ReadyPlanet.com21 ก.พ. 2563 คณะผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ร่วมงาน พ.ว.สัมพันธ์ วันเกียรติยศ ณ โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา
19 ก.พ.2563 นายถาวร สุทธิกิติวรกุล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายเอ็นดู สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการกองการศึกษา และคณะ เข้าตรวจเยี่ยม โครงการอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
4 ก.พ.2563 นางสุณี ศรีโกศล รองผู้อำนวยการสถานศึดษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี และคณะครู เข้าร่วมพิธีเปิด งานมหกรรมแสดงผลงานนักเรียน ''ราชพฤกษ์ วิชาการ ครั้งที่ 7''
3-4 ก.พ.2563 โครงการอบรมครูด้วยระบบทางไกล สสวท.
3 ก.พ.2563 ผู้อำนวยการสิราวิชญ์ สำนักสกุล ร่วมแสดงความยินดีกับ ว่าที่ ร.ต.รังสฤษดิ์ ศรีสวัสดิ์ เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
16 ม.ค.2563 กิจกรรมวันครูสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
7 ม.ค. 2563 การประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
11 ธ.ค.62 พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
9 ธ.ค.62 คณะครู อบรมคู่มือการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ เพื่อรักษาและยกระดับมาตรฐานวิทยะฐานะครู
8 ธ.ค.62 คณะผู้บริหารเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนฯ "นครระยองเกมส์" สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง
หน้า 1/42
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42  [ถัดไป]
[Go to top]