ReadyPlanet.comผู้บริหารและคณะครู ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร วันพุธที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖
การประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือน ครั้งที่ ๘ วันอังคารที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖
ตัวแทนครูเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการร่วมคัดเลือกครูพี่เลี้ยงปฐมวัย โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ มณฑลทหารบกที่ ๑๔ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๖
การพัฒนาบุคลากรกีฬาระดับชาติ ด้านผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำ Level 2 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน วันที่ ๒-๖ ก.ย. ๒๕๕๖
ผู้บริหารและคณะครู ร่วมจัดนิทรรศการ "ครูไทยสุขภาพดี มีแบ่งปัน"
การอบรมบุคลากรครู ระัดับปฐมวัย วันเสาร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๖
คณะผู้บริหาร ร่วมเป็นเกียรติในงานการแข่งขันกีฬาภายใน "บัวบานเกมส์" ครั้งที่ ๒๔
พิธีเปิดกิจกรรมชมรมแอโรบิค อช.สัมพันธ์ วันจันทร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖
คณะผู้บริหารและคณะครูร่วมงานครูเกษียณโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
โครงการชุมชนสัมพันธ์เพื่อการศึกษากิจกรรมประดิษฐ์กล้วยไม้จากสายรัดของ
หน้า 39/43
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43  [ถัดไป]
[Go to top]