ช็อกโกดริ้งก์
5 กุมภาพันธ์ 2557 อนุบาล 1เข้าร่วมโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย
ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมโครงการ "ศึกษาศาสตร์" วิชาการ 57 ระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
การแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน วันเสาร์ที่ 25 ม.ค. 2557 ณ ราชบัณฑิตยสถานสนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพ
3 กุมภาพันธ์ 2557 นักเรียนชั้นอนุบาล 1โครงการสองภาษาไปทัศนศึกษา
ภาพกิจกรรมวันตรุษจีนโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี วันที่ 30 มกราคม 2557
15 มกราคม 2557 ผอ.โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่เข้าร่วมงานเปิดบ้านวิชาการ TCT & PBS 2013
14 มกราคม 2557 ผอ.มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับทางโรงเรียน
13 มกราคม 2557 นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 เข้าร่วมกิจกรรมไมโล
10 มกราคม 2557 กิจกรรมกีฬาสีโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีและกิจกรรมวันเด็ก
9 มกราคม 2557 โอวัลตินมาจัดกิจกรรมให้เด็กอนุบาล
9 มกราคม 2557 นักเรียนร่วมโครงการครู D.A.R.E
หน้า 27/30
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  [ถัดไป]
[Go to top]