ReadyPlanet.com17 ส.ค.2565 คณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลของสถานศึกษา โครงการ INNOVTION FOR THAI EDUCATION (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี
วันที่ 9 ส.ค. 2565 รองผู้อำนวยการ จงกล สังข์ทอง และคณะครู ร่วมพิธีวันแม่แห่งชาติ และร่วมมอบเงินผ้าป่าการศึกษา ณ โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์
1 ส.ค.2565 ผู้บริหารประดับเครื่องหมายราชการพร้อมทั้งร่วมแสดงความยินดี คุณครูพีรพร สุทธา เข้ารับบรรจุราชการ
25 ก.ค.2565 รองผู้อำนวยการจงกล สังข์ทอง เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทางทะเล โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา โดยมีท่านนายกวิทยา คุณปลื้ม เป็นประธาน
วันที่ 24 ก.ค. 2565 การประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมชาวชล 2
8 ก.ค.2565 ผู้บริหารประดับเครื่องหมายราชการพร้อมทั้งร่วมแสดงความยินดี คุณครูสรณ์สิริ นารอด และคุณครูเบญจมาศ หอมหวล เข้ารับบรรจุราชการ
2 มิ.ย. 2565 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
โครงการฝึกอบรมปฏิบัติธรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2565 ณ สำนักปฏิบัติธรรม "ธรรมปทีป" ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหว
12 พ.ค.2565 ผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี เทศบาลตำบลเสม็ด และสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลเสม็ด ร่วมกิจกรรมสัปดาห์วันวิสาขบูชา ณ วัดเสม็ด
10 พ.ค.65 นายสิราวิชญ์ สำนักสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี รับรางวัลองค์กรต้นแบบทางวัฒนธรรม ด้านการรณรงค์ส่งเสริมแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองของจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2564
หน้า 1/49
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  [ถัดไป]
[Go to top]