ReadyPlanet.com12 พ.ค.2565 ผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี เทศบาลตำบลเสม็ด และสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลเสม็ด ร่วมกิจกรรมสัปดาห์วันวิสาขบูชา ณ วัดเสม็ด
10 พ.ค.65 นายสิราวิชญ์ สำนักสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี รับรางวัลองค์กรต้นแบบทางวัฒนธรรม ด้านการรณรงค์ส่งเสริมแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองของจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2564
9 พ.ค.2565 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564
17 มี.ค. 2565 สถานศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 คะแนนการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) สูงสุด สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
15 มี.ค. 2565 คณะผู้บริหารร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส นางประไพศรี บัวจะโป๊ะ เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดยุคลราษฎร์สามัคคี สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
13 เม.ย. 2565 ขบวนแห่สงกรานต์ การประกวดขบวนแห่สงกรานต์ การมอบถ้วยรางวัล และพิธีสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ ในงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ และงานสงกรานต์จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2565 ณ หอพระพุทธสิหิงค์ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
28 ม.ค. 2565 ผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ร่วมแสดงความยินดี คุณครูจินต์จุฑาณิศ ชินดิศธเนศ ย้ายไปปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ ตำบลเดื่อศรีคันไชย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
ผู้บริหารและคระครูเข้าร่วม พิธีโครงการวันครู ประจำปี 2565 ของโรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี "ครั้งที่ 14" ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
25 พ.ย.2564 นายสิราวิชญ์ สำนักสกุล ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี
20 พ.ย.2564 นายสิราวิชญ์ สำนักสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี และนางวารุณี จันพร ผู้กำกับลูกเสือโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี เข้าร่วมการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชา ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิก
หน้า 1/49
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  [ถัดไป]
[Go to top]