ReadyPlanet.com7 ธ.ค.2557 คณะครูและนักเรียนร่วมงานวันเอดส์โลก ณ เซ็ลทรัล พลาซ่า ชลบุรี
4 ธ.ค.2557 ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมกันเก็บขยะบริเวณป่าชายเลน
4 ธ.ค.2557 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
2 ธ.ค.2557 กิจกรรม Little Star
2 ธ.ค.2557 เด็กเก่งรับรางวัล
27 พ.ย.57 ผู้ปกครองเข้าร่วมชมโครงงานวิทยาศาสตร์
26 พฤศจิกายน 2557 ประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ณ ม.บูรพา
25 พ.ย. 2557 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวมสดุดีวันวชิราวุธ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ
25 พ.ย.2557 นิสิต ปี 4 ม.บูรพาสาขาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษาภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์เก็บข้อมูล นร.ป.1 เพื่อทำการวิจัยในชั้้นเรียน
21 พ.ย.2557 กิจกรรมวันพระ
21 พ.ย. 2557 ครู D.A.R.E.
19 พ.ย.2557 อนุบาลทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
19 พ.ย. 2557 ครู D.A.R.E.
19 พ.ย.2557 นักเรียนระดับชั้นอนุบาลออกกำลังกายยามเช้า
18 พฤศจิกายน 2557 เด็กเก่งรับรางวัลหน้าเสาธง
14 พฤศจิกายน 2557 วันพระในโรงเรียน
12 พ.ย. 2557 ออกกำลังกายอนุบาล
8 ก.ย.2562 สรุปผลการแข่งขันว่ายน้ำ รายการ สาธิตบางนาแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 4
11 พ.ย.2557 เด็กเก่งรับรางวัล
6 พ.ย.2557 กิจกรรมลอยกระทงระดับประถมศึกษา
6 พ.ย.2557 กิจกรรมลอยกระทงระดับปฐมวัย
6 พ.ย. 2557 นักเรียนปฏิบัติหน้าที่จราจร
6 พ.ย. 2557 ทำบญใส่บาตรในวันพระ
2 พ.ย.2557 ประชุมผู้ปกครอง
1 พฤศจิกายน 2557 เด็กหญิงศรุตา ศรีเจริญ ป.3/2 ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน การแข่งขันพระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์
10 ต.ค.2557 มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เป็นตัวแทนสวดมนต์
8 ต.ค. 2557 ทำบุญตักบาตรออกพรรษา
5 ต.ค. 2557 นักเรียนได้รับรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 แข่งขันตอบปัญหาอาเซียน
6 ต.ค.2557 เด็กเก่งรับรางวัล
ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ สพป.ชลบุรีเขต ๑ ระหว่าง วันที่ ๒๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
หน้า 31/39
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39  [ถัดไป]
[Go to top]