ReadyPlanet.com31 กรกฎาคม 2559 คณะครูศึกษาดูงาน ณ ประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษาศาสตร์
28 กรกฏาม 2559 คณะผู้บริหารร่วมเปิดพิธีกีฬาสีโรงเรียนบ้านหนองใหญ่
27 กรกฏาคม 2559 โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานครั้งที่ 11
15 กรกฎาคม 2559 พิธีมอบเกียรติบัตร ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น
4 กรกฎาคม 2559 การประเมินการพัฒนาอย่างเข้ม
4 กรกฎาคม 2559 ผู้อำนวยการสถานศึกษาประดับเครื่องหมายครูผู้ช่วยให้กับ คุณครูอำภา สืบวงษา
9 มิถุนายน 2559 ผู้บริหารร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี
3-4 มิถุนายน 2559 แรลลี่สวนสุภัทราแลนด์ ระยอง บ้านค่าย
3 พฤษภาคม 2559 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมการประมวลผลพัฒนาการ
27 พฤษภาคม 2559 แสดงความยินดี รองสุณี ศรีโกศล
หน้า 19/44
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44  [ถัดไป]
[Go to top]