ReadyPlanet.comร่วมพัฒนาโรงเรียนสีเขียวของเด็ก ๆ คนละไม้คนละมือ ปลูกด้วยใจ เพื่อใครเอ่ย...
บริจาคสิ่งของ โครงการอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีมอบน้ำใจสู่ชายแดน ณ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราขดำริ ดอยดำ อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 2557
12 กุมภาพันธ์ 2557 คณะครูจัดของบริจาคขึ้นรถเพื่อเดินทางสู่จังหวัดเชียงใหม่
ผู้ปกครองและหน่วยงานต่างๆร่วมบริจาคสิ่งของ
7 กุมภาพันธ์ 2557 ร่วมบริจาคสิ่งของเพิ่ม
6 กุมภาพันธ์ 2557 ร่วมบริจาคสิ่งของเพิ่ม
คณะครูและบุคลากรช่วยกันจัดสถานที่บริเวณลาดจอดรถให้สวยงาม
6 กุมภาพันธ์ 2557ช่วยกันคนละไม้คนละมือทาสีกระถางต้นไม้บริเวณลานจอดรถหน้าโรงเรียน
5 กุมภาพันธ์ 2557 ขอขอบคุณเทศบาลตำบาลเสม็ดที่อนุเคราะห์รถน้ำให้กับโรงเรียน
5 กุมภาพันธ์ 2557 ขอขอบคุณเทศบาลเมืองชลบุรีที่อนุเคราะห์รถดูดสิ่งปฏิกูลมาเพื่อทำความสะอาดบ่อปฏิกูล
หน้า 18/21
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  [ถัดไป]
[Go to top]