ReadyPlanet.com13 เมษายน 2560 ผู้บริหารและคณะครู บุคลากร ร่วมเดินขบวนสงกรานต์
1-2 เมษายน 2560 ครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีอบรมการเขียนโครงการ
22 กุมภาพันธ์ 2560 คุณครูวารุณี จันพร เข้าประชุมแนวทางการจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพตำรวจ สำหรับนักเรียนนายร้อยตำรวจ
16 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ รับการประเมิน กิจกรรม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
9-12 กุมภาพันธ์ 2560 โครงการตามรอยพ่อ ส่งเสริมโครงการในพระราชดำริ
18-19 มกราคม 2560 การติดตามประสานงานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน
18 มกราคม 2560 ผู้บริหารและครูร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวันกองทัพไทย
16 มกราคม 2560 วันครู
29 ธันวาคม 2559 คุณครูเจษฏา สังทอง รับมอบ ประกาศเกียรติคุณคุณพ่อดีเด่น ประจำปี 2559 ของจังหวัดชลบุรี
28 ธันวาคม 2559 ผู้อำนวยการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
หน้า 14/44
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44  [ถัดไป]
[Go to top]